Vitajte v Miestnej organizácii APVV Hlohovec !

     Miestna organizácia APVV Hlohovec  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 17. júna 2021 a to preregistrovaním 49 členov z Miestnej organizácie APVV Trnava. Na ustanovujúcej schôdzi bolo prítomných 25 členov.
      Na schôdzi bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie predsedníctvo v zložení:
predseda:                   Jozef Durák
podpredseda:             JUDr. Karol Vytykáč
člen predsedníctva:     Mgr. Jaroslav Vranka
1.
náhradník:              Štefan Košinár
revízor:                      Pavol Gombár
     Celkový počet členov bol pri vzniku miestnej organizácie 51.
     Sídlo MO APVV Hlohovec je na adrese trvalého pobytu predsedu t. j.  920 01 Hlohovec, Holého 53/4.

     Útvary PZ v obvode pôsobnosti miestnej organizácie:

- OR PZ v Trnave, 917 01 Trnava, Starohájska 3, tel.: 0961 10 1111
- OO PZ Hlohovec, 920 01 Hlohovec, SNP 11, 0961 10 3705
- OO PZ Leopoldov, 920 41 Leopoldov, Nádražná 34, tel.: 0961 10 3835