Ľubomír Matejov zomrel 20. augusta 2021 62 parte
Peter Zicha zomrel 7. marca 2021 56 parte
Vladimír Markech zomrel 6. februára 2021 67 parte
Emil Lokšík zomrel 26. decembra 2020 65  
Pavel Mitana zomrel 18. augusta 2020 65 parte
František Margorín zomrel 5. januára 2019 70 parte
Jaroslav Chudý zomrel 15. júna 2018 65  
Jaroslav Rumíšek zomrel 5. júna 2018 63  
Jozef Demko zomrel 13. apríla 2018 63  
PhDr. Elena Fuseková zomrela 12. januára 2018 56 parte
JUDr. Ján Mikulec zomrel 2. októbra 2017 75  
Marián Pinka zomrel 21. mája 2017 69 parte
Miroslav Letko zomrel 12. mája 2016 42 parte
Alojz Mikulaj zomrel 19. apríla 2016 70 parte