2023

Členská schôdza 2023
Dňa 12.1.2023 sa konala členská schôdza MO Bardejov.

2022

Posedenie pri guľáši 2022
Akcia sa konala 20.7.2022 za účasti 45 hostí v reštaurácii Les v Bardejove.

2021

Posedenie pri guľáši s hudbou
Dňa 12.8.2021 sme usporiadali kultúrno-spoločenskú akciu - Posedenie pri guľáši s hudbou a rodinnými príslušníkmi. Táto akcia sa konala v rekreačnom stredisku Mníchovský potok za účasti 31 osôb, 19 členov APVV, 3 čestné členky, 6 rodinných príslušníkov a 3 muzikanti. Táto akcia bola úspešná, všetci prítomní sa dobre zabávali.

2020

Spoločenské posedenie pri guľáši

2019

Členská schôdza 2019
Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO Bardejov.

2018

Krajská súťaž vo varení guľášu
6.7.2018 - Krajská súťaž vo varení guľášu v lokalite obce Krivany, časť Kamenný Mlyn, kde súťažiace družstvo MO Bardejov získalo 2. miesto. Usporiadateľom danej súťaže bola MO Prešov.


Spoločenská akcia
8.6.2018 - spoločenská akcia našich členov v priestoroch Penziónu Lipka v Bardejove.


Členská schôdza
25.1.2018 - členská schôdza s voľbou nového predsedníctva, revízora a náhradníkov. Prítomných 52 členov. Prítomní hostia: JUDr. Christo Gluškov, prezident APVV, JUDr. Vladimír Rojko, zástupca riaditeľa OR PZ v Bardejove a čestná členka MO Bardejov p. Marta Voľanská.

2017

Členská schôdza
24.3.2017 - členská schôdza v hoteli Šariš v Bardejove za prítomnosti 50 členov a 1 hosťa - podpredsedu Okresnej organizácie JDS v Bardejove Ing. Štefana Ellera.

2016

Súťaž v spoločenskej hre
9.12.2016 sa konala súťaž v spoločenskej hre "Človeče, nehnevaj sa", ktorá sa uskutočnila v priestoroch Kúpeľnej Dvorany v Bardejovských Kúpeľoch. Víťazkou večera sa stala Pavlína Galiková.


Spoločenské posedenie
30.9.2016 spoločenský večer pri hudbe v Kúpeľnej Dvorane v Bardejovských Kúpeľoch, účasť 31 osôb.


Členská schôdza
Dňa 26.2.2016 v hoteli Šariš v Bardejove sa uskutočnila členská schôdza MO Bardejov za účasti 50 členov a hosťa p.JUDr. Gluškova, viceprezidenta APVV.

2015

1. ročník súťaže "Človeče, nehnevaj sa!"
Dňa 27.11.2015 sa uskutočnil 1. ročník súťaže "Človeče nehnevaj sa". Súťaž sa uskutočnila v Kúpeľnej Dvorane v Bardejovských Kúpeľoch. Víťazkou sa stala Mgr. Anna Petríková.


Spoločenský večer
Dňa 24.10.2015 - spoločenský večer pri hudbe v kúpeľnej Dvorane v Bardejovských Kúpeľoch.


Spoluorganizátor I. ročníka vo varení guláša
Dňa 31.7. MO APVV Bardejov spoluorganizátor I. ročníka súťaže prešovského kraja vo varení guláša. Miesto konania - Rekreačné stredisko ZO OBUV Bardejov a.s., Mnichovský potok Bardejov.


Posedenie pri guláši a harmonike
Dňa 18.7. - 31 členov s rodinnými príslušníkmi na chate Kamarát na Mníchovskom potoku v Bardejove pri harmonike a guláši.


Členská schôdza
Dňa 6.3.2015 sa konala členská schôdza v reštaurácii Arkáda v Bardejove za prítomnosti 47 členov a 4 pozvaných hostí.

2014

Predvianočné stretnutie
Dňa 13.12.2014 sa uskutočnilo v reštaurácii Arkáda v Bardejove predvianočné stretnutie členov MO APVV Bardejov s rodinnými príslušníkmi v počte 50 osôb.


Členská schôdza
Dňa 7.2.2014 o 16:00 hod. v priestoroch Ľudovej jedálne v Bardejove, sa konala členská schôdza s priateľským posedením členov z okresov Bardejov, Svidník a Stropkov.

2013

Posedenie pri guláši
Dňa 14.6.2013 v priestoroch poľovníckej chaty v Brusnici, okr. Stropkov, sa uskutočnilo posedenie pri guláši, ktorého sa zúčastnili členovia MO APVV s rodinnými príslušníkmi.


Členská schôdza
Dňa 8.2.2013 sa konala vo Svidníku členská schôdza MO APVV Bardejove.

2012

Návšteva počas osláv Tokajského vinobrania
Dňa 29.9.2012 45-členná skupina s rodinnými príslušníkmi uskutočnila návštevu obce Čerhov, počas osláv Tokajského vinobrania a otvorenia vinných pivníc.


Členská schôdza
Dňa 9.3.2012 sa konala členská schôdza MO Bardejov.


Víkendový pobyt
Víkendový pobyt na Goralskom dvore.

2011

Víkendový pobyt na Goralskom dvore
V dňoch 25. - 26.6.2011 sa členovia MO Bardejov spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnili rekreačného víkendového pobytu na Goralskom dvore v Haligovciach.


Členská schôdza
Dňa 18.3.2011 sa v priestoroch hotela Hoges vo Svidníku konala členská schôdza MO APVV Bardejov.

2010

Stretnutie členov
Dňa 7.8.2010 sa uskutočnilo stretnutie 34-členov v rekreačnej oblasti Bardejova - Mníchovský potok pri posedení v prírode.