2024

Členská schôdza 2024
Dňa 29.2.2024 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v Hoteli RUBIN konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 28 členov a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý informoval o činnosti Prezídia APVV ako garanta presadzovania a ochrany záujmov policajtov vo výslužbe - veteránov na úseku sociálneho a zdravotného zabezpečenia a o valorizácii dôchodkov v roku 2024 a aj o aktuálnych problémoch v iných oblastiach. V ďalšom poinformoval o možnostiach liečebnej starostlivosti pre našich dôchodcov nad  65 rokov veku  v Nemocnici sv. Michala – pracovisko Košice. Na schôdzi bolo prevedené vyhodnotenie plánu práce a úloh za minuloročné obdobie. Taktiež jubilantom, ktorí majú tohto roku okrúhle životné jubileum 70  rokov boli odovzdané 4 pamätné listy ako aj vecné dary a dvom členom bol udelený Pamätný odznak. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie.

2023

Členská schôdza 2023
Dňa 2.3.2023 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v reštauračnom zariadení pizzeria ZUZANA /bývala vináreň/ konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 25 členov a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, bolo prevedené vyhodnotenie plánu práce a úloh za minuloročné obdobie. Na schôdzi bolo zvolené nové predsedníctvo /staronové, všetci pôvodní členovia boli zvolení opätovne/. Taktiež jubilantom, ktorí majú tohto roku okrúhle životné jubileum 70 a 60 rokov boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Každému veľmi pekne ďakujeme.

2022

Členská schôdza 2022

Dňa 29.3.2022 o 14:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Svidník v reštauračnom zariadení hotela SLAVIA konala členská schôdza. ktorú viedol predseda MO p. Dušan Boršovský. Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 24 členov, bolo prevedené vyhodnotenie plánu práce a úloh za dvojročné obdobie. Taktiež bolo odovzdané ocenenie za prácu v MO APVV Svidník revízorovi a jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Každému veľmi pekne ďakujeme.

2021

 

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 6.3.2020 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Na schôdzi boli privítaní noví členovia, ktorí vstúpili do MO APVV. Prezident APVV svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácii k súčasnému stavu a činnosti APVV, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO z príležitosti ich životného jubilea.

2019

Členská schôdza 2019
Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO Svidník. Na schôdzi sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Bolo zvolené nové predsedníctvo a prijatý nový člen našej MO.

2018

Členská schôdza 2018
Dňa 23.2.2018 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO Svidník, na ktorej členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2017 a taktiež schválili návrh úloh na rok 2018. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

2017

Členská schôdza 2017
Dňa 24.2.2017 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácii, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO z príležitosti ich životného jubilea.

2016

Členská schôdza 2016
Dňa 26.2.2016 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO, na ktorej členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2015 a taktiež schválili návrh úloh, ktoré chcú naplniť v roku 2016. Na schôdzi bol prítomný aj viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

2015

Členská schôdza 2015
Dňa 27.2.2015 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Svidník. Prítomný bol aj viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.