Členská schôdza 2019
Dňa 1.2.2019 sa konala členská schôdza MO Štúrovo v reštaurácii SERAY v Štúrove. V mene predsedníctva predseda poďakoval členom za to, že boli ochotní venovať svoj voľný čas v prospech APVV. Poprial veľa zdravia a chuti do ďalšej práce, pochopenia v rodinách, porozumenia v predsedníctve MO a v členskej základni. Vyjadril presvedčenie, že schôdza splnila svoj účel.

Posedenie pri guláši
Dňa 19.5.2018 MO Štúrovo zorganizovala posedenie pri guláši v areáli Lodenica Štúrovo.

Členská schôdza
Dňa 26.1.2018 o 15:30 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove sa konala členská schôdza MO Štúrovo. V mene predsedníctva chcem poďakovať členom za to, že boli ochotní venovať svoj voľný čas v prospech APVV a z 48 členov sa zúčastnilo 90%.

Stretnutie v Štúrove
Stretnutie pri guláši v areáli lodenice v Štúrove dňa 9.9.2017.

Členská schôdza
Dňa 27.1.2017 sa konala členská schôdza MO Štúrovo v reštaurácii SERAY v Štúrove.

Posedenie MO Štúrovo
Predsedníctvo MO Štúrovo dňa 18.11.2016 so začiatkom o 16:00 hod. organizovalo v reštaurácii "SERAY" posedenie pri kapustnici. Akcia sa podarila, prítomní sa cítili veľmi dobre.

3. ročník krajskej súťaže
Dňa 14.5.2016 MO Štúrovo organizovalo 3. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu pod záštitou Prezídia APVV. Na súťaži sa zúčastnilo 6 družstiev, víťazom sa stala MO Komárno.

Členská schôdza
2016

Predseda MO na X. kongrese
X. kongres APVV - Veľká Lomnica 23. - 25.9.2015

Posedenie pri guláši
Dňa 12.9.2015 naša organizácia zorganizovala posedenie pri guláši v areáli Lodenica Štúrovo.

Akcia Miestnej organizácie