Členovia predsedníctva MO APVV Považská Bystrica Vás srdečne pozývajú na spoločenskú akciu "posedenie pri guľáši", ktorá sa už tradične uskutoční v piatok 14. júna 2019 od 15:30 h na salaši v Považskom Podhradí. Svoju účasť je potrebné nahlásiť predsedovi MO APVV do 7.6.2019 na mobil 0903 213003 - p.Šopinec.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica