2020

Členská schôdza 2020
Dňa 6.3.2020 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Na schôdzi boli privítaní noví členovia, ktorí vstúpili do MO APVV. Prezident APVV svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácii k súčasnému stavu a činnosti APVV, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO z príležitosti ich životného jubilea.

2019

Členská schôdza 2019
Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO Svidník. Na schôdzi sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Bolo zvolené nové predsedníctvo a prijatý nový člen našej MO.

2018

Členská schôdza 2018
Dňa 23.2.2018 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO Svidník, na ktorej členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2017 a taktiež schválili návrh úloh na rok 2018. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

2017

Členská schôdza 2017
Dňa 24.2.2017 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácii, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO z príležitosti ich životného jubilea.

2016

Členská schôdza 2016
Dňa 26.2.2016 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO, na ktorej členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2015 a taktiež schválili návrh úloh, ktoré chcú naplniť v roku 2016. Na schôdzi bol prítomný aj viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

2015

Členská schôdza 2015
Dňa 27.2.2015 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Svidník. Prítomný bol aj viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.