Predsedníctvo MO APVV Senica oznamuje všetkým svojim členom, že v zmysle plánu činnosti na rok 2023 sa v sobotu dňa 1. júla 2023 o 14:00 h uskutoční spoločne posedenie pri guláši z diviny na Poľovníckej chate PZ Dojč. Účasť je možná aj s manželkami a túto je potrebné potvrdiť SMS v tvare "ÁNO" 1 alebo 2 na mobil MO APVV Senica 0948 069088 do 27.6.2023.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


    Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Senica zvolávam v súlade s čl. 7, ods. 2, stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 18. marca 2023 o 14.00 h v reštaurácii Jednota v Senici, Námestie oslobodenia 12, oproti kostola. Od 13.40 h sa budú vyberať členské príspevky na rok 2023.

Program:

1, Otvorenie rokovania členskej schôdze, privítanie členov a hostí.
2,
Voľba návrhovej a overovateľa.
3,
Správa o činnosti MO APVV Senica za rok 2022, kontrola plnenia uznesenia
4, Správa o stave členskej základne MO APVV Senica
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Senica za rok 2022
6, Správa o kontrole hospodárenia
7, Informácia z XVII. kongresu APVV, ktorý sa konal vo Veľkej Lomnici.
8, Návrh na zvýšenie mimoriadneho členského príspevku z dôvodu inflácie.
9, Odovzdanie udelených ocenení členom MO APVV
10, Diskusia
11, Návrh rozpočtu na rok 2023
12, Návrh plánu činnosti na rok 2023
13, Návrh na uznesenie
14, Ukončenie členskej schôdze a záver

     V prípade neprítomnosti člena je možnosť členské vo výške 15 eur uhradiť na číslo účtu SK58 7500 0000 0005 1167 4293, /ČSOB/, kde ako variabilný symbol sa uvedie číslo preukazu člena APVV a v správe pre prijímateľa meno a priezvisko člena, známka bude zaslaná poštou. Členom, ktorí nezaplatia členské príspevky do 30.3.2023 bez udania dôvodu, bude v zmysle stanov APVV ukončené členstvo v MO APVV Senica. V prípade nejasností kontakt: podpredseda Mgr. Emil Tomáš, mobil 0905546124, predseda JUDr. Ján Štepanovský, mobil, 0905433752 - možná osobná úhrada a odber známky.
     Predsedníctvo APVV sa teší na tvoju účasť.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


    Predsedníctvo MO APVV Senica oznamuje všetkým svojim členom, že v zmysle plánu činnosti na rok 2022 sa v sobotu dňa 12. novembra 2022 o 14:00 h uskutoční spoločné posedenie pri predvianočnej kapustnici a grilovanej krkovičke v Senici, Kunovský šenk. Účasť je iba pre členov MO APVV a túto je potrebné potvrdiť SMS v tvare "ÁNO" alebo telefonicky na mobil MO APVV Senica 0948 069088, prípadne na mobil predsedu MO.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


    Predsedníctvo MO APVV Senica oznamuje všetkým svojim členom, že v zmysle plánu činnosti na rok 2022 sa v sobotu dňa 2. júla 2022 o 14:00 h uskutoční spoločné posedenie pri guľáši na Poľovníckej chate PZ Dojč. Účasť je možná aj s manželkami a túto je potrebné potvrdiť SMS v tvare "ÁNO" 1 alebo 2 na mobil MO APVV Senica 0948 069088 do 26.6.2022.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


    Predseda MO APVV Senica zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2, stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2022 o 14.00 hod. v reštauračnom zariadení Gastrocentrum  Senica, vedľa Mestského úradu. Na členskej schôdzi sa bude vyberať členský príspevok 15,- eur. V prípade  trvania pandemických opatrení v súvislosti s COVID 19, bude nový termín členskej schôdze v predstihu oznámený formou SMS. Program členskej schôdze bol každému členovi zaslaný poštou v písomnej forme.

Program členskej schôdze:

1, Otvorenie rokovania členskej schôdze, privítanie členov a hostí
2,
Voľba návrhovej a volebnej komisie
3,
Správa o činnosti MO APVV Senica za rok 2021, kontrola plnenia uznesenia
4,
Správa o stave členskej základne MO APVV Senica
5,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Senica za rok 2021
6,
Správa o kontrole hospodárenia
7,
Informácia z XVI. kongresu APVV, ktorý sa konal vo Veľkej Lomnici
8,
Odovzdanie udelených ocenení členom MO APVV
9,
Voľba nového predsedníctva MO APVV Senica na roky 2022-2026 (v prípade záujmu o kandidatúru do predsedníctva MO APVV je nutné túto podať do 28.2.2022 –  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne na adresu: Miestna organizácia APVV Senica, 906 04 Rybky 55
10,
Diskusia
11,
Návrh rozpočtu na rok 2022
12,
Návrh plánu činnosti na rok 2022
13,
Návrh na uznesenie
14, Ukončenie členskej schôdze a záver.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Oznamujem všetkým členom MO APVV Senica, že dňa 14. augusta 2021 o 14:00 h sa v náhradnom termíne uskutoční členská schôdza, ktorá sa bude konať v Senici, Kunovský šenk. Program členskej schôdze dostal písomne každý člen.
     Po skončení členskej schôdze bude spoločenské posedenie spojené s občerstvením.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Vážení členovia MO APVV Senica, oznamujem Vám, že členská schôdza, ktorá sa mala konať 27. marca 2021 sa konať nebude z dôvodu predĺženia núdzového stavu a trvania opatrení na COVID-19. Nový termín členskej schôdze Vám bude oznámený SMS správou.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Senica zvolávam v súlade s čl. 7, ods. 2, stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. marca 2021 o 14:00 h v reštauračnom zariadení Gastrocentrum Senica, vedľa Mestského úradu. V prípade trvania pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19, bude nový termín členskej schôdze v predstihu oznámený formou SMS. Program členskej schôdze bol každému členovi zaslaný v písomnej forme.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica


     Predseda MO APVV Senica zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14. marca 2020 o 14:00 h v reštauračnom zariadení Gastrocentrum v Senici, vedľa Mestského úradu Senica.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica