Dňa 11.5.2024 sa uskutočnil VI. ročník turnaja v bowlingu v obci Brezina organizovaný MO APVV Trebišov. Za dobrej, aktívnej účasti členov MO APVV Trebišov, MO APVV Michalovce, MO APVV Kráľovský Chlmec a ŠKP pri OR PZ Trebišov. V jednotlivcov zvíťazili  I. A. Tobiáš, II. A. Abaházi, III.P. Pitocky, družstva I. ŠKP pri OR PZ Trebišov, II. MO APVV Michalovce, III. MO APVV Trebišov, IV. MO APVV K. Chlmec. V priebehu celej akcie sa účastníci mohli občerstviť a pochutnať na výbornom guláši a parkach. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Štefan Petö
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov týmto pozýva členov MO APVV Trebišov na súťaž trojčlenných družstiev a súťaž jednotlivcov v bowlingu, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2024 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v obci Brezina. Predsedníctvo na súťaž pozýva aj družstvá MO APVV Kráľovský Chlmec, MO APVV Michalovce a Športový klub polície pri OR PZ Trebišov. Po ukončení súťaže sa uskutoční posedenie účastníkov s občerstvením. Svoju účasť potvrďte členom predsedníctva do 1.5.2024 - Štefan Roman, Ján Tóth.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

Štefan Petö
predseda MO APVV Trebišov


     Podpredseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 16. marca 2024 o 11:00 h v kultúrnom dome v obci Stanča.

Program:

1, Úvod – organizačné otázky, kontrola členských preukazov a platenie členského, privítanie hostí
2, Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie
3, Správa o činnosti MO APVV Trebišov
4, Správa o hospodárení MO APVV Trebišov
5,
Správa o stave členskej základne MO APVV Trebišov
6,
Správa revízora MO APVV Trebišov
7,
Návrh plánu činnosti MO APVV Trebišov
8,
Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov MO APVV Trebišov na rok 2024
9,
Informácia o aktuálnych otázkach
10,
Doplňujúca voľba členov predsedníctva a to voľba predsedu a druhého podpredsedu z dôvodu úmrtia člena predsedníctva MO APVV Trebišov
11,
Diskusia
12,
Prijatie uznesenia
13,
Záver, posedenie

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze, je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (splnomocnenie). Účasť potvrďte do 20.2.2024 za účelom objednania - zabezpečenia občerstvenia podpredsedovi MO APVV - kontakt.

Dušan Gazdura
podpredseda MO APVV Trebišov


     Dňa 16.12.2023 sa členovia APVV Trebišov stretli pri Vianočnej kapustnici v klube príslušníkov OR PZ Trebišov. Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére. Pri tejto príležitosti boli odovzdané Plakety za rozvoj PZ udelené MV SR členom, ktorí sa v roku 2023 dožili jubilea 70 rokov. Posedenia sa zúčastnili aj prednosta OÚ Trebišov, riaditeľ OR PZ Trebišov a predseda klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Dňa 6.5.2023 sa uskutočnil V. ročník turnaja v bowlingu organizovaný MO APVV Trebišov. Za dobrej, aktívnej účasti členov MO APVV Trebišov, MO APVV Michalovce a OZP OR PZ Trebišov. V jednotlivcov zvíťazil L. Buci z družstva MO APVV Michalovce a družstvo MO APVV Trebišov III. V priebehu celej akcie sa účastníci mohli občerstviť a pochutnať na výbornom guláši a klobáskach. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Dňa 4.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Trebišov v priestoroch reštaurácie Amadeus Trebišov. Prítomných 28 členov a traja hostia. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 4. marca 2023 o 10:30 h v salóniku reštaurácie Amadeus v Trebišove.

Program:

1, Úvod – organizačné otázky, kontrola členských preukazov a platenie členského, privítanie hostí
2, Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie
3, Správa o činnosti MO APVV Trebišov
4, Správa o hospodárení MO APVV Trebišov
5, Správa o stave členskej základne MO APVV Trebišov
6, Správa revízora MO APVV Trebišov
7, Návrh plánu činnosti MO APVV Trebišov
8, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov MO APVV Trebišov na rok 2023
9, Informácia o aktuálnych otázkach
10, Voľba členov predsedníctva a revízora MO APVV Trebišov
11, Diskusia
12, Prijatie uznesenia
* posedenie

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze, je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (splnomocnenie tu ). Účasť potvrďte do 20.2.2023 za účelom objednania občerstvenia predsedovi MO APVV.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Dňa 17.12.2022 sa členovia MO APVV Trebišov zišli na Vianočnom posedení v klube policajtov OR PZ. Stretnutie členov MO prebiehalo v družnej atmosfére, aj za účasti riaditeľa OR PZ Trebišov, mjf. Mgr. Reného Demjana. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov oznamuje členom MO, že dňa 17. decembra od 14:00 h sa uskutoční Vianočné posedenie v priestoroch klubu OR PZ Trebišov. Týmto pozývam všetkých členov MO APVV Trebišov na toto stretnutie. Svoju účasť potvrďte telefonicky do 13.12.2022 predsedovi MO APVV Trebišov (0907 669469).
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov týmto pozýva členov MO APVV Trebišov na súťaž trojčlenných družstiev a súťaž jednotlivcov v bowlingu, ktorá sa uskutoční dňa 21. mája 2022 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v obci Brezina. Predsedníctvo na súťaž pozýva aj družstvá MO APVV Kráľovský Chlmec, MO APVV Michalovce a Klub príslušníkov PZ VV Trebišov. Po ukončení súťaže sa uskutoční posedenie účastníkov s občerstvením. Svoju účasť potvrďte členom predsedníctva do 15.5.2022.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 26. marca 2022 od 13:30 h v priestoroch kultúrneho domu obce Bieľ. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním. Splnomocnenie a program schôdze nájdete tu .
     Ak sa nemôžete schôdze zúčastniť, oznámte to do 21.3.2022 predsedovi alebo podpredsedovi MO APVV Trebišov. Po ukončení členskej schôdze sa uskutoční posedenie s občerstvením.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov pozýva členov MO APVV Trebišov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. júla 2021 od 10:00 v kultúrnom dome obce Brezina s pôvodným programom uvedenom v pozvánke na deň 19. júna 2021.
     Po ukončení členskej schôdze sa uskutoční III. ročník súťaže v bowlingu s posedením. Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     MO APVV Trebišov ruší akcie plánované na deň 19. jún 2021 (členská schôdza, bowling).
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov pozýva členov MO APVV Trebišov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19. júna 2021 od 10:00 h v kultúrnom dome obce Brezina. Pozvánku, program a plnú moc si môžete pozrieť tu . Po ukončení členskej schôdze sa uskutoční III. ročník súťaže v bowlingu s posedením.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov týmto pozýva členov MO APVV Trebišov na súťaž trojčlenných družstiev a súťaž jednotlivcov v bowlingu. Termín: 19. septembra 2020 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v obci Brezina. Predsedníctvo na súťaž pozýva aj družstvá:
- MO APVV Kráľovský Chlmec
- MO APVV Michalovce
- Klub príslušníkov PZ VV Trebišov
- OR PZ Trebišov
     Po ukončení súťaže sa uskutoční posedenie účastníkov s občerstvením. Svoju účasť potvrďte členom predsedníctva alebo predsedovi MO APVV Trebišov.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 22. februára 2020 o 14:00 h v priestoroch cukrárne Ján Nagy vo Svätej Márii.

Program:

1, Úvod.
2, Voľba členov návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti MO APVV a stave členskej základne.
4, Správa o výsledku hospodárenia v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
6, Diskusia, vystúpenie hostí.
7, Návrh plánu činnosti MO APVV na rok 2020.
8, Prijatie uznesenia.
9, Záver.
* posedenie, kontrola členských preukazov, platenie členských známok.

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (pozvánka a splnomocnenie ). Účasť potvrďte do 17.2.2020 za účelom objednania občerstvenia predsedovi MO APVV Trebišov.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov oznamuje svojim členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici sa uskutoční v sobotu dňa 7. decembra 2019 so začiatkom o 14:00 h v kultúrnom dome obce Bieľ. Svoju účasť nahláste členovi predsedníctva MO Š. Romanovi: 0905 781940 do stredy 4.12.2019. Počas posedenia je možné zaplatiť členské známky na rok 2020.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


Súťaž v kolkoch

     Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov