Vitajte v Miestnej organizácii APVV Trebišov !

     Miestna organizácia APVV Trebišov  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 12. januára 2019, kde bolo prítomných 26 členov.  Z celkového počtu členov bolo 24 členov preregistrovaných z MO APVV Michalovce. Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov a na štvorročné volebné obdobie bolo zvolené predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Juraj Pida, podpredseda  Štefan Petö,  členovia predsedníctva Štefan Román, Ján Tóth, Július Rácz a revízor JUDr. Zdeněk Sepeši. Celkový počet členov k 13. 1. 2019 bol 30.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Trebišove, 075 01 Trebišov, M.R.Štefánika 180, tel.: 0961 71 7501
OO PZ Trebišov, 075 01 Trebišov, Nám. Mieru 1496/6, tel.: 0961
71 3755
OO PZ Kráľovský Chlmec, 077 01 Kráľ. Chlmec, Hlavná 2282/172B, tel.: 0961 71 7507
OO PZ Sečovce, 078 01 Sečovce, Štúrova 532/6, tel.: 0961 71 7509
OO PZ Streda nad Bodrogom, 076 31 Streda n/B, Ružová 431/14, tel.: 0961
71 3902
OO PZ Michaľany, 076 14 Michaľany, Na sídlisku 353, tel.: 0961
71 3901