Hrady a zámky aktualizované 19.1.2022
Galérie, múzeá, skanzeny aktualizované 4.2.2023
MHD, vlaky, EU aktualizované 4.2.2022
ZOO, botanické záhrady, jaskyne  aktualizované 18.1.2019 
Aquaparky, termálne nádrže  aktualizované 4.2.2023 
Vzdelávanie seniorov  aktualizované 18.1.2019 
Uhrádzanie liekov  aktualizované 19.1.2019 
Koncesionárske poplatky  aktualizované 19.1.2022 
Účet v banke  aktualizované 6.2.2019 
Zbrojný preukaz  pridané 4.2.2023 
Poplatky na úseku strelných zbraní a streliva aktualizované 14.3.2019
Preukaz odbornej spôsobilosti aktualizované 13.2.2020
Občianské preukazy, vodičské preukazy aktualizované 1.2.2022
Cestovný pas aktualizované 19.1.2022
Ochrana pred bleskom pridané 11.10.2022