Vitajte v Miestnej organizácii APVV Prešov ! 

     Miestna organizácia APVV Prešov  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 29. septembra 2006, kde bolo prítomných 44 členov a za predsedu bol zvolený Jozef Frajt. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.  

     Na členskej schôdzi dňa 29. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Vendelín Lipovský, podpredseda Mgr. Jozef Nalevanko,  členovia Michal Baňas, Miroslav Skonc, Štefan Struňák a revízorka Mária Balážová. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 186 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO: 

OR PZ v Prešove, 080 01 Prešov, Vajanského 32, tel.: 0961 80 1111
OO PZ Prešov Juh, 080 01 Prešov, Vajanského 32, tel.:
051 773 4608

OO PZ Prešov Sever, 080 01 Prešov, Mirka Nešpora 44, tel.: 051 771 3176

OO PZ Drienov, 082 04 Drienov, Revolučná 1, tel.: 051 793 1203
OO PZ Chminianska Nová Ves, 082 33 CH.N.V, K ihrisku 31, tel.: 
051 779 5133
OO PZ Jarovnice, 082 63 Jarovnice, Jarovnice 105, tel.:
051 459 4022
OO PZ Kapušany, 082 12 Kapušany, Poštová 3, tel.:
051 794 1133

OO PZ Lipany, 082 71 Lipany, nám. Sv. Martina, tel.: 051 457 2333

OO PZ Sabinov, 083 01 Sabinov, Nám. Slobody 5, tel.: 051 452 1186

OO PZ Veľký Šariš, 082 21 Veľký Šariš, Prešovská 76, tel.: 051 776 2992