Vitajte v Miestnej organizácii APVV Liptovský Mikuláš !

     Miestna organizácia APVV Liptovský Mikuláš  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 22. júla 2006, kde bolo prítomných 66 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Štefan Hroš. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 17. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda PhDr. Igor Málik, podpredseda Bc. Marinán Vozárik,  člen predsedníctva Dušan Lenčo, Miroslav Ďurička, Dušan Beharka, Daniela Modrovská a Jaroslav Birka  a revízor JUDr. Ivan Kováčik. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 94  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Liptovskom Mikuláši, 031 01 L. Mikuláš, Komenského 841, tel.: 0961 45 3101
OO PZ Liptovský Mikuláš, 031 46 L. Mikuláš, Školská 122/2, tel.: 0961
45 3705
OO PZ Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 74, tel.: 0961 45 3905
OO PZ Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok, Belanská 747/20, tel.: 0961 45 3805