Predsedníctvo MO APVV Trebišov oznamuje svojim členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici sa uskutoční v sobotu dňa 7. decembra 2019 so začiatkom o 14:00 h v kultúrnom dome obce Bieľ. Svoju účasť nahláste členovi predsedníctva MO Š. Romanovi: 0905 781940 do stredy 4.12.2019. Počas posedenia je možné zaplatiť členské známky na rok 2020.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


Súťaž v kolkoch

     Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov