Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV v SR sa dňa 22. marca 2024 (piatok) od 15:00 h uskutoční v reštaurácii SLOVENSKÁ  REŠTAURÁCIA  v Čadci, (vedľa autobusového nástupišťa) členská schôdza MO APVV Čadca.
 
Program:
 
1, Otvorenie členskej schôdze / ďalej len „ČS“ /, privítanie hostí, schválenie programu rokovania ČS
2, Voľba členov Návrhovej komisie a overovateľa Zápisnice z ČS
3, Odovzdanie ocenení.
4, Správa z rokovania XVIII. Kongresu APVV v SR.
5, Správa o činnosti MO APVV v roku 2023.
6, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 01.01.2023 do 31.12.2023.
7, Správa o stave členskej základne k 31.12.2023 a ku dňu konania ČS.
8, Návrh plánu činnosti v roku 2024 a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2024.
9, Vystúpenie pozvaných hostí.
10, Návrh na Uznesenie z ČS a prijatie Uznesenia z ČS.
10, Záver ČS.
 
     Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na MT: 0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 18.3.2024 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
 
     Členskú známku za rok 2024 je potrebné (podľa stanov APVV v SR) zaplatiť do 30.4.2024. Možnosti platby členskej známky:
1, Platba členskej známky na členskej schôdzi dňa 22.03.2024 osobne alebo poverenou osobou.
2, Platba členskej známky prevodom z účtu na účet (internet banking). Číslo účtu:  SK26 6500 0000 0000 9470 8746 (účet predsedu MO APVV Čadca). Variabilný symbol: číslo preukazu člena MO APVV v SR. Suma:  16 €. Správa pre prijímateľa: členské za 2024, meno a priezvisko platiteľa členského
3, Platba členskej známky zaplatením šeku, ktorý je možné dostať bezplatne na pošte.
4, Po telefonickom dohovore, predsedovi MO APVV Čadca, alebo podpredsedovi MO APVV p.  JUDr. Antonovi Mitrengovi, resp. p. Mgr. Ľubomírovi Kultanovi.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 
     Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojim členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV v SR sa uskutoční dňa 17. marca 2023 (piatok) od 14:30 h v reštaurácii POSSESSIO v Čadci, ul. A. Hlinku, členská schôdza MO APVV Čadca.
 
Program:

1, Otvorenie členskej schôdze, privítanie hostí, schválenie programu rokovania členskej schôdze.
2, Voľba členov návrhovej komisie a overovateľa zápisnice z členskej schôdze.
3, Odovzdanie ocenení.
4, Správa z rokovania XVII. Kongresu APVV v SR.
5, Správa o činnosti MO APVV v roku 2022.
6, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 1.1.2022 do 31.12.2022.
7, Správa o stave členskej základne k 31.12.2022 a ku dňu konania členskej schôdze.
8, Návrh plánu činnosti v roku 2023 a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023.
9, Vystúpenie pozvaných hostí.
10, Diskusia.
11, Návrh na uznesenie z členskej schôdze a prijatie uznesenia z členskej schôdze.
12, Záver členskej schôdze.

     Účasť na členskej schôdzi nahláste, prosím, na mobil: 0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 14.3.2023 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia. Prosím o včasný príchod na členskú schôdzu. Členskú známku za rok 2023 je potrebné (podľa stanov APVV) zaplatiť do 30.4.2023.
     Teším sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 

STRELECKÁ  SÚŤAŽ
14.
Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Dňa 10. septembra 2022 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 14. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Terče, strelivo a malorážky  zabezpečí usporiadateľ.
     Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko.
     Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!!

Prezentácia        :        od  08.15 do 08.45 hod.
Začiatok súťaže  :        od 09:15 hod.
Vyhodnotenie     :        pol hodiny po ukončení pretekov
Občerstvenie      :        bude zabezpečené

     Uzávierka prihlášok o účasti na streleckej súťaži do 07.09.2022.
     PROSÍM  členov MO APVV Čadca, aby do  uvedeného  termínu nahlásili svoju účasť na streleckej súťaži z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
     Účasť môžete potvrdiť telefonicky, SMS-kou na MT 0903538425, alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
     Pred streleckou súťažou o Putovný pohár.... sa zo súťažiacich členov MO APVV Čadca vytvoria dve trojčlenné družstvá, ktorých nastrieľané body vo vyššie uvedenej súťaži aj v dvojboji t.j. VPI + MPu, sa budú započítavať do streleckej súťaže medzi MO APVV Čadca a Zväzom vojakov SR – klub Martin Podháj, ktorá sa uskutoční tiež dňa 10.09.2022 na strelnici v Rakovej.
     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV Čadca, ktorí nebudú súťažiť v streľbe.

     V prípade zhoršenia situácie pandémie COVID-19 /SPRÍSNENIE PODMIENOK/  hlavným hygienikom, resp. v oblasti Kysúc, bude, po zvážení, strelecká súťaž zrušená,  o čom budete včas vyrozumení.

P R O PO Z Í C I E
14.
ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY /dvojboj/.

 • Disciplíny - MPu – 3 nástrelné, 10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,
    
                  - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, vzdialenosť terčov 25 m.   
 • Počet nábojov – 13 ks pre malorážku,   13  ks do pištole
 • Kategórie – súťaž jednotlivcov bez rozdielu veku.
 • Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do malorážiek zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky a opasku ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá.
 • Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých súťažiacich. Ocenení budú prví traja súťažiaci.

2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA.

 • Disciplíny – VPi 13 výstrelov, /3 nátrelné + 10 výstrelov na terč, ktoré sa budú počítať do výsledkov /.
 • Kategórie - jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov.
 • 3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU.
 • Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

3 SÚTAŽ MEDZI  APVV V SR  A ZVÄZOM VOJAKOV SR – KLUB MARTIN PODHÁJ   podľa kritérii uvedených v bode č. 1                                               

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ súťaže     :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca
Tajomník súťaže   :   Mgr. Ľubomír Kultán,
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric
Hlavný rozhodca   :   Jozef Čagala
Rozhodca              :   Anton Hlava, Bc. Miroslav Sloboda 1972

     Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií.

 

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 

     Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojim členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV sa dňa 25. marca 2022 (piatok) od 15:30 h uskutoční v reštaurácii POSSESSIO v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca. Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na mobil: 0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 22.3.2022 z dôvodu zabezpečenia občestvenia. Prosím o včasný príchod na členskú schôdzu.
     Teším sa na Vašu účasť.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 

STRELECKÁ SÚŤAŽ
XIII. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

     Dobre strieľať sme sa učili už ako školopovinné deti. Bola to síce len vzduchovka, ale už v tomto období mladosti sme získavali potrebné zručnosti a návyky na ovládanie zbrane, dobre zamierenie a samotná streľba. Celý článok si môžete prečítať tu , fotografie si môžete pozrieť tu.

SÚŤAŽ V STREĽBE Z VEĽKOKALIBROVEJ PIŠTOLE A ŠPORTOVEJ MALOKALIBROVEJ PUŠKY

     Dňa 11.9.2021 sa uskutočnila na strelnici v Rakovej strelecká súťaž medzi družstvami MO APVV Čadca a Zväzom vojakov SR - klub Martin Podháj. Súťažili medzi sebou veteráni Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR, bez rozdielu veku. Celý článok si môžete prečíta tu , fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 

STRELECKÁ SÚŤAŽ
XIII. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

     Dňa 11. septembra 2021 (sobota) sa na strelnici v Rakovej uskutoční XIII. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka (dvojboj). Bližšie informácie nájdete tu .

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


 

     Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje všetkým svojim členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV v SR sa dňa 2. júla 2021 od 15:30 h uskutoční v reštaurácii POSSESSIO v Čadci výročná členská schôdza MO APVV Čadca.

Program:

1, Prezentácia prítomných, odovzdanie členských známok na rok 2021.
2, Otvorenie rokovania schôdze, privítanie hostí a schválenie programu.
3, Voľba členov návrhovej a volebnej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa z rokovania 15. Kongresu APVV v SR.
5, Odovzdanie ocenení.
6, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019 a 2020.
7, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 1.1.2019 do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.12.2020.
8, Správa o stave členskej základne MO APVV Čadca k 2.7.2021.
9, Návrh plánu činnosti a čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
10, Vystúpenie pozvaných hostí.
11, Voľba predsedníctva MO APVV Čadca (predseda, členovia predsedníctva).
12, Diskusia.
13, Správa volebnej komisie.
14, Návrh na Uznesenie z členskej schôdze.
15, Schválenie Uznesenia z členskej schôdze.
16, Záver členskej schôdze.

     Novovzniknutá reštaurácia POSSESSIO (ul. Andreja Hlinku, cca 150m za MÚ Čadce smerom k bývalej ZŠ je predajňa ovocia a zeleniny, pred ňou odbočiť vpravo do dvora, vidno detské ihrisko). Kliknite na GOOGLE "reštaurácia POSSESSIO" a máte informácie o tejto novovzniknutej reštaurácii.
     Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na mobil 0903 538425 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30.6.2021 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia. Prosím o včasný príchod na členskú schôdzu.
     Teším sa na Vašu účasť.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


STRELECKÁ  SÚŤAŽ
12. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

     Situácia v spoločnosti nebola od začiatku mesiaca marca t.r. priaznivá pre stretávanie sa občanov SR vzhľadom na nový koronavírus COVID-19. Rôzne obmedzenia a zákazy výrazne zasiahli do života jednotlivcov a kolektívov nielen v kultúrnom, športovom a spoločenskom vyžití, ale aj významne zasiahli do už naplánovaných činnosti občianskych združení.
     Strelecká súťaž XII. ročníka o PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV Čadca musela byť v mesiaci júni zrušená a mohli sme ju uskutočniť v mesiaci september 2020.
     Pre mnohých policajtov sa stala streľba zo služobnej zbrane koníčkom už počas výkonu služby a mnohí sa tomuto koníčku venujú aj po ukončení služby v polícii. Čas neúprosne každému rovnakou mierou nadeľuje, čo sa prejavuje v pevnom držaní zbrane a v schopnosti oka ostro vidieť jej  mieridlá aj terč. Je to majstrovstvo, ktoré sa cibrí tréningom. Ale prežité roky sa nedajú oklamať a niekdajší veľmi dobrí strelci už začínajú cítiť, že to nie je ono...oko vidí rozmazane...ruka sa viac trasie...
     Komu to voľný  čas a osobný zdravotný stav umožnil využil možnosť opätovne súťažiť v streľbe z veľkokalibrovej pištole /Vpi/ dňa 19.09.2020,  kedy  sa  na strelnici v Rakovej uskutočnil XII. ročník súťaže v streľbe z VPi o „PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MIESTNEJ ORGANIZÁCIE ASOCIÁCIE POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE ČADCA“.
     Tiež sa súťažilo v streľbe zo športovej  malokalibrovej pušky /ŠMPu/ - 13 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Policajní veteráni súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole / 13 výstrelov / na vzdialenosť 25 m v dvoch vekových kategóriách, do 60 rokov  a nad 60 rokov.  Počítalo sa 10 najlepších zásahov v terči.
     Družstvá bez rozdielu veku súťažili v streľbe z veľkokalibrovej pištole o putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.
     Bez rozdielu veku sa súťažilo v dvojboji – VPi + ŠMPu.

UMIESTNENIE   SÚŤAŽIACICH

Putovný pohár predsedu MO APVV Čadca získalo družstvo v zložení:
Mgr. Bohuslav KRASULA,  JUDr. Pavol LISKO, Marián  ŠUPČÍK s celkovým počtom 247 bodov.

Na druhom mieste skončilo družstvo v zložení:
Stanislav KRKOŠKA, Peter  DRAHNÍK, Štefan FROLO s celkovým počtom 243 bodov.

Na treťom mieste skončilo družstvo v zložení:
Ing, Pavol  ČAMBOR, Vladimír ČAMBOR, Anton HLAVA s celkovým počtom 181 bodov.

Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole do 60 rokov:
1.
miesto Stanislav KRKOŠKA s počtom bodov 90
2.
miesto Pavol LISKO s počtom bodov 83
3. miesto Marián ŠUPČÍK s počtom bodov 83, /menej zásahov do 10-ky/

Súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrovej pištole nad 60 rokov:
1.
miesto Peter DRAHNÍK s počtom bodov 92
2.
miesto Anton HLAVA s počtom bodov 69
3.
miesto Štefan FROLO s počtom bodov 61

Dvojboj / VPi + ŠMPu /
1.
miesto JUDr. Pavol LISKO s celkovým počtom bodov 170
2.
miesto Mgr. Bohuslav KRASULA s celkovým počtom bodov 161
3. m
iesto Stanislav KRKOŠKA s celkovým počtom bodov 155

     Pri porovnávaní výsledkov z minulých ročníkov viacerí súťažiaci strieľali presnejšie, v niektorých prípadoch si súťažiaci vymenili umiestnenie, niekto nastrieľal menej ako minulý rok.
     O bezproblémový priebeh streleckej súťaže sa zaslúžil veľkou mierou riadiaci streleckej súťaže z veľkokalibrovej pištole pán Jozef KURIC a riadiaci streleckej súťaže z ŠMPu a tiež hlavný rozhodca pán Jozef  ČAGALA. Obidvom patrí úprimné poďakovanie a tiež všetkým, ktorí sa streleckej súťaže zúčastnili za ich disciplinovaný prístup.
     Tiež ďakujem vedúcemu strelnice pánu JUDr. Jánovi MACUROVI.
     Tí, ktorí nesúťažili v streľbe, využili možnosť na stretnutie s bývalými kolegami. Jeden si niektoré prežité situácie pamätá viac, druhý menej. Bývalí policajti zažili vo svojej práci veľa smutných, ale aj veselých príhod. Stále je na čo spomínať.
     A preto sa už teraz tešíme na 13. ročník tejto streleckej súťaže.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii alebo tu.


Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


STRELECKÁ  SÚŤAŽ
12. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Dňa 19. septembra 2020 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 12. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Strelivo a malorážky zabezpečí usporiadateľ.
     Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko.
     Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!!

Prezentácia        :        od  08.30 do 09.15 hod.
Začiatok súťaže  :        od 09:30hod.
Vyhodnotenie     :        pol hodiny po ukončení pretekov
Občerstvenie      :        bude zabezpečené

Uzávierka prihlášok o účasti na streleckej súťaži do 16.9.2020.

Účasť môžete potvrdiť SMS-kou na MT 0903538425, alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV Čadca, ktorí nebudú súťažiť v streľbe.

     PROSÍM členov MO APVV Čadca, aby do  uvedeného  termínu nahlásili svoju účasť na streleckej súťaži z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.

     V prípade zhoršenia situácie pandémie COVID-19 (sprísnenie podmienok) hlavným hygienikom, resp. v oblasti Kysúc, bude po zvážení strelecká súťaž zrušená, o čom budete včas vyrozumení.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

P R O P O Z Í C I E
12. ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY /dvojboj/.

 • Disciplíny - malorážka – 3 nástrelné, 10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,
                  - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, vzdialenosť terčov 25 m.
 • Počet nábojov – 13 ks pre malorážku, 13 ks do pištole
 • Kategórie – súťaž jednotlivcov bez rozdielu veku.
 • Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do maloražiek zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky a opasku ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá.
 • Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých súťažiacich. Ocenení budú prví traja súťažiaci.

2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA.

 • Disciplíny – VPi 13 výstrelov, /10 najlepších zásahov sa počíta/.
 • Kategórie - jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov.
                   -
  3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU.
 • Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ súťaže     :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca
Tajomník súťaže   :   Mgr. Ľubomír Kultán
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric
Hlavný rozhodca   :   Jozef  Čagala
Rozhodca             :   Anton Hlava

Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
    
     Predseda MO APVV Čadca oznamuje všetkým členom MO APVV Čadca, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV v SR sa dňa 13. marca 2020 (piatok) od 15:30 h uskutoční v SLOVENSKEJ REŠTAURÁCII v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca.
 
Program:
 
1, Otvorenie rokovania schôdze, privítanie hostí a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019.
4, Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami od 1.1.2019 do 31.12.2019.
5, Správa o stave členskej základne MO APVV Čadca k 15.3.2020.
6, Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Vystúpenie pozvaných hostí.
9, Diskusia.
10, Návrh na uznesenie z členskej schôdze.
11, Prijatie uznesenia.
12, Záver členskej schôdze.
 
