Každý výsluhový dôchodca, ktorý je organizovaný v Asociácií policajtov vo výslužbe je zároveň aj reprezentantom našej stavovskej profesijnej organizácie, pretože sa viac či menej podieľa na naplňovaní cieľov jej činnosti, ale máme medzi nami aj takých, ktorí vynikli aj v inej činnosti. Týchto by sme Vám chceli v tejto sekcii predstaviť, ale zároveň im aj poďakovať za dôstojnú reprezentáciu vykonávanú prostredníctvom svojich mimoriadnych činnosti. Sekcia bude pravidelne dopĺňaná aj na základe podkladov zasielaných z jednotlivých miestnych organizácií.

Ján Novák, MO APVV Košice

     Rekordér, ktorý je zapísaný do knihy Slovenských rekordov (naj.... záľuby – železný koníček, zaregistrovaný 31. decembra 2008), našiel skvelé využitie pre rôzne súčiastky z písacích strojov a iných kancelárskych zariadení, vyradených mlynčekov, hodín a budíkov, ale i ďalších podobných vecí, ktorí mnohí z nás označujú za haraburdie – zostrojuje z nich rôzne modely. Modely merajú od niekoľkých centimetrov aţ do jedného metra. V každom je aj niekoľko stoviek súčiastok. Skladá chrobáky, motýle, ale tieţ rôzne modely parných lokomotív. Poskladal z kovových súčiastok viac ako 1 200 rôznych výtvorov.
     Prvýkrát vystavoval 62 lokomotív z ríše fantázie v roku 2000. Odvtedy uţ má na svojom konte viacero výstav, prezentoval sa na dňoch Košíc, pri prebúdzaní Katky na košickej detskej železnici, v Prahe, Bratislave či v Zvolene, ale aj v tureckej Burse, kde sa so svojimi modelmi prezentoval za mesto Košice na konferencii o Európskej únii. V roku 2017 boli jeho lokomotívy aj na svetovej výstave Expo v Kazachstane.
      Jeden z jeho modelov parných rušňov vlastní profesor umeleckej školy v Alabame v USA, ďalší zberateľ z Holandska, iný sa zase zapáčil bývalému ministrovi dopravy Ukrajiny a jeden pozlátený, nie však zlatý, má vo vitríne manažér istej parížskej banky, http://www.obecvajkovce.sk/-jan-novak.


Jozef Práznovský, MO APVV Žilina

     Maliar, ktorý sa venuje kresbe, maľbe, grafike, kolážam, kombinovanej technike a plastike (drevo, hlina). Posledné jeho obdobie charakteristické záujmom o figuratívne kompozície s citom k farbe a priestoru.
     Jeho tvorba je rozmanitá a zameraná na maľbu, kresbu, grafiku, koláže, kombinovanú techniku a plastiku. V kresbe využíva najviac techniku drievka namáčaného v tuše, v ktorej zvýrazňujem hlavne prírodu a drevenice.
     Maľba je najviac zameraná na životné prostredie a krásu našej prírody, taktiež rôzne zátišia. Je to prostriedok na realizovanie krajiny, reálnej i pretvorenej do svojho cítenia, poznačené vlastným rukopisom.
     Svojím názorom zrozumiteľná, aby bola i zároveň výtvarne pôsobivá.
     Plastika je zameraná na drevorezbu a prácu s hlinou, ktorá je upriamená na sakrálne, historické a abstraktné motívy. Zvýraznené historické a rozmanité tematické obmeny jedného základného námetu sakrálnej tvorby.
     Na grafických listoch kombinuje viaceré grafické techniky. Hľadám najvhodnejšie prostriedky, aby prostredníctvom symbolu a skratky vytvoril vyváženú kompozíciu. Spoločným znakom všetkých grafík je nastoľovanie problémov človeka vo vzťahu k prírode a to cestou fantázie. Tieto spojitosti tvoria i základ pre spracovanie myšlienky v koláži.
     Naposledy vystavoval v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu (Betlehemy ako ich nepoznáte, od 5.12. 2019 do 6. 1. 2020), http://jozef.praznovsky.info.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jozef+Pr%C3%A1znovsk%C3%BD


Ing. Ladislav Szelley, MO APVV Košice

     Športovec, vodné pólo, bývalý hráč Červenej hviezdy Košice, Dukly Žilina a VŠV Košice. V súčasnosti ešte aktívny hráč, reprezentant Slovenskej republiky vo vodnom póle v kategórii „Masters 65+", majster sveta v roku 2015 v Ruskej Kazani, majster Európy v roku 2016 v Chorvátskej Rieke, bronzový medailista v roku 2018 v Slovinskom Kranji a strieborný na ostatných majstrovstvách sveta v Juţnej Kórei v roku 2019.


Mgr. Peter Chudý, MO APVV Prievidza

     Spisovateľ, píšuci pod pseudonymom Peter Šloser, vydal v septembri 2019 knihu pod názvom „Mafiánska poprava“. Autor knihy je nominovaný na ocenenie Panta Rhei Awards 2019 (najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku) v kategórii Slovenský knižný debutant roka 2019.