Vitajte v Miestnej organizácii APVV Komárno !

     Miestna organizácia APVV Komárno   vznikla na ustanovujúcej schôdzi 21. júna 2006, kde bolo prítomných 38 členov a za predsedu bol zvolený Michal Čačko. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 20. 1. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie predsedníctvo v zložení predseda Jozef Krutošík, podpredseda Juraj Botka,  členovia Norbert Neuschl, Ján Puk, Vojtech Tóth a revízor Milan Rozkoš. Celkový počet členov k 31. 12. 2018 bol 29.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Komárne, 945 76 Komárno, Pohraničná 8, tel.: 0961 31 1111
OO PZ Komárno, 945 76 Komárno, Pohraničná 8, tel.: 0961
31 3705
OO PZ Bátorové Kostihy, 946 34 Bátorové Kostihy, Remeselnícka 876, tel.: 0961 31 3901
OO PZ Hurbanovo, 947 01 Hurbanovo, Konkolyho nám. 5, tel.: 0961 31 3902
OO PZ Kolárovo, 946 03 Kolárovo, Kostolné nám. 32, tel.: 0961
31 3903
OO PZ Zemianska Olča, 946 14 Zemianska Olča, Kolárovská 1, tel.: 0961
31 3904