STRELECKÁ  SÚŤAŽ
12. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Dňa 19. septembra 2020 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 12. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Strelivo a malorážky zabezpečí usporiadateľ.
     Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko.
     Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!!

Prezentácia        :        od  08.30 do 09.15 hod.
Začiatok súťaže  :        od 09:30hod.
Vyhodnotenie     :        pol hodiny po ukončení pretekov
Občerstvenie      :        bude zabezpečené

Uzávierka prihlášok o účasti na streleckej súťaži do 16.9.2020.

Účasť môžete potvrdiť SMS-kou na MT 0903538425, alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV Čadca, ktorí nebudú súťažiť v streľbe.

     PROSÍM členov MO APVV Čadca, aby do  uvedeného  termínu nahlásili svoju účasť na streleckej súťaži z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.

     V prípade zhoršenia situácie pandémie COVID-19 (sprísnenie podmienok) hlavným hygienikom, resp. v oblasti Kysúc, bude po zvážení strelecká súťaž zrušená, o čom budete včas vyrozumení.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

P R O P O Z Í C I E
12. ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY /dvojboj/.

 • Disciplíny - malorážka – 3 nástrelné, 10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,
                  - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, vzdialenosť terčov 25 m.
 • Počet nábojov – 13 ks pre malorážku, 13 ks do pištole
 • Kategórie – súťaž jednotlivcov bez rozdielu veku.
 • Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do maloražiek zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky a opasku ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá.
 • Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých súťažiacich. Ocenení budú prví traja súťažiaci.

2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA.

 • Disciplíny – VPi 13 výstrelov, /10 najlepších zásahov sa počíta/.
 • Kategórie - jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov.
                   -
  3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU.
 • Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ súťaže     :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca
Tajomník súťaže   :   Mgr. Ľubomír Kultán
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric
Hlavný rozhodca   :   Jozef  Čagala
Rozhodca             :   Anton Hlava

Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
    
     Predseda MO APVV Čadca oznamuje všetkým členom MO APVV Čadca, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV v SR sa dňa 13. marca 2020 (piatok) od 15:30 h uskutoční v SLOVENSKEJ REŠTAURÁCII v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca.
 
Program:
 
1, Otvorenie rokovania schôdze, privítanie hostí a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019.
4, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 1.1.2019 do 31.12.2019.
5, Správa o stave členskej základne MO APVV Čadca k 15.3.2020.
6, Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Vystúpenie pozvaných hostí.
9, Diskusia.
10, Návrh na uznesenie z členskej schôdze.
11, Prijatie uznesenia.
12, Záver členskej schôdze.
 
     Prosím všetkých účastníkov, aby si príchod naplánovali najneskôr do 15:30 hod. Do 16:30 hod. organizačné veci, zaplatenie členskej známky /14+2 € / na rok 2020. Členskú známku  je potrebné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020.
     Kolegovia, ktorí ešte neodovzdali nové tlačivo o poskytnutí osobných údajov: Nezabudnite, prosím, priniesť /poslať po niekom/ tlačivo o poskytnutí osobných údajov !! Doručené v obálke s pozvánkou na členskú schôdzu.
     Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na MT:  0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 9. marca 2020 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


     Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojím členom, že pripravuje zájazd na Moravu, návštevu štátneho hradu Buchlov. Po skončení prehliadky hradu Buchlov bude obed spojený s posedením u vopred vybraného vinára v Blatnici pod Svätým Antonínkem, kde budeme "koštovať" dobré vinko a burčáček. Zájazdu sa môže zúčastniť aj rodinný príslušník (manželka, dieťa). Zájazd sa uskutoční 12. októbra 2019. Bližšie informácie tu.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


STRELECKÁ  SÚŤAŽ
11. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Dňa 22.06.2019 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 11. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Strelivo a malorážky zabezpečí usporiadateľ.
     Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko.
     Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!!

Prezentácia        :        od  08.30 do 09.15 hod.
Začiatok súťaže  :        od 09:30hod.
Vyhodnotenie     :        pol hodiny po ukončení pretekov
Občerstvenie      :        bude zabezpečené

Uzávierka prihlášok o účasti na streleckej súťaži do 20.06.2019.
Účasť môžete potvrdiť SMS-kou na MT  0903538425, alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV Čadca, ktorí nebudú súťažiť v streľbe.
     PROSÍM  členov MO APVV Čadca, aby do  uvedeného  termínu nahlásili svoju účasť na streleckej súťaži z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

P R O P O Z Í C I E
11. ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY /dvojboj/.

 • Disciplíny - malorážka – 3 nástrelné, 10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,
                  - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, vzdialenosť terčov 25 m.
 • Počet nábojov – 13 ks pre malorážku, 13 ks do pištole
 • Kategórie – súťaž jednotlivcov bez rozdielu veku.
 • Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do maloražiek zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky a opasku ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá.
 • Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých súťažiacich. Ocenení budú prví traja súťažiaci.

2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA.

 • Disciplíny – VPi 13 výstrelov, /10 najlepších zásahov sa počíta/.
 • Kategórie - jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov.
                   -
  3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU.
 • Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ súťaže     :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca
Tajomník súťaže   :   Mgr. Ľubomír Kultán
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric
Hlavný rozhodca   :   Jozef  Čagala
Rozhodca             :   Anton Hlava

Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca