Spôsob registrácie: Po otvorení odkazu "Registrácia" je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, t.j. meno a priezvisko, názov miestnej organizácie a číslo preukazu člena (napr. Ján Čierny, Košice, 04001) a tieto odoslať na registráciu. Prístup na Fórum následne zabezpečuje administrátor web stránky po overení, že ide o člena APVV. O sprístupnení budete z Prezídia informovaný e-mailom.

KÓDEX DISKUTUJÚCEHO

     Fórum Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej APVV) vytvára priestor pre kultivovanú, podnentú a neagresívnu komunikáciu medzi členmi APVV a je určená najmä na výmenu a zverejňovanie informácií, stanovísk, názorov, otázok a pod.
     Jeden z členov Prezídia APVV je poverený pravidelným sledovaním uverejňovaných príspevkov, ich analýzou a v prípade potreby aj zabezpečením odpovedí resp. stanovísk.
     Tento kódex upravuje pravidlá diskusií a povinnosti prispievateľov. Ak nesúhlasíte s pravidlami uvedenými v tomto Kódexe, nie ste oprávnený prispievať do diskusií.

     V knihe návštev:

  • Je neprípustné zverejňovať akékoľvek výhražné, hanlivé, obscénne informácie alebo materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť, hanobiace ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
  • Je neprípustné zverejňovať príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy, ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie.
  • Knihu návštev nemôžete používať na šírenie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne.
  • Je neprípustné zverejňovať informácie obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty podnecujúce nenávisť (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných diskutujúcich.
  • Je zakázané vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.
  • V prípade zverejnenia informácie z iného zdroja je potrebné uviesť iba odkaz na tento zdroj a "nezverejňovať" jeho text.
  • Je neprípustné propagovať komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.

     Publikovaním príspevkov v diskusiách dávate APVV súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.asociaciapolicajtov.sk a súhlas s ich šírením. Za Vaše príspevky nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.
     APVV umožňuje komunikovať prostredníctvom Knihy návštev, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich.
     Pri používaní Knihy návštev ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov.
     Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránok APVV odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách vystupovať pod vašou identitou.

PORUŠENIE KÓDEXU

     APVV nezodpovedá za obsah a aktivity v sekcii Fórum.
     Prevádzkovateľ zmaže diskusné príspevky, keď ho o to požiada fyzická alebo právnicka osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena. V takom prípade APVV vyzve diskutujúceho na hodnoverné preukázanie svojej identity a ten je povinný poskytnúť údaje, podľa ktorých je identifikovateľný a dosiahnuteľný (meno, telefónne číslo a adresa trvalého pobytu).

     Kódex diskutujúceho bol naposledy aktualizovaný 2. januára 2016.