2018

8. ročník súťaže vo varení gulášu o cenu starostu
V sobotu 30.6.2018 sa naše družstvo MO Trenčín zúčastnilo na súťaži vo varení guľáša o cenu starostu obce Dolná Poruba. Konal sa už 8. ročník tejto súťaže, kde sa zúčastnilo celkom 15 družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na výbornom 3. mieste.

2015

5. ročník súťaže vo varení slovenského guláša
Dňa 27.6.2015 si na "bojovom poli" športového areálu obce Dolná Poruba vytiahlo svoje "nádobičká" 14 kuchárskych tímov.

2012

Súťaž vo varení guláša
Dňa 23.6.2012 organizovala MO Trenčín súťaž vo varení guláša. Okrem domáceho družstva sa súťaže zúčastnili pozvané družstvá z MO Prievidza a MO Považská Bystrica. Víťazom sa stala MO Prievidza.