Predseda MO APVV Ružomberok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 27. januára 2023 o 16:00 h (piatok) v priestoroch Panský dom v Ružomberku, ul. Námestie Andreja Hlinku 43 (ulica od pohostinstva Kamzík k Mestskému úradu Ružomberok, majiteľ Barták Jozef).

Program :

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2,
Voľba návrhovej komisie  a zapisovateľa
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a Vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2023
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
6, Odovzdanie ocenení
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Diskusia
9,
Výber členských príspevkov
10,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
11,
Spoločenské posedenie s občerstvením

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok


    Predseda MO APVV Ružomberok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 6. mája 2022 o 16:00 hod.( piatok) v priestoroch Panský dom v Ružomberku, ul. Námestie Andreja Hlinku 43 (ulica od pohostinstva Kamzík k Mestskému úradu Ružomberok, majiteľ Barták Jozef).

Program :

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2,
Voľba návrhovej komisie  a zapisovateľa (zapisovateľ môže byť aj určený predsedajúcim ak s tým členská schôdza súhlasí)
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020-21 a Vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2022
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020-21 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022 - 2023
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020-21
7,
Voľba nového predsedníctva a revízora
8,
Odovzdanie ocenení
9,
Správa o stave členskej základne
10,
Diskusia
11,
Výber členských príspevkov
12,
Záver – návrh a prijatie uznesenia
13,
Spoločenské posedenie s občerstvením

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok


    MO APVV Ružomberok oznamuje svojím členom, že spoločenské posedenie v prírode (guláš) sa z dôvodu opatrení COVID-19 prekladá na začiatok mesiaca september 2020, o čom budete včas informovaný.

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok


    Predseda MO APVV Ružomberok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 24. januára 2020 o 16:00 h v priestoroch Anima Caffé v Ružomberku, ul. Námestie slobody 7.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa (zapisovať môže byť aj určený predsedajúcim ak s tým členská schôdza súhlasí).
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Správa o stave členskej základne.
9, Diskusia.
10, Výber členských príspevkov.
11, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
12, Spoločenské posedenie s občerstvením.

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok