Vitajte v Miestnej organizácii APVV Poprad !

     Miestna organizácia APVV Poprad vznikla na ustanovujúcej schôdzi 8. februára 2007 kde bolo prítomných 78 členov a za predsedníčku bola zvolená Eva Pivovarníková. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 23. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predsedníčka Eva Pivovarníková, podpredseda JUDr. Ladislav Maličký, členo predsedníctva Ing. Vladimír Jakubčo a revízor Jozef Pitoňák. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 143  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Poprade, 058 01 Poprad, Alžbetina 5, tel.: 0961 89 1111
OO PZ Poprad, 058 01 Poprad, Alžbetina 5, tel.: 052 772 3333
OO PZ Hranovnica, 059 16 Hranovnica, Sládkovičova, tel.: 052 779 5160
OO PZ Svit, 059 21 Svit,
Hviezdoslavova 269/33, tel.: 052 775 5333
OO PZ Vysoké Tatry, 062 01 Nový Smokovec, Nový Smokovec 20, tel.: 052 442 2333
OO PZ Ždiar, 059 55 Ždiar, Ždiar 350, tel.: 0961 89 3855