V zmysle plánu činnosti na rok 2019 predsedníctvo MO Topoľčany organizuje pre svojich členov VI. ročník spoločensko-športového stretnutia na deň 3. septembra 2019 od 10:30 h v obci Veľké Uherce v priestoroch chaty Mladosť. Predpokladané ukončenie o cca 18:30 ... h. Účasť je možné nahlásiť predsedovi na mobil 0903 368031 do 26.8.2019.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany


      Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Topoľčany spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 64 členov a ako hostia riaditeľ OR PZ Topoľčany plk. Mgr. Roman Gatiar a riaditeľ OPP plk. Mgr. Peter Gregorík. Na stretnutí boli odovzdané pamätné listy predsedu MO členom, ktorí sa dožili významného životného jubilea. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany


      Predseda MO APVV Topoľčany zvoláva v zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV, členskú schôdzu miestnej organizácie APVV Topoľčany, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2019 (piatok) o 16:00 h v bare Srdiečko, ul. P.O.Hviezdoslava v Topoľčanoch (Spoločenské centrum východ oproti letnému kúpalisku).

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva za rok 2018.
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018.
5, Správa o revízii hospodárenia za rok 2018.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Návrh plánu činnosti na rok 2019.
8, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2019.
9, Odovzdanie pamätných listov členom.
10, Diskusia.
11, Prijatie uznesenia.
12, Záver - pohostenie

     Svoju účasť potvrďte do 20.2.2019 poslaním SMS na číslo 0903 368031 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdenie účasti je dôležité pri objednávaní pohostenia, ktoré je hradené z rozpočtu MO APVV. Príspevok na rok 2019 je 16,- eur. Je potrebné ho zaplatiť pred začiatkom schôdze, najneskôr však do 31.3.2019, osobne alebo poštovou poukážkou na adresu: Ing. Peter Šmister, ul. Malinovského 1156/1, 958 06 Partizánske, mobil: 0911 524808.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany