Dňa 15. júna 2024 organizovalo predsedníctvo MO BA II posedenie členov aj s manželkami pri guláši z diviny a opekaní špekáčikov a cigánskej. Posedenie sa konalo už po štvrtýkrát pri jazere v Rovinke, tentokrát za účasti 43 členov s rodinnými príslušníkmi. Po konzumácii výborného gulášu a špecialít, popíjaní dobrého vínka, piva, kávičky a koláčikov ktoré priniesli naše gazdinky, sme si s bývalými kolegami zaspomínali na dobré časy. Nakoľko nám slniečko dodávalo pozitívnu energiu, mnohí sme odchádzali až vo večerných hodinách. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Členovia Predsedníctva MO Bratislava II oznamujú svojim členom, že v zmysle plánu činnosti na tento rok organizujú  dňa 15. júna 2024 od 9:00 h spoločné posedenie členov aj s manželkami. Posedenie sa uskutoční opäť pri jazere Veľká voda Rovinka pri bufete Košariská ako v septembri m.r. ). Pozývame Vás na príjemné posedenie, kde nám kuchári pripravia guláš z diviny a od 9.00 h si budeme opekať špekáčiky a cigánsku až do 13:00 h. Guláš sa bude podávať cca od 13.00 h. Parkovisko je zabezpečené vedľa bufetu.
     Poprosím záujemcov o nahlásenie záväznej účasti na t.č. 0908 767306 najneskôr do 10. júna 2024, aby sme pre Vás vedeli pripraviť dostatočné množstvo gulášu a mäsa na opekanie.
     Občerstviť sa budeme môcť v miestnom bufete po celú dobu posedenia.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia predsedníctva MO APVV Bratislava II, pozývajú svojich členov 7. mája 2024 16:00 h na plánovanú akciu "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M. R. Štefánikovi a to položením venca k mohyle v Ivanke pri Dunaji. V tomto roku (4. mája) si všetci pripomenieme 105. výročie jeho tragickej udalosti. Už tradične spätne po dobu niekoľkých rokov považuje naša MO za dôležité a významné, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
    
Po ukončení akcie sa presunieme na námestie v Ivanke pri Dunaji do neďalekého gastronomického zariadenia, kde posedíme pri kávičke s občerstvením a najchutnejších langošoch v širokom okolí.
     Žiadam všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú tejto akcie zúčastniť, aby sa telefonicky prihlásili najneskôr do 5.5.2024 u JUDr. Michala Mešťana, ktorý Vám podá prípadné bližšie informácie (0903 462999 ).
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 22.2.2024 sa v zmysle plánu činností MO Bratislava II uskutočnila 16 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 68 členov ( 46,9 % ) a 2 hostia. Z prezídia APVV sa rokovania zúčastnil opäť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov informoval o činnosti Prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu, ale i sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov v roku 2024. Podľa programu ČS bolo odovzdaných 6 „Pamätných listov APVV“ od prezidenta APVV a 2 Plakety APVV od predsedníctva MO APVV. Predseda MO BA II udelil 3 členom predsedníctva „Medaile APVV 3 st. Okrem toho každý člen MO obdržal písacie pero s vygravírovaným názvom MO APVV Bratislava II a farebným logom APVV. Taktiež každý prítomný člen obdržal aj nástenný kalendár s názvom MO APVV Bratislava II. Po ukončení členskej schôdze sme si spoločne posedeli pri večeri a občerstvení. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Predseda MO APVV Bratislava II zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 22. februára 2024 o 15:30 h v priestoroch "CULTUS - Dom kultúry Ružinov". Svoju účasť, prípadne neúčasť nahláste najneskôr do 15.2.2024, mobil: 0908 767306 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Program schôdze aj s ďalšími materiálmi na členskú schôdzu Vám bude zaslaný e-mailom.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Členovia predsedníctva MO pripravili na 21. december 2023Posedenie pri jedličke“. Tentokrát sa posedenie konalo v Dome kultúry Ružinov v krásnom prostredí. Po krátkom príhovore predsedu, privítaní hostí a prítomných členov, predseda spoločne s riaditeľom OR PZ Bratislava II odovzdali tohtoročným členom – 18  jubilantom ocenenia - „Pamätné listy APVV a Plakety APVV“. Posedenia sa zúčastnilo 73 členov6 hostí: riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete, riaditeľ DK Ing. Richard Bednár a náš čestný člen MO APVV Bratislava II, pán Dávid Petruš a 3 darcovia 2%. Po ukončení plánovaných oficialít si členovia pochutili na výbornej večeri s popíjaním dobrého vínka a ako vždy, tak i teraz v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov a kamarátov, opäť po roku spomínali na dobré a krásne minulé časy. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, pozýva svojich členov na Posedenie pri vianočnej jedličke“, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2023 o 16:30 h, v CULTUSe – Kultúrny dom Ružinov. Cestovanie MHD: autobus – električka, parkovanie je možné pred vchodom do Cultusu.
     Zároveň Vás informujem, že od 16:00 h si budete môcť uhradiť členský príspevok na rok 2024 v sume 20 €. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 10. decembra 2023 na t.č. 0908 767306 z dôvodu zabezpečenia potrebného počtu večere a občerstvenia.
     Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum, obdržia „Pamätný list APVV“ a „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu by sa mali jubilanti tohto posedenia zúčastniť. Každý prítomný člen obdrží nástenný kalendár s písacím perom.

     Členovia predsedníctva sa tešia na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, pozýva 9. decembra 2023  ( sobota ) svojich členov na jednodňový autobusový výlet Vianočný jarmok“, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici. Pred tým, ale ešte navštívime Mincovňu v Kremnici, kde si pozrieme minciarskú expozíciu, ale aj zaujímavé exponáty a ražebňu, kde sa razia slovenské euromince.
     Ďalšou zastávkou bude kaštieľ vo sv. Antone. Kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom bol postavený v 18. storočí v štýle neskorého baroka. Majitelia lesných majetkov s tradičným záujmom o lov a organizovanie pravidelných poľovačiek prispeli k výzdobe interiéru prostredníctvom vzácnych trofejí, zbierky zbraní, umeleckých diel s poľovníckou tematikou.
     V popoludňajších hodinách si vychutnáme atmosféru vianočného jarmoku v Banskej Štiavnici, na nádvorí Starého zámku. Zohriať sa budeme môcť pri tradičnom vianočnom punči či medovine. Okrem toho nebude chýbať ani bohatá nádielka zvykov a tradícií, hudobný program, ukážky remesiel spojené s predajom remeselných výrobkov.
     Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 23. novembra 2023 na číslo 0908 767306, SMS, prípadne e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Odchod autobusu z Bratislavy ráno o 6:30 h, predpokladaný príchod späť do Bratislavy je večer o 19:00 h.
    
Členovia predsedníctva sa tešia na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, usporiadalo v zmysle plánu činnosti  dňa 7.10.2023 stretnutie svojich členov a ich rodinných príslušníkov pri jazere Veľká voda - Rovinka. 40 účastníkov si pochutilo na zabíjačkových špecialitách. Ale musím pochváliť aj naše manželky, ktoré priniesli vlastnoručne vyrobené sladké dobroty, ktoré nám všetkým veľmi chutili. Po celú dobu sme sa príjemne zabávali a spomínali na dobré časy v služobnom pomere. Veselých príhod bolo neúrekom. Všetci, ktorí sa lúčili nešetrili pochvalou so želaním, aby sa takéto akcie opakovali každoročne. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Oznamujem členom MO APVV Bratislava II, že v zmysle plánu činnosti na tento rok opäť organizujeme  dňa 7. októbra 2023 od 9:00 h spoločné posedenie členov aj s manželkami. Posedenie sa uskutoční pri jazere  Veľká voda Rovinka pri bufete Košariská ako v júli t.r. ). Členovia predsedníctva Vás pozývajú na spoločné príjemné posedenie, spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít od 10:00 h do 14:00 h. Spoločne s kolegami si vypijeme dobré vínko, príjemne sa zabavíme, ale aj s chuťou si zaspievame. Parkovisko je zabezpečené vedľa bufetu.
     Poprosím záujemcov o nahlásenie záväznej účasti na t.č. 0908 767306 najneskôr do 30. septembra 2023, aby sme pre Vás vedeli pripraviť dostatočné množstvo špecialít na grilovanie.
     Pre náročnejších bude k dispozícii aj miestny bufet po celú dobu posedenia.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia Predsedníctva MO Bratislava II v zmysle plánu činností na tento rok, opäť organizujú pre svojich členov a ich manželky návštevu Múzea polície SR na Gunduličovej 2 v Bratislave. Akcia sa uskutoční dňa 20. septembra 2023  o 10:00 h. V uvedenom čase budeme mať v múzeu zabezpečený doprovod s odborným výkladom k jednotlivým zbierkovým predmetom. V prípade, že máte záujem prihláste sa u JUDr. Michala Mešťana na číslo 0903 462999 najneskôr do 17. septembra.
     Po návšteve múzea Vás všetkých pozývam do neďalekej vinárne, kde si spoločne posedíme pri vínku a kávičke.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Tak ako sme z minulosti zvykli, aj tentokrát sa nám osvedčila spolupráca s cestovnou kanceláriou V.V.I.P. travel, s ktorou má už 3 roky naša MO podpísanú dohodu o spolupráci. Po úspešných zájazdoch v minulom roku na klobásový festival do Maďarska, či Vianočné trhy do Viedne, alebo aj púť do Mariazellu, nás tentokrát  CK pozvala na krátky jednodňový zájazd na Moravu do mestečka BUCHLOVICE. A tak sme sa mimo nášho plánu činnosti zúčastnili 29. 7. na slávnosti cesnaku. Účasť na tomto podujatí prijalo 6 našich členov7 rodinných príslušníkov. Cesta bola veľmi príjemná, keďže sme mali pohodlný, dobre ozvučený a klimatizovaný autobus. Organizátor zvolil trasu naprieč historickými časťami Záhoria od Kútov, cez Šaštín, Kopčany, Holič a Skalicu. Veľmi dobre vzdelaná a milá sprievodkyňa nás po ceste informovala o histórií každého mesta, no nezabudla ani na súčasne osobitosti každého z nich.
     Do cieľa sme sa dostali približne po dvoch hodinách jazdy. Samotný festival sa konal v rozsiahlom Buchlovickom parku v strede ktorého je situovaný historický zámok, pôvodne patriaci rodu Habsburgovcov. Náš program mal dve časti. Jedna a tá najväčšia spočívala vo voľnej prechádzke trhoviskom, kde bolo množstvo stánkov a každý z nich mal ako hlavnú ponuku cesnak, respektíve výrobky z neho. Takto sme mali možnosť ochutnať vynikajúce zemiakové placky, cesnakový kefír, cesnakové syrové korbáčiky, cesnakový koláč, cesnakový likér a iné gurmánske špeciality. Každý z nás si domov so sebou niesol aspoň kilo cesnaku, čo bolo cítiť počas celej cesty autobusom späť do Bratislavy.
     Osobitným zážitkom bola pre nás prehliadka historickej časti zámku. Tu sa najviac zdržiaval manžel Márie Terézie, ktorý má neoceniteľný podiel na kultúrnom, spoločenskom ale najmä hospodárskom význame tohto krásneho kúta našej krajiny.
     Akciu sme zakončili o 16.00 hod, plní dojmov a vynikajúcich zážitkov. Počasie nám prialo, tým že bolo prevažne pod mrakom ale nepršalo.
     Po príchode do Bratislavy o 18.00 hod sme sa všetci poďakovali sprievodkyni za pekný a hodnotný výlet a vodičovi za bezpečnú jazdu dlhým potleskom.  Sprievodkyňa nás následne milo prekvapila, pozvala nás v mene riaditeľky CK V.V.I.P travel aj na ich ďalšiu najbližšiu akciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Dňa 8.7.2023 pripravili členovia predsedníctva MO Bratislava II podľa plánu činnosti „Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a grilovaní“. Posedenie sa konalo v prekrásnom prostredí v priestoroch bufetu pri jazere v Rovinke. Okolie jazera je veľmi pekne upravené a sprístupnené k vode na kúpanie, člnkovanie, ale i ležanie na piesku a opaľovanie sa. Počas celého dňa bolo nádherné slnečné počasie a mnohí z nás si pripadali ako by boli  niekde pri mori ( viď foto ). Inak aj veľké parkovisko bolo obsadené autami do posledného parkovacieho miesta.
    
Všetci naši prítomní členovia sa postupne po 9:00 h zvítali, priebežne si pochutnávali na rôznych grilovaných špecialitách, ale i dobrotách, ktoré pre kolektív kolegov so sebou priniesli. Neskôr sme si pochutnali už tradične na výbornom kotlíkovom guláši. Zo začiatku sa pri miešaní základných ingrediencií podieľali všetci prítomní a to podľa pravidla „každý chvíľku“. Samozrejme nakoniec hotovému gulášu dali tú správnu chuť naše manželky. Medzi tým sme sa občerstvovali a popíjali vychladené vínko, prípadne vinný strek a žiaľ vodiči iba nealko nápoje. Veľa členov bolo tak spokojných, že tam zostali oddychovať v chládku aj  po 16 hodine.
     Potešujúce pre nás je, že podľa plánu sa opäť na tomto mieste stretneme ešte koncom septembra. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Oznamujem členom MO APVV Bratislava II, že v zmysle plánu činnosti na tento rok organizujeme dňa 8. júla 2023 od 9:00 h spoločné posedenie členov aj s manželkami pri guláši a grilovaní špecialít. Posedenie sa uskutoční pri jazere Veľká voda Rovinka POINT 40 ( Košariská ako minulý rok ). Členovia predsedníctva Vás pozývajú na spríjemnenie si pobytu predovšetkým stretnutím s kolegami, ale aj ochutnávkou gulášu, grilovaných špecialít od 9:30 až do podávania gulášu, popiť dobrého vínka a samozrejme si pritom aj s chuťou zaspievať. Po celý čas nám bude pobyt spríjemňovať hrou na harmonike náš kolega.
     Záujemcov prosím o nahlásenie sa na mobile 0908 767306 najneskôr do 30. júna, aby sme pre Vás vedeli pripraviť dostatočné množstvo gulášu a špecialít na grilovanie. Pre náročnejších bude k dispozícii aj miestny bufet po celý deň.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 5. mája o 16:00 h si členovia MO Bratislava II uctili pamiatku a položili veniec kvetov už tradične vo farbách zástavy SR pri mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Ako už všetci dobre vieme bol to významný slovenský vedec, politik, diplomat, vojenský generál, ktorý sa veľkou mierou v roku 1918 zaslúžil o vznik Československa.
     V tomto roku Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo uctenie si jeho pamiatky z príležitosti 104. výročia jeho tragickej udalosti. Pripomíname si túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II, kde má naša miestna organizácia svoju pôsobnosť a predovšetkým i z toho dôvodu, že jeho pamiatka a úcta, nám nie je ľahostajná.
     Po celkovom pietnom akte a odfotografovaní, sme akciu zakončili posedením v blízkom gastro zariadení  na námestí v Ivanke pri Dunaji. Tam si všetci prítomní členovia s rodinnými príslušníkmi pochutili na najlepšom langoši v okolí Bratislavy a v prijemnej atmosfére a v krásnom slnečnom počasí posedeli, občerstvili sa, porozprávali a aj zaspomínali na minule krásne časy. Tejto pre nás významnej akcii sa zúčastnilo 12 členov5 rodinných príslušníkov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Členovia predsedníctva MO APVV Bratislava II, pozývajú 5. mája 2023 16:00 h svojich členov na plánovanú akciu "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M. R. Štefánikovi a to položením venca k mohyle v Ivanke pri Dunaji. V tomto roku (4. mája) si všetci pripomenieme 104. výročie jeho tragickej udalosti. Už tradične spätne po dobu niekoľkých rokov považuje naša MO za dôležité a významné, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Po ukončení akcie sa presunieme na námestie v Ivanke pri Dunaji do neďalekého gastronomického zariadenia, kde posedíme pri kávičke s občerstvením a najchutnejších langošoch v širokom okolí.
     Žiadam všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú tejto akcie zúčastniť, aby sa telefonicky prihlásili najneskôr do 3.5.2023 u JUDr. Michala Mešťana, ktorý Vám podá prípadné bližšie informácie ( 0903 462 999 ).
    
Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 23. februára 2023 sa v zmysle plánu činností MO uskutočnila 15 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 76 členov a 3 hostia. Z prezídia APVV sa rokovania zúčastnil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov informoval o činnosti Prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu, ale i sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov.  Z PZ SR nás už tradične navštevujú dvaja funkcionári a to zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický a riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete. Keďže členská schôdza sa niesla tak trochu slávnostnejšie z príležitosti 15. výročia jej vzniku, bolo v rámci programu ČS odovzdaných 6 „Pamätných listov APVV“ a 4 Plakety APVV jubilantom 2023 a od prezidenta APVV obdržalo 10 členov „Medaile APVV 3 st. ( jednu obdržal aj plk. Mgr. Pažický ) a 1 člen Medailu  APVV 2 st.“ Predseda MO odovzdal 40 Plakiet APVV k 15 výročiu vzniku MO Bratislava( jednu obdržal aj plk. Mgr. Fekete ). Okrem toho každý člen MO obdržal pamätné písacie pero na ktorom bol vygravírovaný názov MO APVV Bratislava II, farebné logo APVV15 v ratolesti. Pred zahájením členskej schôdze prijala pozvanie TVR ( televízia Ružinov ), ktorá si kamerou nasnímala zopár záberov na prítomných členov a zaznamenala dva rozhovory. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predseda MO APVV Bratislava II zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 23. februára 2023 o 16:00 h v objekte "Jedálne Budovateľ", Vlčie hrdlo 52. Svoju účasť, prípadne neúčasť nahláste najneskôr do 16:2.2023, mobil: 0908 767306 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Program schôdze aj s ďalšími materiálmi na členskú schôdzu Vám bude zaslaný e-mailom.
     Členovia predsedníctva MO sa tešia na vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia predsedníctva MO v zmysle „Plánu činnosti“ pre tento rok, pripravili na 15. decembra 2022 poslednú akciu, ktorá sa už tradične niekoľko rokov koná v decembri a to pod názvom „Posedenie pod jedličkou“.  Po krátkom príhovore predsedu, privítaní hostí a prítomných členov, predseda spoločne so zástupcom riaditeľa KR PZ Bratislava odovzdali tohtoročným členom – 14 jubilantom, 6 darcom 2% a 3 darcom krvi ich ocenenia - „Pamätné listy APVV a Plakety APVV“. Aj keď u našich členov momentálne prevláda veľká chorobnosť, nakoniec sa posedenia zúčastnilo 58 členov 4 pozvaní hostia : zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický, riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete, zástupca starostu MČ Ružinov Ing. Michal Gašaj  ( v poslednej dobe sa prehlbuje spolupráca s týmto úradom ) a náš čestný člen MO APVV Bratislava II, pán Dávid Petruš ( a hlavne aj darca 2% a krvi ).
     Po ukončení plánovaných oficialít si členovia pri hudbe z 80 rokov pochutili na výbornej večeri s popíjaním dobrého vínka a ako vždy, tak i teraz v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov a kamarátov, opäť po roku spomínali na dobré a krásne minulé časy. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     10. decembra 2022 naši 13 členovia12 rodinní príslušníci ukončili poslednú z 8 akcií, návštevou Vianočných trhov vo Viedni, ktoré sme financovali z prostriedkov od darcov 2% ( 9 792,98 € ). Zažili sme prekrásnu vianočnú romantiku v honosnom prostredí zámku Schönbrunn, Vianočný trh sa rozprestiera v nádhernom historickom prostredí. Neskôr sme sa presunuli viedenským metrom do historického centra Viedne, na najznámejšie a najkrajšie Vianočné trhy vo Viedni – na Christkindlmarkt, kde sa každoročne konajú na Radničnom námestí ( Rathausplatz ).
     Obdivovali sme nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky, ktoré boli vystavované vo viac ako 150 stánkoch. Poniektorí sme aj ochutnali vianočné špeciality – viedenské varené víno alebo punč, taktiež aj kulinárske špeciality akými sú viedenské praclíky, jablká v čokoláde alebo v karameli, ale aj výbornú grilovanú klobásu v rožku.
     Slniečko nám síce nesvietilo, ale hlavné pre nás bolo, že nepršalo a nebolo ani studené či sychravé počasie. Autobusy mali zákaz vjazd do centra Viedne, tak sme sa museli od Schönbrunnu a späť presúvať metrom. Do Bratislavy sme sa vrátili vo večerných hodinách. Opäť sme získali nové poznatky a vedomosti, o našej susednej krajine, ktorými nás neustále informoval náš milý a usmievavý sprievodca z CK V.V.I.P. travel s.r.o. Bratislava. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, pozýva všetkých svojich členov na Posedenie pri vianočnej jedličke“, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 o 16:30 h, Vlčie hrdlo 52, „Jedáleň Budovateľ. Pred budovou je zástavka MHD autobusu – Zajačie č. 77.
     Zároveň Vás informujem, že od 16:00 h bude možné si uhradiť členský príspevok na rok 2023 v sume 20 €. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 10. decembra na t.č. 0908 767306 z dôvodu zabezpečenia potrebného počtu večere a občerstvenia.
     Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum, darcovia krvi a darcovia 2% pre našu MO obdržia „Pamätný list APVV“ a „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby ste sa tohto posedenia zúčastnili.
     Členovia predsedníctva sa tešia na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Ďalšou našou organizovanou plánovanou činnosťou zo série akcií zameranej na oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie našich členov, ktoré sú hradené z finančných prostriedkov od darcov 2%, bol „3 dňový výlet do Maďarska. V dňoch 21. až 23. októbra sme prostredníctvom CK V.V.I.P. travel s.r.o. navštívili najskôr mesto Kecskemét a v ňom známu pálenicu Zwack.  V rámci exkurzie v súkromnej pálenici bola aj ochutnávka kvalitnej marhuľovice a ďalších druhov vyrábanej pálenky.
     Na druhý deň po raňajkách sme sa presunuli do Békešskej Čaby, kde sa konal „festival svetoznámej Čabajskej klobásy“. Na tomto veľkom výstavnom priestranstve sa zišlo neuveriteľné ( ťažko spočítateľné ) množstvo súťažiacich družstiev z okolitých štátov. Celodenná nádherná hudba od rôznych kapiel, vytvorila tú správnu atmosféru veľkému množstvu návštevníkov. Nejednému pozornému oku fotografa sa taktiež nevyhol náš exprezident Gašparovič ( jedno foto ), ktorý sa taktiež prišiel podívať a podporiť svojich starousadlíkov na Dolnej zemi.
     Na tretí deň sme navštívili Budapešť, kde sme absolvovali dvoj hodinovú  prehliadku ( z autobusu ) a ukončili ju osobnou návštevou sídla predsedu vlády.
     Akcie sa zúčastnilo 10 členov s rodinnými príslušníkmi. Ubytovaní sme boli v trojhviezdičkovom hoteli s perfektnou polpenziou, vynikajúcou starostlivosťou v kúpeľnom komplexe Oroshazu, s možnosťou využitia wellness s termálnymi kúpeľmi vrátane saunového sveta ( 10 rôznych sáun ).
     Do konca roka nás 3.12. ešte čakáAdvent Mariazelli“, a 10.12. „Viedenské vianočné trhy). Sme presvedčení, že tieto oba výlety dopadnú obdobne úspešne ako tento posledný v Maďarsku.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia predsedníctva MO Bratislava II sa touto formou chcú, takto verejne poďakovať našim 3 členom Mgr. Dušanke Petrušovej, jej manželovi Davidovi ( náš Čestný člen APVV  ) a Mgr. Jozefovi Žofčíkovi. Jedná sa o stálych darcov krvi, ktorí dňa 20. septembra v nemocnici sv. Michala ( MV SR ) ju darovali na základe výzvy UN-NsM a.s. a pod záštitou MVSR a MOSR. Ochotne darovali túto vzácnu tekutinu na záchranu iných, im úplne neznámych ľudí.  Všetci 3 v tomto roku už darovali krv po tretíkrát. Ubezpečili ma, že sú odhodlaní ku konci roku darovať aj po štvrtýkrát. Všetci traja už vlastnia „Zlatú a Bronzovú Jánskeho plaketu“. Právom im patrí aspoň to naše „VEĽKÉ POĎAKOVANIE“.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Ako som už informoval na webe  dňa 26. 8. 2022, naša MO začala organizovať sériu akcií zameraných na oddych, kultúrne športové a spoločenské vyžitie našich členov, ktoré budú hradené z finančných prostriedkov od darcov 2%. Po úspešnej jednodňovej turistickej akcií na južnej Morave sme sa tentokrát stretli v rekreačnom zariadení vo Veľkom Mederi. Začali sme stredou 14. 9. a končili piatkom 16. 9. Akcie sa zúčastnilo 7 členov so 7 rodinnými príslušníkmi. Ubytovaní sme boli v trojhviezdičkovom hoteli s polpenziou, perfektnou starostlivosťou a materiálno-technickou výbavou, ktorá by určite postačovala aj na usporiadanie väčších akcií ako napr. nášho kongresu. V cene zájazdu boli aj vstupenky do areálu účelových zariadení, ktoré sú vybavené dostatočným množstvom termálnych, relaxačných a plaveckých bazénov. Spokojnosť a uznanie organizátorom nikto nezakrýval. Viacerí účastníci vo svojich vyjadreniach vyslovili svoj budúci zámer; individuálne navštevovať areál počas celého roka o víkendoch či sviatkoch, pretože po absolvovaní všetkých zaujímavých procedúrach sme sa cítili svieži, duševne vyrovnaní, ale hlavne veľmi spokojní. Škoda že sa neprihlásilo viac členov. Náš rozpočet by to určite zniesol. Máme pred sebou v tomto roku ešte niekoľko podobných podujatí ( 2 dňovú návštevu moravských pamiatok spojených s ochutnávkou vín, 3 dňový klobásový festival v Békéscsabe, advent Mariazelli, ale i v závere roka Viedenské vianočné trhy  ). Veríme že dopadnú takisto úspešne ako Veľký Meder.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Dňa 23. augusta sa 7 členov MO aj s manželkami zúčastnilo výletu do StrážniceSkalice. Výlet bol financovaný z prostriedkov 2% od našich darcov. Podľa vopred pripraveného programu cestovky V.V.I.P. Travel s.r.o. Bratislava, sme výlet zahájili na českej strane obhliadkou veterného mlyna z roku 1842 v Kuželove.  Mlyn patrí medzi najlepšie zachované a navštevované mlyny v ČR. Po jeho obhliadke sme pokračovali do Strážnice. Je to mestečko známe folklórnymi festivalmi ( podobne našej Východnej ). Navštívili sme aj skanzen – múzeum dediny juhovýchodnej Moravy. Podľa plánu sme mali mestečko Strážnice ukončiť  plavbou po Baťovom kanáli, ale z technických dôvodov ( prevádzkovateľa plavby )  sme boli priamo na mieste, iba oboznámení s jeho históriou. Cestou sme videli aj často navštevované Vínne sklepy v dedinke Petrov. Počas cesty nás sprievodkyňa informovala o histórii jednotlivých miest ( Leopoldov, Vrbové, myjavské kopanice, Myjava, Strážnice, Skalica, Kúty a Malacky ).
     Výlet sme zakončili popoludní návštevou v rodinnej firme s dlhoročnou tradíciou výroby slávneho trdelníka na pahrebe. Bola nám odprezentovaná krátka ukážka kompletnej výroby trdelníka, jeho ochutnávka, ktorá bola doplnená aj s ochutnávkou nemenej slávneho vína – skalický rubín.  V závere prehliadky sme si mohli zakúpiť trdelník aj s vínom podľa potreby. Priatelia, kto z Vás má záujem o výrobu tradičného „Trdelníka či Skalických rožkov“ doma, môže využiť priložený recept. Čerstvo upečené chutnajú ozaj veľmi dobre.
     Pri rozlúčke všetci 13 sme vyjadrili sprievodkyni naše veľké poďakovanie za krásne strávený deň, z ktorého sme si odniesli veľa pekných a zaujímavých zážitkov.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Vážení členovia MO Bratislava II, NTS v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou - Nemocnicou sv. Michala, a.s. Bratislava ( MV SR ) nám opäť zaslala propagačný leták, v ktorom pozýva dobrovoľných darcov z radov zamestnancov a ich príbuzných na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra od 9:00 - 11:30 h v priestoroch UN - NsM v zasadacej miestnosti na 3. poschodí.
     V tomto roku sľúbili sa k nám pripojiť i darcovia z MO Nové Zámky a radi by sme uvítali medzi nami i členov z MO APVV v Bratislave ( BA IV, BA V a Bamo ).   Preto Vás žiadam, milé kolegyne a kolegovia, kto z Vás môže darovať túto vzácnu tekutinu a spĺňa podmienky odberu ( vek do 60 rokov, neprekonal žiadnu infekčnú chorobu a po zdravotnej stránke sa cíti dobre ), aby neváhal a pripojil sa k nám a všetci spoločne tak urobíme dobrý skutok pri záchrane človeka.
     Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 18. septembra na mobil: 0908 767306, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
     O darcov krvi bude po odbere veľmi dobre postarané. Pozvánku od UN-NsM a.s. si môžete pozrieť tu .

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia predsedníctva MO Bratislava II organizujú a pozývajú 23. augusta svojich členov aj s manželkami na 1 – dňový autobusový výlet do mestečka StrážniceSkalica. Výlet bude hradený z prostriedkov 2% od darcov. Budeme sa potulovať na slovensko - moravskej hranici, kde sa toho dozvieme a uvidíme veľa. Budeme sa aj plaviť približne 45 minút po Baťovom kanáli. Taktiež si pozrieme výrobu tradičného trdelníka a ochutnáme slávne vínko – skalický rubín.
     Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č.t. 0908 767 306 najneskôr do 14.8.2022.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Členovia predsedníctva MO Bratislava II na základe finančného daru od darcov 2 % pre našu MO v tomto roku, pripravili množstvo pestrých a zaujímavých výletov pre svojich členov aj s manželkami.
     Ako prvý zahájime v dňoch 14 - 16. septembra návštevou termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi. Tam 7 členov strávi po dobu 3 dní relaxačný pobyt v hoteli.
     V ďalšom období tohto roku máme ešte v pláne navštíviť Skalicu a plavbu po Baťovom kanáli, navštíviť advent v Mariazelli  ( termíny týchto 2 výletov nám cestovka naplánuje podľa našej požiadavky ), 2- dňový výlet do Mikulova, spoznať jeho okolie, ale aj ochutnať moravské vína v „sklípku“ ( termín podľa záujmu členov ), 3- dňový výlet na klobáskový festival v Békéscsabe ( 21 – 23.október ), 5- dňový výlet do Košíc a spoznanie krás jeho okolia ( ale aj Bardejov a Prešov ) v termíne 26 – 30.9.2022 a v decembri navštívime vianočné trhy vo Viedni.
     Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č.t. 0908 767 306 najneskôr do 31. júla 2022.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 25.6.2022 pripravili členovia predsedníctva MO Bratislava II podľa plánu činnosti „Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a halászlé“. Posedenie sa konalo v krásnom prostredí  vedľa bufetu jazera v Rovinke. Z rána nás vítalo daždivé počasie, ale v priebehu krátkej doby sa vyčasilo a svietilo nám hrejivé slniečko. I keď dážď nám mnohých členov odradil, nakoniec prišlo 15 členov a 17 rodinných príslušníkov. Všetci prítomní ( i s obsluhou v bufete ) si pochutnali na dobrom guláši a halászlé, zväčša sme sa na varení gulášu podieľali všetci prítomní podľa pravidla „každý chvíľku“ a nakoniec mu  samozrejme dali tú správnu chuť naše manželky. Halászlé nám pripravil Ing. Ľuboš Dubovan.
     Po prvýkrát medzi nás prišiel i náš bývalý kolega Ferko Medveď, ktorý nás po celú dobu rozveseľoval hraním ľudových piesni na harmonike. Pri správnom občerstvení a dobrej hudbe nás to nenechalo dlho čakať a hneď sme si zaspievali a poniektorí dokonca i zatancovali. Poslední členovia sa lúčili až pred 16 hodinou.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Oznamujem členom MO APVV Bratislava II, že v zmysle plánu činnosti na tento rok organizujeme dňa 25. júna 2022 od 9:00 h spoločné posedenie členov aj s manželkami pri guláši a halászlé.  Posedenie sa uskutoční pri jazere veľká voda Rovinka POINT 40 ( Košariská ). Členovia predsedníctva Vás pozývajú na spríjemnenie si pobytu člnkovaním - kúpaním na jazere, ochutnávkou gulášu, halászlé a dobrého vínka.  Počas toho nám budú hrať na harmonike naši 2 kolegovia.
     Záujemcov prosím o nahlásenie sa na mobile 0908 767306 najneskôr do 20.6.2022, aby sme pre Vás vedeli navariť dostatočné množstvo gulášu a halászlé. Miestny bufet bude taktiež otvorený po celý deň.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 28.5.2022 sa naša MO zúčastnila 2. ročníka súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce Miloslavov. Pre nás to bolo o to ťažšie, že v 1. ročníku sme obsadili 1. miesto. Teraz sme sa museli snažiť a spomedzi 13 súťažných družstiev ho obhájiť a predovšetkým všetkým prítomným dokázať, že naše posledné víťazstvo nebolo iba náhodné. Súťažné družstvo tvorili Bc. Ján Redler, JUDr. Martin Sitiar a Ing. Jozef Králič. Samozrejme sa nám to podarilo a porota nás s veľkým rozdielom bodov označila za víťaza. Naša „Zbierka pohárov“ sa tak opäť rozšírila.
     Z našej MO sa zúčastnilo 17 členov a 17 bolo rodinných príslušníkov. Všetci sme mali z 1. miesta radosť, boli sme nadmieru spokojní a výborne sme si aj pochutili na maďarskom guláši. Počasie nám prialo a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie pri ďalšej akcii podľa nášho plánu činnosti. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Oznamujem členom MO APVV Bratislava II, že v zmysle plánu činnosti na tento rok sa zúčastníme dňa 28. mája 2022 od 9:00 h súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce v Miloslavove. Naša MO sa tejto súťaže zúčastní už po druhýkrát. Na poslednom ročníku (pred pandémiou) v roku 2019 sme získali 1. miesto. Súťaž sa uskutoční v Rekreačno-športovom areáli a pozývame našich členov (s manželkou, družkou), aby si urobili pekné popoludnie a prišli nás povzbudiť.
     Záujemcov prosím o nahlásenie sa na mobile 0908 767306 najneskôr do 25.5.2022, aby sme pre Vás vedeli navariť dostatočné množstvo gulášu. Miestny bufet bude otvorený po celú dobu súťaže. Plagát si môžete pozrieť tu .

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Za posledných 6 rokoch sa už stalo tradíciou, že v „Pláne činností“ si okrem iného naši členovia odsúhlasujú aj položenie kytice kvetov  pri mohyle M. R. Štefánika, slovenského vedca, politika, diplomata, vojenského generála a od roku 2019 aj „NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA. V tomto roku Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo položenie kytice a uctenie si jeho pamiatky 10. mája z príležitosti 103. výročia jeho tragickej udalosti.
    
Pripomíname si túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II., kde má naša miestna organizácia svoju pôsobnosť a predovšetkým i z toho dôvodu, že jeho pamiatka a úcta, nám nie je ľahostajná.

     Po celkovom pietnom akte a odfotografovaní, sme akciu zakončili krátkym posedením v blízkom gastro zariadení  na námestí v Ivanke pri Dunaji. Tam si všetci prítomní členovia pochutili na najlepšom langoši v ďalekom okolí a v prijemnej atmosfére si mohli aj konečne po dvoj ročnej absencii z dôvodu pandémie posedieť, občerstviť sa, porozprávať a pospomínať na minule krásne časy.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     MO APVV Bratislava II pozýva svojich členov dňa 10. mája 2022 16:00 h na akciu "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M. R. Štefánikovi a to položením venca k mohyle v Ivanke pri Dunaji. V tomto roku (4. mája) si všetci pripomenieme 103. výročie jeho tragickej udalosti. Už tradične spätne po dobu niekoľkých rokov považuje naša MO Bratislava II za dôležité a významné, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Po ukončení akcie sa presunieme na námestie v Ivanke pri Dunaji do neďalekého gastronomického zariadenia, kde posedíme pri kávičke s občerstvením a najchutnejších langošoch v širokom okolí. Žiadam všetkých záujemcov, ktorí plánujú sa tejto akcie zúčastniť, aby sa najneskôr do 8.5.2022 telefonicky prihlásili u JUDr. Michala Mešťana na mobil 0903 462 999.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 24. marca sa v zmysle plánu činností MO uskutočnila 14 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 56 členov a 3 hostia. Z prezídia APVV bol na schôdzu delegovaný 1. viceprezident APVV JUDr. Ján Štepanovský. Z PZ SR nás navštívili dvaja zástupcovia a to zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický a riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete.
     Na členskej schôdzi bolo v rámci programu ČS odovzdaných 7Pamätných listov APVV“ od prezidenta APVV a 7Plakiet APVV“ od predsedu MO našim jubilantom „70“. Taktiež bolo odovzdaných 14Pamätných listov APVV s Plaketou APVV“ od predsedu MO členom a ich rodinným príslušníkom, ktorí MO Bratislava II darovali finančný dar ( 2 % z ich daní... ) za rok 2020.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predseda MO APVV Bratislava II zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 24. marca 2022 o 16:00 h v objekte budovy Poľnohospodárskeho družstva PRIEVOZ,  "Jedáleň na Družstve". Svoju účasť nahláste najneskôr do 20. 3.2022, mobil: 0908 767306 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Členovia predsedníctva MO sa tešia na vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo dňa 25.9.2021 v súlade s "Plánom činnosti na tento rok" tradičné "Posedenie členov aj s rodinnými príslušníkmi pri guláši" tento rok v obci Veľké Úľany v okr. Galanta. Na dané posedenie bol pozvaný aj viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme (nachádzali sme sa v regióne jeho MO APVV), ktorý pozvanie prijal aj s manželkou. Tejto akcie v krásnom prostredí pri jazere a nádhernom slnečnom počasí sa zúčastnilo celkovo 24 osôb.
     Všetci prítomní sme si pochutili na vynikajúcom guláši od nášho osvedčeného šéfkuchára Palina Garaja.
Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Predsedníctvo MO Bratislava II v zmysle schváleného "Plánu činnosti pre tento rok" pozýva svojich členov na "Spoločné rodinné posedenie pri guláši". Posedenie sa uskutoční 25. septembra 2021 od 9:00 h vo Veľkých Úľanoch (LOTOS LAKE na Bagrovej ul., jazero - súradnice 48.1718N, 17.5752E). Posedenie sa bude konať za každého počasia (kryté sedenie). Kto z Vás má záujem stráviť pár hodín v spoločnosti svojich bývalých kolegov, ochutnať vlastnoručne uvarený guláš (prípadne z bufetu pečenú rybu a pod.), občerstviť sa dobrým vínkom, pivkom či nealko nápojmi, môže sa prihlásiť aj v spoločnosti svojho partnera na náš e-mail najneskôr do 19.9.2021: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne telefonicky 0908 767306. Zahájenie varenia gulášu (kto z Vás má záujem sa ho zúčastniť, môže nám prísť pomôcť) bude o 9:00 h, predpoklad jeho podávania od 12:00 - 12:30 h. Aby naši kuchári vedeli uvariť potrebný počet porcií, potrebujeme od Vás vopred vedieť celkový počet účastníkov.
     Členovia predsedníctva sa už teraz tešia na stretnutie s Vami.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 22.7.2021 sa v podvečerných hodinách konala už 13 členská schôdza MO APVV Bratislava II. Na schôdzu bol delegovaný viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Pozvanie prijal aj zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický, ktorý pravidelne navštevuje naše členské schôdze. Po prvýkrát bol hosťom aj náš nový čestný člen Dávid Petruš. Členovia si vypočuli jednotlivé hodnotiace správy za rok 2020 a prijali návrh rozpočtu a plán hlavných činnosti na rok 2021 a zvolili si nové predsedníctvo. Jedným z bodov programu bolo aj uctenie a ocenenie si našich 10 jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum. Zároveň boli 6 členom odovzdané i Pamätné listy APVV s plaketami za darovanie 2% z ich daní našej MO a 3 členom Medaile APVV 3. stupňa za ich aktívnu prácu v prospech MO Bratislava II. Na záver rokovania si členovia pochutili na tradičnej večeri s popíjaním dobrého vínka a v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov spomínali na časy minulé. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Milé kolegyne, vážení kolegovia,
     NTS v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou - Nemocnicou sv. Michala, a.s. Bratislava (MV SR) nám opäť zaslala propagačný leták, v ktorom pozýva dobrovoľných darcov z radov zamestnancov a ich príbuzných na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2021 od 8:00 - 11:30 h v priestoroch UN - NsM v zasadacej miestnosti na 3. poschodí.
     V tomto roku sa tohto odberu naviac zúčastnia i útvary MO SR. Preto Vás žiadam, milé kolegyne a kolegovia, kto z Vás môže darovať túto vzácnu tekutinu a spĺňa podmienky odberu (vek do 60 rokov, neprekonal žiadnu infekčnú chorobu a po zdravotnej stránke sa cíti dobre), aby sa prihlásil medzi nás.
     Týmto dávam na vedomie predsedom MO APVV v Bratislave a v jej okolí, aby oslovili svojich členov a požiadali ich o darovanie krvi. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 5. septembra 2021 na mobil: 0908 767306, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Na poslednej akcii v roku 2019 sa zúčastnila naša MO Bratislava II ako jediná z APVV. Na akcii bude prítomná i TA3, ktorá to sporostredkuje po celej SR. Lepšiu propagáciu pre APVV, akou je darovanie krvi od výsluhových dôchodcov, ani nemôžeme očakávať. O darcov krvi bude veľmi dobre postarané.
     Pozvánku od UN-NsM si môžete pozrieť tu .

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    Predseda MO APVV Bratislava II zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 22. júla 2021 o 16:00 h v objekte budovy Poľnohospodárskeho družstva PRIEVOZ, Domové role č. 69 "Jedáleň na Družstve". Svoju účasť nahláste najneskôr do 19.7.2021, mobil: 0908 767306 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Členovia predsedníctva MO sa tešia na vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


    V týchto dňoch Slovenskom najviac rezonuje "Celoplošné testovanie obyvateľov". Hlavnú úlohu v ňom zohrávajú primátori miest, starostovia mestských časti a starostovia obcí. Dňa 23. októbra našu MO APVV Bratislava II e-mailom oslovil Ing. Michal Gašaj PhD, zástupca starostu Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov a požiadal nás o pomoc pri zabezpečení testovania ich občanov v Ružinove a to v dňoch 30.10. až 1.11. a následne v dňoch 6. až 8.11.2020.
    Obratom som e-mailom s touto neobvyklou požiadavkou oslovil všetkých členov našej MO s prosbou o prihlásenie sa predovšetkým členov, ktorí nepatria do rizikovej skupiny a zdravotne sú na tom dobre. Na moju žiadosť sa prihlásili 3 členovia, Peter Barták, JUDr. Ivan Sliva a JUDr. Martin Sitiar (všetci traja starší ako 65 rokov). Nakoniec z MČ Ružinov si do testovania v prvom kole pozvali iba jedného z nich a to Petra Bartáka. Podľa vyjadrenia Ing. Gašaja budú naši členovia JUDr. Sliva spoločne s JUDr. Sitiarom pozvaní na výpomoc do 2. kola testovania, ktoré sa však nakoniec v Bratislave nekonalo. Touto cestou by som chcel všetkým 3 členom vysloviť moje veľké poďakovanie a uznanie predovšetkým za ich ochotu, láskavosť a hlavne pomoc v núdzi iným.
     Taktiež by som sa chcel poďakovať aj našim 4 stálym darcom krvi - Ing. Janke Hlásnej, Mgr. Dušane Petrušovej s manželom Davidom a Mgr. Martinovi Sitiarovi. Všetci štyria sa v tomto roku na základe neodkladnej výzvy NTS rozhodli darovať krv (napriek pandémii). Spolu odovzdali 5 krát drahocennú krv v NTS Ružinovskej nemocnici. Aj oni si zaslúžia veľké poďakovanie, nakoľko v tejto ťažkej chvíli ju chorí ľudia veľmi potrebujú.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Oznamujem členom MO APVV Bratislava II, že podľa plánu práce máme dňa 3. októbra 2020 od 10:00 h plánované posedenie členov MO Bratislava II pri guláši v obci Veľké Úľany. V mene predsedníctva pozývam našich členov (s manželkou, družkou), aby si urobili pekný výlet a prišli si posedieť s kolegami a zabaviť sa v krásnom prostredí pri jazere s možnosťou rybolovu. Členovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa, nech sa nahlásia na mobil 0908 767306 najneskôr do 27.9.2020, aby sme pre Vás vedeli pripraviť dostatočné množstvo gulášu a občerstvenie.
     Zároveň Vám oznamujem, že 8. októbra 2020 sme mali v pláne navštíviť Múzeum polície SR na Guduličovej ulici. Vzhľadom k tomu, že pracovníčka múzea mi dnes oznámila, že z dôvodu pandémie COVID 19, Múzeum polície SR lektorský výklad v súčasnej dobe neposkytuje, tak sme sa rozhodli, že túto akciu presunieme na iný vhodnejší termín.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       Podľa plánu činnosti pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II dňa 27. augusta 2020 "Exkurziu v priestoroch KEÚ PZ Bratislava" v počte 17 členov a jednej poslankyne MČ Ružinov. Zástupca riaditeľa KEÚ nám v hodinovej prednáške priblížil všetky činnosti, ktoré pracovníci KEÚ PZ vykonávajú. Následne nás previedli cez dve pracoviská (pyrotechniky a balistiky), v ktorých sme mali možnosť vidieť techniku, ktorou v súčasnej dobe disponujú a pracujú. Taktiež sme videli aj veľké množstvo archivovaného streliva a zbraní, pochádzajúcich ako z trestnej činnosti, ak aj dobrovoľne odovzdaného z amnestie zbraní.
      Tejto našej akcii sa zúčastnil aj redaktor televízneho programu "POLÍCIA" televízie RTVS PhDr. Štefan Rajtár s kameramanom a natočili filmový dokument, ktorý odvysiela RTVS na STV 2 dňa 3.9. o 23:05 h a zreprízuje ho 5.9 o 7:40 h a 7.9. ráno o 8:30 h.
      Touto vydarenou akciu sme si pripomenuli, ale aj opäť osvojili, vedomosti získané z čias našich študijných pobytov v rôznych policajných školách a kurzoch a poniektorí aj zo svojho pracovného zaradenia počas služobného pomeru. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       Oznamujem členom MO BRATISLAVA II, že dňa 27. augusta 2020 o 9:00 h vykonáme podľa Plánu činností našej MO (presunutý termín) "Exkurziu pracovísk" na Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ v Bratislave. Záujemcov prosím o nahlásenie sa na mobil 0908 767306 alebo 0904 700319 najneskôr do 16.8.2020. Pri prihlásení je potrebné uviesť aj číslo Vášho OP.
     Stretneme sa o 10 - 20 minút skôr na parkovisku pred Akadémiou PZ na Sklabinskej 1.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       V minulom roku naša členka MO Bratislava II, Mgr. Dušana Petrušová (Matulová) s manželom Dávidom darovali krv každý 3 krát, naposledy 9. decembra 2019. Tejto tradícii zostali verní aj v tomto roku, keď zareagovali na výzvu NTS Bratislava o akútnej potrebe darovania krvi a dňa 6. marca 2020 opäť darovali krv v Ružinovskej nemocnici. Sme na nich hrdí, že aj takýmto šľachetným spôsobom reprezentujú našu stavovskú profesijnú organizáciu a nezištne pomáhajú ľuďom, ktorí ich krv nevyhnutne potrebujú.
     Myslíme si, že v tejto neľahkej, vírusom ohrozenej dobe sa im patrí poďakovať za ich ušľachtilý a nesmierne dôležitý postoj, ktorým prispievajú k záchrane ľudských životov, aj keď vedia, že jedinou ich odmenou bude ich vlastný dobrý pocit.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


        Predseda MO APVV Bratislava II zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 20. februára 2020 o 16:00 h v objekte budovy Poľnohospodárskeho družstva PRIEVOZ, Domové role č. 69 "Jedáleň na Družstve". Svoju účasť mi nahláste najneskôr do 10.2.2020 na mobil 0908 767306 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kto z Vás ešte nemá uhradený členský príspevok na rok 2020, môže tak urobiť 30 minút pred začatím členskej schôdze.
     Predsedníctvo MO sa teší na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 19.12.2019 v zmysle Plánu činnosti  pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie pod jedličkou". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 60 členov. Zároveň na tomto posedení sme odovzdali  "Pamätné listy APVV" našim 11 členom, ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum.
     Predseda MO Bratislava II s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom, odovzdali 5 členom MO  "Pamätný list APVV s plaketou", ktorí  v 9 prípadoch v tomto roku darovali krv pod hlavičkou MO APVV Bratislava II ( Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna, Mgr. Dušana Matulová, jej priateľ Dávid Petruš a Mgr. Martin Sitiar ).
     Taktiež sme považovali za povinnosť sa poďakovať našim „darcom 2 %“ z ich daní... pre našu MO v tomto roku ( JUDr. Pavel Halás, JUDr. Rastislav Horský, JUDr. František Chamula, Ing. Dušan Jamrich, František Michňák a družka, dcéra a syn z radov našich členov  ( Ing. Viera Machová, Martina Melichová a Mgr. Roman Mešťan ).
     Ale taktiež sme nezabudli ani na nášho dlhoročného člena p. Janka Nemčeka, ktorý zo zdravotných dôvodov v jeho krásnom veku 82 rokov sa rozhodol vystúpiť z APVV. Prezident APVV mu k jeho odchodu 31.12.2019 udelil  „Doklad APVV“ v ktorom má aj fotokópiu svojho 13 ročného preukazu APVV.
     Koncoročné posedenie pod jedličkou sa konalo už tretíkrát po sebe a našim cieľom bude i naďalej organizovať podobné akcie, kde sa môžeme stretnúť s kolegami a priateľmi, porozprávať sa, pospomínať na dobré i zlé časy, ale hlavne zaželať si všetko dobré k nadchádzajúcim vianočným sviatkom a k novému roku. Z úst mnohých členov odznelo úprimné poďakovanie predsedníctvu za príjemné posedenie, ale aj ich prosba zorganizovať dané posedenie aj v budúcom roku.

     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       Predsedníctvo MO APVV Bratislava II pozýva všetkých svojich členov  na  „Slávnostné posedenie pod jedličkou“, ktoré sa uskutoční dňa  19. decembra 2019  o 16:30 hod. v  Poľnohospodárskom družstve  Prievoz Domové role č. 69.
     Zároveň Vás informujem, že v čase od 16:00 hod. si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020.  Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 15.12.2019 na 0908 767 306 z dôvodu zabezpečenia počtu večere a občerstvenia. Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum obdržia „Pamätný list APVV“ a  darcovia 2 % z daní a darcovia krvi obdržia „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu by sa mali ocenení členovia tohto posedenia zúčastniť.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       MO Bratislava II v zmysle plánu činností na tento rok organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov (partner/partnerka) návštevu Múzea polície SR na Gunduličovej 2 v Bratislave. Akcia sa uskutoční dňa 10. októbra 2019 o 10:00 h. V uvedenom čase máme v múzeu zabezpečený doprovod s odborným výkladom k jednotlivým zbierkovým predmetom. V prípade, že máte záujem prihláste sa u JUDr. Michala Mešťana na číslo 0903 462999 najneskôr do 8.10.2019. Po návšteve múzea cca o 10:45 h si následne neďaleko posedíme pri kávičke.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


        Oznamujem členom MO Bratislava II, že podľa plánu práce sa zúčastníme dňa 7. septembra 2019 od 13:00 h súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce v Moste pri Bratislave. Naša MO sa tejto súťaže zúčastní už po druhýkrát. Naposledy bola táto súťaž veľmi dobre zorganizovaná a preto pozývame našich členov (s manželkou, družkou), aby si urobili pekné popoludnie a prišli nás povzbudiť.
     Záujemcov prosím o nahlásenie sa na mobile 0908 767306 najneskôr do 3.9.2019, aby sme pre Vás vedeli navariť dostatočné množstvo gulášu a pripraviť občerstvenie. Plagát si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Mimo plánu činností sa dňa 15.6.2019  uskutočnila akcia a to 1. ročník súťaže vo varení „Miloslavovského gulášu“. Do súťaže bolo prihlásených 11 družstiev. Za našu organizáciu súťažili 3 členovia. Kapitán: Ing. Jozef Králič. Členovia: JUDr. Martin SitiarJUDr. Juraj Matiaško. Keďže družstvo mohlo mať iba troch členov, tak ďalší náš člen JUDr. Ján Holečka nám držal palce a podporoval nás opodiaľ. I keď obec organizovala takúto akciu po prvýkrát, treba uznať že príprava a priebeh boli zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni.
     Už pri varení gulášu sme zisťovali zvýšený záujem o náš stánok. Bolo to spôsobené predovšetkým  krásnou farbou nášho pokrmu, ktorý sme za 35 stupňovej teploty neustále miešali a pridávaním  ingrediencií ho stále chuťovo i vizuálne vylepšovali. No myslíme si, že to bolo spôsobené aj tým, že pred našim stánkom bol postavený transparent s našim logom. V tejto miestnej polohe to bol jav nezvyčajný a asi preto si nás mnohí návštevníci neustále „zvečňovali“. Mnohí sa zaujímali ako funguje APVV a čo je našim cieľom.
     Nastal čas „P“. O 14.00 h sme odovzdali vzorku. Predpokladali sme že vyhodnotenie bude prebiehať tak ako sme zvykli z predchádzajúcich súťaží. Organizátor nás však milo prekvapil. Verejne vyzval kapitánov družstiev, aby sa zúčastnili hodnotenia ako pozorovatelia, čím umocnil objektívnosť hodnotenia komisie ( guláš hodnotilo 14 náhodne vybraných návštevníkov gulášovej akcie ). Tretie a druhé družstvo obdržalo rovnakým pomerom po 13 bodov. Prvé družstvo výrazne viac a to až 21 bodov. Hodnotiaca komisia prisúdila prvé miesto gulášu, ktorý bol uvarený družstvom č. 3 a to bolo pridelené Miestnej organizácií APVV Bratislava II. Radosť bola nečakaná a o to úprimnejšia. Nečakali sme to a ani sme do tejto súťaže nešli s cieľom vyhrať. Našim zámerom bolo prezentovať našu miestnu organizáciu. No podarilo sa oboje. Prezentovali sme nielen našu MO, ale aj APVV ako celok a zároveň sme získali 1. cenu v 1. ročníku Miloslavovského gulášu. Čo si viac priať ?
     Ako som už spomenul akcia bola mimo schváleného plánu činnosti MO. Preto som informáciu o jej konaní našim členom nepostúpil. Obával som sa ako to dopadne. Teraz samozrejme ľutujem, že som tak postupoval. Mohli mať viacerí naši členovia krásny zážitok spolu s nami. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Podľa plánu činnosti našej MO APVV sa 29. júna 2019 (od 8:00 do 17:00 h) zúčastníme 9. ročníka súťaže vo varení guláša v Dolnej Porube a to o pohár starostu obce. Naša MO sa tejto súťaže zúčastní už tradične 6 rok po sebe. Táto súťaž podľa nás patrí medzi tie najlepšie zorganizované a preto pozývame našich členov (s manželkou/družkou), aby si urobili jednodňový výlet do malebného prostredia Strážovských hôr v obci Dolná Poruba (4km za Trenčianskymi Teplicami). Taktiež očakávame prítomnosť kolegov z MO Trenčín, Klubu priateľov polície Trenčín a kolegov Veterán polície z ČR.
     Organizátor sa nám postará o dobrú náladu s hudobnými hosťami: slovenský Bocelli Maroš Bango a DUO RYTMUS.
     V prípade, že sa tejto akcie mienite zúčastniť, poprosím Vás o nahlásenie sa na mobile 0908 767306 najneskôr do 25.6.2019, aby sme pre Vás vedeli zabezpečiť dostatočné množstvo gulášu s občerstvením. Leták k akcii si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


Darovanie krvi

     Blížiaci sa 14. jún bude patriť darcom krvi. Preto sa pri príležitosti Svetového dňa darcovstva doň zapojili aj policajné zložky na všetkých úrovniach. Do Nemocnice Svätého Michala v Bratislave prišli dnes skupiny mužov a žien v uniformách ( PZ SR, Mestskí policajti, hasiči ale aj športovci športového centra polície ). Organizačne sme sa po prvý krát začlenili aj my, členovia MO APVV Bratislava II. Prišli sme medzi prvými, hneď po 8 hodine ráno. Naše farby hájili Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna a Mgr. Martin Sitiar. Ešte 28. 3. 2019  darovala krv  Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš. Stalo sa tak na výzvu nemocnice ktorá súrne potrebovala krv ich skupiny. Ako nám naši darcovia povedali, krv už darujú od svojich študentských rokov či základnej vojenskej služby a niektorí aj viackrát v roku.
     Táto akcia bola organizovaná pod záštitou generálneho riaditeľa Nemocnice sv. Michala a tentokrát sa konal už tretí ročník. Darcov stále pribúda. V minulom roku to bolo 96 a v tomto už 106. Naši členovia si pochvaľovali celý priebeh organizačného zabezpečenia. Na záver bol pripravený široký sortiment občerstvenia s jedlom, ale aj cenné upomienkové predmety.
     Ako nás pri rozlúčke informovala vedúca oddelenia klinickej hematológie RNDr. Janka Lučeničová na budúci rok budú určite akciu opäť organizovať. Sme presvedčení že sa nám podarí aktivizovať  našich členov vo väčšom počte a že sa k nám pridajú aj  členovia ďalších miestnych organizácií Bratislavského  kraja.
    
Darcov sme prišli osobne povzbudiť aj s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom. Z akcie vznikol aj krátky šot v správach televízie TA3. Fotografie a video si môžete pozrieť tu.

 

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

     V zmysle „Plánu činností“ na tento rok Predsedníctvo MO Bratislava II  zorganizovalo  6.5. o 15.30 hod akciu v Ivanke pri Dunaji, kde si pri mohyle M. R. Štefánika, slovenského vedca, politika, diplomata,  vojenského generála a dnes už aj „NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA,  uctili pamiatku z príležitosti 100. výročia tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život v 38. roku svojho života.
     Akcia prebehla už po piatykrát po sebe a tak nejak sa časom stáva pre nás i novodobou tradíciou aj do ďalšieho obdobia. V tomto roku sa jej zúčastnilo 16 členov a to aj napriek veľmi sychravému a studenému počasiu. I z tejto akcie je vidieť, že pamiatka a úcta nášho najväčšieho Slováka nám nie je ľahostajná a právom bol 1. mája 2019 ocenený hlasmi Slovákov z celého Slovenska.
     Akciu sme zakončili krátkym posedením v blízkej pizzerii na námestí v Ivanke pri Dunaji, kde sme sa v prijemnej atmosfére porozprávali, pospomínali a trochu aj zohriali a občerstvili.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


 
     MO APVV Bratislava II pozýva svojich členov dňa 6. mája 2019 o 15:30 h na akciu "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M. R. Štefánikovi a to položením venca k mohyle v Ivánke pri Dunaji. V tomto roku (4. mája) si všetci pripomenieme 100. výročie jeho tragickej udalosti. Už tradične spätne po dobu niekoľkých rokov považuje naša MO Bratislava II za dôležité a významné, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Po ukončení akcie sa presunieme na námestie v Ivánke pri Dunaji do neďalekého gastronomického zariadenia, kde posedíme pri kávičke s občerstvením a najchutnejších langošoch v širokom okolí. Žiadam všetkých záujemcov, ktorí plánujú sa tejto akcie zúčastniť, aby sa najneskôr do 5.5.2019 telefonicky prihlásili u JUDr. Michala Mešťana na mobil 0903 462999.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      V "Pláne činnosti MO APVV Bratislava II na rok 2019" sme si okrem iného odsúhlasili aj ušľachtilú činnosť - darcovstvo krvi. Dňa 28.3.2019 naša členka Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš, využili danú možnosť a ako prví členovia z našej MO darovali krv v NTS Bratislavskej Ružinovskej nemocnici a to pod hlavičkou našej organizácie. I touto cestou by som sa im chcel poďakovať za tento šľachetný čin.
     V zmysle dohody, ktorú ma naša asociácia uzatvorenú s Nemocnicou Sv. Michala MV SR sme rokovali s RNDr. Janou Lučeničovou a dohodli sme sa, že ďalšie odbery budú organizované s ich pomocou a bude to naša spoločná akcia. Stane sa tak 4. júna 2019. Na tento odber sú za našu MO zatiaľ prihlásení Ing. Janka Hlásna, Mgr. Martin Sitiar a p.Tibor Bóžing.
     Vážení členovia, v prípade že máte záujem darovať krv aj ďalší a to aj z ostatných MO APVV v Bratislavskom kraji, prihláste sa najneskôr do 25. mája 2019 na číslo 0908 767306, kedy sa bude uzatvárať zoznam záujemcov o túto aktivitu.
     S potešením budeme propagovať tento Váš šľachetný a nanajvýš spoločensky potrebný akt, ktorým prispejete k záchrane života a zdravia nejednému občanovi.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 14.2.2019 sa v podvečerných hodinách konala už 11 členská schôdza MO APVV Bratislava II., ktorej sa zúčastnilo 72% členov. Členovia si vypočuli jednotlivé hodnotiace správy za rok 2018 a prijali návrh rozpočtu a plán hlavných činnosti na rok 2019. Jedným z bodov programu bolo aj uctenie a ocenenie si našich 5 jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum od začiatku tohto roka. Zároveň boli členom odovzdané i pamätné plakety k 10. výročiu vzniku našej MO. Na záver rokovania si členovia pochutili na tradičnej večeri s popíjaním dobrého vínka a v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov spomínali na časy minulé. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      V zmysle čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvolávam dňa 14. februára 2019 o 16:00 h členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v objekte budovy Poľnohospodárskeho družstva PRIEVOZ, Domové role č. 69, "Jedáleň na Družstve". Svoju účasť mi nahláste najneskôr do 10.2.2019 na mobil 0908 767306, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kto z Vás ešte nemá uhradený členský príspevok na rok 2019, môže tak urobiť 30 minút pred začatím členskej schôdze.
     Predsedníctvo MO sa teší na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 20.12.2018 zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia MO a zároveň i posedenie pri jedličke". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 55 jej členov a všetci obdržali "Pamätný list so sklenenou plaketou" a gravírovaným textom, ktorá im bude aj v budúcnosti pripomínať tento pamätný deň. Využili sme posedenie i na odovzdanie "Pamätného listu" našim 18 členom, ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum.
     Na akciu boli predsedníctvom MO pozvaní aj hostia. Riaditeľ KR PZ Bratislava, ktorý sa ospravedlnil a riaditeľ OR PZ Bratislava 2 plk. Mgr. Ján Pažický, ktorý vo svojom príhovore poďakoval našim členom za ich prácu v aktívnej službe a poprial im veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok.
     Predseda MO Bratislava II s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom mu za dlhodobú spoluprácu s APVV odovzdali ako upomienku "Pamätný list s plaketou".
     Koncoročné posedenie pri jedličke sa konalo už druhýkrát po sebe a našim cieľom bude i naďalej organizovať podobné akcie, kde sa môžeme stretnúť so známymi a priateľmi, porozprávať sa, pospomínať na dobré i zlé časy a hlavne zaželať si všetko dobré k nadchádzajúcim Vianočným sviatkom a k Novému roku. Z úst mnohých členov odznelo úprimné poďakovanie predsedníctvu za zorganizovanie daného slávnostného posedenia, pripomenutie si 10. výročia vzniku MO a udelenie im spomienkového ocenenia. Všetci sa cítili veľmi príjemne, poďakovali za nádherne strávený večer a pri rozlúčke nás požiadali o organizovanie týchto aktivít aj do budúcna.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Predsedníctvo MO Bratislava II pozýva všetkých svojich členov na "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia našej MO a zároveň i posedenia pod jedličkou". Slávnostné stretnutie sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 o 16:00 h v Poľnohospodárskom družstve Prievoz Domové role č. 69 (tohto roku sme tam mali členskú schôdzu).
     Kto bude mať záujem, môže si v čase od 15:30 h zakúpiť členský príspevok na rok 2019. Zároveň poprosím tých členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa prihlásili najneskôr do 10.12.2018 na 0908 767 306 z dôvodu zabezpečenia počtu večere, občerstvenia a hlavne menovite pre ocenenie jubilantov a plakiet k výročiu.
     Teším sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      MO Bratislava II v zmysle plánu činností na tento rok organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov návštevu Múzea polície SR na Guduličovej ulici v Bratislave a to dňa 17. októbra 2018 o 10:00 h. Na danú hodinu máme v múzeu zabezpečený doprovod s odborným výkladom k jednotlivým zbierkovým predmetom. V prípade, že máte záujem prihláste sa na číslo 0908 767306 najneskôr do 14.10.2018.
     Po návšteve múzea cca o 10:45 h si ešte spoločne posedíme pri kávičke, prípadne dobrom vínku.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


       Takú účasť sme ešte nemali. Týmito slovami ohodnotil účasť družstiev a členov APVV Bratislavského kraja v súťaži vo varení guláša dňa 8.9.2018 v Jelke pri Malom Dunaji, bývalý predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie Imrich Holocsi, ktorému ďakujeme za spoluprácu pri vytváraní podmienok pre uskutočnenie týchot súťaží.
     Súťaže sa zúčastnilo všetkých 6 MO Bratislavského kraja a to: Bratislava II, Bratislava mesto a okolie, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a Pezinok.
     Organizátorom bola MO Bratislava II v spolupráci s prezídiom APVV. Prvý viceprezident pozval aj hostí - krajského riaditeľa PZ a okresného riaditeľa PZ Bratislava 2, ktorí sa ospravedlnili.
     Predseda MO Bratislava II pozval predsedu MO Galanta Ladislava Dömeho a administrátora APVV p.Jendrála, ktorí účasť prijali a boli svedkami dobre zorganizovanej akcie.
     O 10:00 h bol uvarený 50 litrový kotol vinikajúceho haláslé, ktoré varil niekoľkonásobný účastník medzinárodnej súťaže v tejto disciplíne a člen MO Bratislava II Ing. Ľubomír Dubovan. Patrí mu veľké poďakovanie nielen za kvalitu tohto pokrmu, ale hlavne za to, že to celé sponzoroval a prispel k spestreniu programu celej akcie.
     Akcia vyvrcholila podľa plánu približne o 14:00 h, kedy boli vyhlásené výsledky. Komisia mala neľahkú úlohu nielen preto, že pracovala s prísne anonymnými vzorkami, ale aj preto, že všetky guláše boli kvalitné. Nakoniec predsa len musela rozhodnúť. A tak 1. viceprezident a predseda MO Bratislava II mohli odovzdať ocenenia.
     Diplomy, poháre a medaily prevzali:
za 1. miesto MO Bratislava mesto a okolie - 68 bodov,
za 2. miesto MO Bratislava II - 61 bodov.
S 3. miestom sa museli uspokojiť kolegovia z MO Pezinok - 60 bodov.
Štvrté miesto pripadlo ďalším trom družstvám, ktorí získali bodové ohodnotenie od 50 do 60. Všetci si prevzali upomienkové predmety - diplomy.
     Prezídium APVV úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní tejto akcie. Osobitne poďakovanie patrí presedníctvu MO Bratislava II, ale tiež expredsedovi MO Bratislava mesto a okolie Imrichovi Holocsimu, predsedovi MO Malacky a ďalším.
     Budúci rok bude spoluorganizátorom súťaže MO Bratislava IV.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV


      MO APVV Bratislava II organizuje v zmysle plánu činnosti na tento rok IV. ročník súťaže vo varení gulášu medzi MO APVV v Bratislavskom kraji. Súťaž sa uskutoční dňa 8. septembra 2018 v Jelke - Malý Dunaj - vodný mlyn.
     Zahájenie bude o 10:00 h, predpoklad vyhodnotenia vzoriek navareného gulášu a následné jeho podávanie hosťom, bude medzi 14:15 a 14:30 h. Všetci prítomní súťažiaci, ale aj návštevníci z jednotlivých MO APVV, budú môcť ochutnať od 11:00 h navarené halászlé od vášnivého rybára, nášho člena Ing. Ľubomíra Dubovana.
     V mene organizátora pozývam na túto jedinečnú a významnú akciu členov MO APVV (s partnerkami/partnermi), ktorí pôsobia v rámci BA kraja (BA II, BA IV, BA V, BAmo, MA a PK). Daná súťaž bude prebiehať pod záštitou prezídia APVV a I. viceprezident JUDr. Martin Sitiar Vás srdečne pozýva.
     Príďte povzbudiť svojich kolegov, parkovanie vozidiel budete mať zabezpečené priamo v areáli, kde sa súťaž bude konať. Žiadam Vás vážené kolegyne a kolegovia, ktorí sa rozhodnete tejto akcie zúčastniť, aby ste sa prihlásili u svojich  predsedov MO najneskôr do 31.8.2018.
     Súťaž sa uskutoční v prekrásnom prostredí Malého Dunaja, á 100m od vodného mlyna, ale hlavne za každého počasia.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      V sobotu 30.6.2018 sme sa zišli v prekrásnom malebnom prostredí Strážovských hôr v obci Dolná Poruba, kde sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce.
     Naše družstvo sa tejto súťaže zúčastnilo už piatykrát v rade za sebou. V tomto roku súťažilo 15 družstiev, kde okrem nás sa zúčastnili i kolegovia z MO APVV Trenčín, a nášho pridruženého člena - Klub priateľov polície Trenčín.
     Pravidelne sa tejto súťaže zúčastňujú i kolegovia Veterán polície z ČR. I keď nás odborná porota v tomto ročníku neohodnotila žiadnou z prvých 3 cien, my sme boli nadmieru spokojní s navareným jelením gulášom a všetci prítomní členovia aj s rodinnými príslušníkmi v počte 20 osôb si veľmi pochutili a zabavili sa. Poďakovanie patrí celému družstvu, ale najmä Mirovi Kardošovi, ktorý ako poľovník zabezpečil mäso.
     V tomto roku sme APVV urobili i dobrú reklamu, nakoľko náš člen Jaro Marcinka prišiel na "veterán motorke VB v bývalých policajných farbách, ktorú používali dopraváci v bývalej ČSSR" a i on sám bol oblečený v rovnošate z tej doby. Veľmi dobrú prezentáciu nám urobil aj náš ďalší člen JUDr. Albín Božek, ktorý prišiel taktiež na "veterán motorke so sajtkou zn. HONDA", ktorá je na Slovensku evidovaná iba táto jediná. A aby toho nebolo dosť, tak sme sa ešte pričinili prezentáciou i s našim veľkým logom APVV prostredníctvom veľkého BANERU. To, že veľmi veľa návštevníkov prejavilo záujem sa odfotografovať pred týmito atrakciami, netreba ani veľa pripomínať. Veľký záujem prejavila i regionálna televízia krajského mesta Trenčín.
     Organizátor myslel na všetko, občerstvenie, upomienkové darčeky, ale i o dobrú náladu sa postarali rôzne kapely a čerešničkou na torte bola, po vyhodnotení súťaže, v dovojhodinovom vystúpení JADRANKA, ktorá pri krásnom slnečnom počasí nás pobavila a rozveselila s jadranskými piesňami zo svojho repertoáru.
     Našim cieľom je i naďalej sa zúčastňovať takýchto akcií, kde sa môžeme stretať so známymi a priateľmi, porozprávať sa, pospomínať na dobré i zlé časy a zaželať si všetko dobré do budúcna. Takáto akcia každoročne obohacuje a aj úspešne háji farby nášho Občianského združenia APVV a tým pomáha zvyšovať prestíž a zlepšovať vzťahy medzi políciou a občanmi SR. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


     Dňa 3.5.2018 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty"pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul pri bratislavskom letisku. Už tradične po dobu niekoľkých rokov spätne považujeme za dôležité, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Dovolili sme si pripomenúť túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II, kde naša miestna organizácia má svoju pôsobnosť.
     Trinásti členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, položili veniec kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom APVV Bratislava II pri mohyle M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji.
     Náš veniec bol medzi vencami prezidenta SR a ministra obrany SR. Z fotografií je vidieť, že udalosť mala vysokú spoločensko-politickú úroveň. Následne sa všetci členovia zúčastnili posedenia v neďalekom gastronomickom zariadení pri chutných langošoch s občerstvením a spomínali ako inak na časy minulé ešte z čias služobného pomeru. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 19.12.2017 sa naši členovia zišli na posedení pri predvianočnej kapustnici, kde okrem dobrého pohostenia sme si uctili a odovzdali našim 13 členom aj ocenenie APVV z príležitosti ich životného jubilea "Pamätný list Asociácie policajtov vo výslužbe" a ďalším 2 členom, ktorí tento rok oslávili "75 a 80 rokov", bola udelená Medaila Asociácie policajtov vo výslužbe". Zároveň sme pri tejto príležitosti medzi seba prijali aj 4 nových členov a slávnostne sme im odovzdali členské preukazy. Atmosféra na tomto predvianočnom podujatí bola veľmi priateľská a všetci sme sa bavili a popíjali dobré vínko. V závere pri rozlúčke sme si popriali veselé sviatky, Silvestra a šťastlivý Nový rok 2018. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      MO APVV Bratislava II. sa už po druhýkrát v tomto roku zúčastnila súťaže vo varení guláša a ešte jedného sa zúčastní koncom tohto mesiaca, ktorý sa organizuje pre všetky MO v Bratislavskom kraji pod záštitou Prezídia APVV.
     V sobotu 9.9.2017 sme sa zúčastnili v Moste pri Bratislave, kde sa tejto súťaže zúčastnilo rekordných 41 súťažných družstiev z okolia Bratislavy. V krásnom slnečnom počasí, za príjemných tónov rôznej hudby a popíjania skvelého lahodného „burčiaku“ ale i iných osviežujúcich nápojov a neskôr i rôznych chutí gulášu od štandardného „kotlíkového“ cez „maďarský“, „segedínsky“ až po „fazuľový“ si návštevníci pochutnávali a hodnotili kde sa varí najlepší guláš a kde zasa pije najlepší burčiak.
    
I naši členovia nás navštívili  v hojnom počte, posedeli, ochutnali,  popili i pospomínali a zároveň urobili  APVV i dobrú reklamu s veterán – motorkou, ktorú používali naši kolegovia dopraváci za čias Verejnej bezpečnosti. Motorka zaujala jak mladých tak i starších, ktorým pripomenula ich mladé roky a nejednu naháňačku. Veľký záujem bol najmä o „zvečnenie“ sa pri tejto motorke ale i sedením na nej. Tento  „veterán“ je majetkom nášho člena p. Marcinku.
     Žiaľ i všetko dobré raz musí skončiť a pri večernom lúčení a poslednej „kapurkovej“ nás povzbudili a mnohí členovia opäť prejavili  záujem sa takto o rok stretnúť a zopakovať si prežitie nádherného dňa v príjemnej spoločnosti.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 24.6.2017 sa MO APVV Bratislava II. už po štvrtýkrát zúčastnila "súťaže o pohár starostu obce Dolná Poruba vo varení guláša". V príjemnom a krásnom prostredí Strážovských vrchov na skok od Trenčianskych Teplíc sa konal už 7. ročník tejto spoločenskej akcie. Počasie nám prialo, čo prispelo k vynikajúcej nálade a dobrej pohode všetkých zúčastnených.
     Tento rok sa do súťaže prihlásilo 16 družstiev, z ktorých 4 boli "učňovské" so zameraním na kulinárstvo. Tieto boli aj samostatne hodnotené. Naša Mo tento rok prihlásila 2 družstvá a to aj z toho dôvodu, že viacerí naši členovia sa v letnom období zdržiavajú priamo v tomto regióne. V prvom družstve boli laickí kuchári: Ing. Dušan Jamrich, JUDr. Martin Sitiar a Ing. Jozef Králič. V druhom "bodovacom" družstve boli skúsení guláš majstri: JUDr. Vladimír Brezovák, JUDr. Jozef Majtán a Miroslav Kardoš. Napriek vysokému počtu súťažiacich družstiev, odborná porota vyhodnotila guláš tohto nášho družstva ako tretí najlepší a teda získali sme 3. cenu.
     Uvarená pochúťka v dvoch kotloch, spolu o množstve 40 litorv, bola do 15 minút predaná a na mnohých čakajúcich, domácich ale aj cezpoľných hostí, sa už neušlo. Výťažok z predaja guláša bol odovzdaný, tak akko aj po minulé roky, pre potreby malých škôlkárov obce Dolná Poruba.
     Nakoniec sme sa rozišli s dobrým pocitom krásne prežitého dňa v spoločnosti už známych tvári, pri obojstrannej spokojnosti a prospešnej reprezentácií pre obec Dolná Poruba, ale hlavne pre APVV a PZ. Lúčenie bolo srdečné, zavŕšené pozvaním aj na budúci - 8. ročník. Treba spomenúť, že okrem našich dvoch družstiev sa súťaže zúčastnil aj náš ďalší člen Pavel Garaj, ktorý varil guláš súkromne so svojimi priateľmi, ale aj družstvo Klubu priateľov polície Trenčín a družstvo Veterán Polície zo Zlína v ČR. Tieto družstva koordinoval predseda MO APVV Trenčín a bývalý člen prezídia APVV JUDr. Dušan Vido. Dopoludňajší program spestrili aktívni policajti OR PZ Trenčín, keď predviedli ukážky práce so psom, dopravnou a inou technikou. Na záver sa uskutočnil futbalový zápas roka medzi SLOVANOM DOLNÁ PORUBA verzus LEGENDAMI SLOVENSKEJ LIGY. Starosta obce Dolná Poruba nezaprel soju policajnú minulosť, keď v skutočnosti zorgnaizoval "MALÝ POLICAJNÝ DEŇ". Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II


      Dňa 4.5.2017 sa uskutočnila pánovaná akcia "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikov a diplomatovi Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul pri bratislavskom letisku. Považovali sme za dôležité, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov a Slovenska vo svete.
     Dovolili sme si pripomenúť túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II., kde naša miestna organizácia má svoju pôsobnosť.
     Siedmi členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, položili veniec živých kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom pri mohyle M. R. Sťefánika v Ivánke pri Dunaji. Celý akt trval 20 minút a mal dôstojný priebeh. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

 


 

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava II. pozýva všetkých svojich členov na XVII. ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční dňa 10. septembra 2016 podľa tohto programu:
8:00 hod. - Výzva na zapálenie ohňov
10:00 hod. - Otvorenie súťaže
13:00 hod. - Vyhodnotenie súťaže
     Miesto konania súťaže: Biskupická ulica, oproti kultúrnemu domu Vetvár v Bratislave, Podujanských Biskupiciach.
     Súťažné družstvo začne uvarený guláš servírovať po 12:00 hod.. Každý prítomný člen MO Bratislava II. nech sa zaeviduje u kapitána družstva JUDr. Petra Schmidta. Družstvo štartuje pod oficiálnym logom našej organizácie s názvom "GURMANI" a má pridelené stanovište č. 2. Podrobnosti si môžete pozrieť tu.

JUDr. Martin Sitiar
predseda MO APVV Bratislava II


     V prekrásnom prostredí malebnej obce Dolná Poruba, ideálnom počasí, sa v sobotu 25.6.2016 uskutočnil už šiesty ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce. Aj tento ročník, dodržiac dlhoročnú tradíciu, sa súťaže zúčastnili členovia MO APVV Bratislava II., aby v podstate obhájili vlaňajšie pódiové umiestnenie a potvrdili od návštevníkov súťaže, punc jedného z najlepších gulášov súťaže.
     Tento rok zasiahli "do bojov" až dve súťažiace družstvá. Prvé v štandardnom zložení, na čele s Jožkom Králičom a členmi Vladom Brezovákom a Petrom Bulíkom. Pre objektivitu treba povedať, že v tomto družstve pracovala mimo súťaže, ako nestranná konzultantka Valika Králičová, aby riadila a kontrolovala prísun a výdaj tovaru na výrobu guláša a množstva podporných tekutých látok pre súťažiacich členov družstva. Pre dodržanie regule súťaže treba pripomenúť, že do zóny gulášového kotla nezasahovala.
     V druhom družstve bojovali za bratislavské farby tiež traja súťažiaci, ale ako povedal "šéfkuchár" Paľo Garaj, v minulých časoch svojej mladosti pôsobiaci ako vojenský kuchár, mu na navarenie exkluzívneho guláša, stačí jeho priateľka Vierka Pavlíková.
     Zodpovednú prácu spomínaných súťažiacich stmeľoval a koordinoval jej predseda Martin Sitiar. V ňom bola záruka, že členovia výpravy mali zabezpečený počas horúceho dňa pravidelný "pitný režim" pri koordinovaných konzultáciách s inými súťažiacimi družstvami.
     Treba kvitovať, že tento rok, okrem šikovného konferenciera, organizátori súťaže pripravili pre všetkých prítomných živú muziku, ktorá vyberala pesničky do taktu varechy, ale postupom času, pôsobením rôznych "ingrediencií", s nimi spievala väčšina súťažiacich. Kapelník chlapov muzikantov z Omšenia a Košece, Rudko Bajzík vysvetli, že keď sa mu niektorí súťažiaci zdali unavení, zahrali rezkejšiu. S úsmevom pridal, že hrajú pre radosť, najmä, keď im riaditeľ súťaže, starosta Mirko Kopčan odporučil, aby tri dni predtým nejedli, že jedenia bude "za troch".
     Okrem Bratislavčanom policajné farby hájilo aj družstvo z Klubu priateľov polície v Trenčíne. za klub tam bol síce len jej predseda Rudo Nedelka, ktorý presvedčivo tvrdil, že už dnes myslí na budúce kádre do klubu a preto vybral dvojicu mladých manželov policajtov Juričanových, ktorí okrem starosti o malého syna, zvládali aj varenie guláša. A že ten "futurista" Rudo uvažoval prezieravo svedčí aj to, že práve manželia Juričanovci vyhrali tohtoročnú súťaž o najlepší guláš.
     Neďaleko Bratislavčanov mali svoj štand aj dvaja mládenci - kuchári, oblečení v krásnych írečitých slovenských krojoch. Návštevníci sa pri nich zastavovali a tipovali: Detva, Šumiac, Hrochoť a iné geografické oblasti Slovenska. Chlapci sa tajuplne usmievali, až keď niekto zo susednej obce Omšenie prekvapenie skríkol: "Ivan, a Ty čo tu?" Tak to "prasklo" a detektív o skupiny Omšenianov, uznanlivo odborne doložil: "Tak to je dobrý marketingový ťah toho Kopčana." V Horehroncoch spoznal kamarátov Ivana Horňáka a Paľa Homolu.
     No pokiaľ ide o estetiku, okrem špičkového kuchárskeho ošatenia Bratislavčanom, pekným oblečením dominovali aj skromní chlapci z Poľovníckej spoločnosti v Dubnici nad Váhom. Marcel Rosa, Peter Chovanec a Jožko Skunda rozprávali o živote v lese, zodpovednosti človeka k prírode a jeho miesta v lese tak zanietene a vášnivo, že človeka zahriala myšlienka, že predsa žijú ešte u nás ľudia, ktorí milujú zvieratá a prírodu. Veď nakoniec tú náklonnosť k prírode dokázali profesionálne uvareným gulášom a odmenou jednej z troch víťazných cien.
     Starí "gulášoví harcovníci" si nemohli nevšimnúť, že medzi ich súpermi sú aj súťažiaci takpovediac, v dorasteneckom veku. Vysvetlil to starosta a riaditeľ súťaže Mirko Kopčan. "Z našej doliny je veľa mladých, ktorí študujú gastronomické vzdelanie v Trenčíne, či v Trenčianskych Tepliciach. Nedávno prišli za mnou a otvorene mi povedali - a čo my? Mali pravdu. Zašiel som do Trenčína na VUCKu a riaditeľstvo strednej odbornej školy obchodu a služieb, že čo by sa stalo, keby si k nám prišli na prax povariť. "Aj nás napadla myšlienka Komenského škola horu, s ktorou prišiel pán Kopčan. Vtĺkame študentom do hlavy sterilitu v práci, tak prečo by sme ich troška aj v prírode "neočúdili", doložil pedagóg a odborný dozor Radoslav Meravý. Treba skonštatovať, že študentom sa to páčilo, dokonca niektorí aj kuchársky experimentovali a spoločne s prítomnými vyučujúcimi deklarovali, že aj na budúci rok neodmietnu takúto formu praktického vzdelávania.
     Súčasne s touto problematikou treba organizátorom súťaže vytknúť jeden "veľký" nedostatok. Napravila to operatívne zložená komisia s členmi Sitiar, Králič, Bulík, ktorá zodpovedne vyhodnotila, že miss tohtoročnej súťaže sa stala študentka Strednej odbornej školy obchodu a službe v Trenčíne Laura Suchá. Komisiu presvedčila svojou skromnosťou a pracovitosťou a v prevažnej miere svojou proporcionalitou a vizážovou jedinečnosťou.
     Nuž a čo na záver ?
     Po roku sa známi a priatelia, nadšenci gastronómie opäť stretli, porozprávali sa, pospomínali na dobré i zlé časy a zaželali si všetko dobré do budúcna. A tak ako zvyknú hovoriť športovci: ďakujeme organizátorom za príjemne prežitý šiesty ročník, nech žije ten siedmy. No a tak ako hovorí titulok tohto článku, naprázdno neodišli ani Bratislavčania. Subjektívne pracujúci Paľko Garaj s pomocou Vierky Pavlíkovej a Mariana Caka obhájili pozíciu, čo utvrdilo rozhodcovskú komisiu o tom, že Bratislavčania sú nielen medailový tím, ktorý každoročne obohacuje túto peknú súťaž, ale aj úspešne háji farby nášho Občianskeho združenia APVV a tým pomáha zvyšovať prestíž a zlepšovať vzťahy medzi políciou a občanmi SR.
     Fotografie si môžete pozrieť tu. Text: PhDr. Peter Bulík. Fotto: Ing. Jozef Králič.
JUDr. Martin Sitiar
predseda MO APVV Bratislava II

      Dňa 4.5.2016 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul na bratislavskom letisku. Považovali sme za dôležité, aby sa v mene APVV prejavila úcta človeku, ktorý sa v mnohých smeroch zaslúžil o zviditeľnenie Slovákov vo svete.
     Dovolili sme si pripomenúť túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II., kde naša miestna organizácia má svoju pôsobnosť.
     Piati členovia určení predsedníctvom MO Bratislava II. položili pri mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji kyticu s ozdobnou stuhou s nápisom. Celý akt trval 20 minúť a mal dôstojný priebeh.
     Fotografie si môžete pozrieť tu. Fotto: Ing. Jozef Králič.

JUDr. Martin Sitiar
predseda MO APVV Bratislava II