Vitajte v Miestnej organizácii APVV Prievidza !

     Miestna organizácia APVV Prievidza  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 14. marca 2008, kde bolo prítomných 56 členov a za predsedu bol zvolený Bc. Ivan Orth. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 27. 2. 2016 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Marián Lapin, podpredseda JUDr. Ladislav Božík, člen predsedníctva Mgr. Ľubica Pliešovská, Miroslav Oršula, Milan Hozák a revízor Milan Gorss. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 115  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Prievidzi, 971 66 Prievidza, M. Mišíka 11, tel.: 0961 27 1111
OO PZ Prievidza, 971 66 Prievidza, Košovská cesta 5, tel.: 0961
27 3755
OO PZ Nováky, 972 21 Nováky, M. R. Štefánika 116, tel.: 0961 27 3855