Vážená členka, vážený člen,
v zmysle čl. 7 ods. 2 Stanov Asociácie policajtov vo výslužbe zvolávam členskú schôdzu MO APVV Šaľa, ktorá sa bude konať v priestoroch poľovníckeho domu v Šali - Veči v piatok 8. marca 2024 od 16:30 h.

Program:

1, 16.30 –17.00 hod. prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2023 / odovzdanie známok
2,
17.00 hod. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3,
Voľba overovateľa zápisnice.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Šaľa za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022
6, Správa o stave členskej základne.
7, Diskusia.
8, Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Šaľa bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobilom: 0905 308775, alebo osobne (možnosť oznámenia je aj SMS-kou) najneskôr do 25.2.2024. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené. Preto Vás žiadam o čo najvyššiu účasť (aj tých ktorí si už členskú známku vopred zaplatili. Upozorňujem, že člen MO APVV, ktorý nebude mať do 31.marca 2024 uhradenú členskú známku, bude podľa čl. 8, odst. 7, písm. d) platných stanov vylúčený.

Dezider Marček
predseda MO APVV Šaľa


    V zmysle čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvolávam členskú schôdzu MO APVV Šaľa, ktorá sa bude konať v priestoroch poľovníckeho domu v Šali - Veči v piatok 11. júna 2021 od 16:30 h.

Program schôdze:

1, 16:30 - 17:00 h prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2021 / odovzdanie známok
2, 17:00 h otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
4, Voľba členov predsedníctva MO APVV Šaľa
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Šaľa za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020
7, Správa o stave členskej základne
8, Návrh plánu činnosti na rok 2021
9, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021
10, Diskusia
11, Prijatie uznesenia, záver

     Z prostriedkov MO APVV Šaľa bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na mobil 0905 308775, najneskôr do 5. júna 2021. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené. Vzhľadom k tomu, že po 4 rokoch má naša MO APVV voľby členov predsedníctva, Vás žiadam o čo najvyššiu účasť (aj tých, ktorí si už členskú známku vopred zaplatili).

Dezider Marček
predseda MO APVV Šaľa