Vitajte v Miestnej organizácii APVV Pezinok !

     Miestna organizácia APVV Pezinok vznikla na ustanovujúcej schôdzi 9. apríla 2008 kde bolo prítomných 24 členov a za predsedu bol zvolený Ing. Jozef Čemez. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 10. 1. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Karol Miškolci, podpredseda Ladislav Palšovič, členovia predsedníctva Michal Danko, Tibor Nosian, Miroslav Hóz a revízor Mgr. Július Dzúrik. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 92  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Pezinku, 902 01 Pezinok, Hollého 46, tel.: 0961 02 1111
OO PZ Pezinok, 902 01 Pezinok, Meisslova 5, tel.: 0961 52 3705
OO PZ Modra, 900 01 Modra, Hrnčiarska 1, tel.: 0961 52 3900