     Prosím všetkých účastníkov, aby si príchod naplánovali najneskôr do 15:30 hod. Do 16:30 hod. organizačné veci, zaplatenie členskej známky /14+2 € / na rok 2020. Členskú známku  je potrebné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020.
     Kolegovia, ktorí ešte neodovzdali nové tlačivo o poskytnutí osobných údajov: Nezabudnite, prosím, priniesť /poslať po niekom/ tlačivo o poskytnutí osobných údajov !! Doručené v obálke s pozvánkou na členskú schôdzu.
     Účasť na členskej schôdzi nahláste prosím na MT:  0903 538425, alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 9. marca 2020 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


     Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojím členom, že pripravuje zájazd na Moravu, návštevu štátneho hradu Buchlov. Po skončení prehliadky hradu Buchlov bude obed spojený s posedením u vopred vybraného vinára v Blatnici pod Svätým Antonínkem, kde budeme "koštovať" dobré vinko a burčáček. Zájazdu sa môže zúčastniť aj rodinný príslušník (manželka, dieťa). Zájazd sa uskutoční 12. októbra 2019. Bližšie informácie tu.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca


STRELECKÁ  SÚŤAŽ
11. Ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     Dňa 22.06.2019 /sobota/ sa na strelnici v Rakovej uskutoční 11. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.
     Terče zabezpečí usporiadateľ súťaže, vlastné zbrane a strelivo /streľba z pištole/. Strelivo a malorážky zabezpečí usporiadateľ.
     Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje na vlastné riziko.
     Usporiadateľ NEZABEZPEČUJE dopravu súťažiacim na miesto súťaže!!

Prezentácia        :        od  08.30 do 09.15 hod.
Začiatok súťaže  :        od 09:30hod.
Vyhodnotenie     :        pol hodiny po ukončení pretekov
Občerstvenie      :        bude zabezpečené

Uzávierka prihlášok o účasti na streleckej súťaži do 20.06.2019.
Účasť môžete potvrdiť SMS-kou na MT  0903538425, alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
     Tohto podujatia sa môžu zúčastniť aj členovia MO APVV Čadca, ktorí nebudú súťažiť v streľbe.
     PROSÍM  členov MO APVV Čadca, aby do  uvedeného  termínu nahlásili svoju účasť na streleckej súťaži z dôvodu zabezpečenia občerstvenia.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca

P R O P O Z Í C I E
11. ročníka súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V STREĽBE Z PIŠTOLE A MALORÁŽKY /dvojboj/.

 • Disciplíny - malorážka – 3 nástrelné, 10 súťažných,  vzdialenosť terčov 50 m,
                  - VPi  - 3 nástrelné, 10 súťažných bez obmedzenia času, vzdialenosť terčov 25 m.
 • Počet nábojov – 13 ks pre malorážku, 13 ks do pištole
 • Kategórie – súťaž jednotlivcov bez rozdielu veku.
 • Ústroj a výzbroj - súkromné zbrane členov APVV, malorážky zabezpečené z Okresného združenia technických športových činností, strelivo do maloražiek zakúpené z finančných prostriedkov MO APVV Čadca. Strelecký športový alebo civilný odev, nie sú obmedzenia v druhu puzdra na zbraň, na zásobníky a opasku ak spĺňajú bezpečnostné pravidlá.
 • Hodnotenie – poradie v súťaži sa určuje podľa počtu bodov v terčoch jednotlivých súťažiacich. Ocenení budú prví traja súťažiaci.

2  SÚŤAŽ  O  PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU MO APVV ČADCA.

 • Disciplíny – VPi 13 výstrelov, /10 najlepších zásahov sa počíta/.
 • Kategórie - jednotlivci - muži do 60 rokov, nad 60 rokov.
                   -
  3 členné družstvá BEZ ROZDIELU VEKU.
 • Hodnotenie – 1. – 3. miesto v každej kategórii, jednotlivcov aj družstiev, víťazné družstvo získa putovný pohár predsedu MO APVV Čadca.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ súťaže     :   Mgr. Adam Janešík, predseda MO APVV Čadca
Tajomník súťaže   :   Mgr. Ľubomír Kultán
Riadiaci strelieb    :   Jozef Kuric
Hlavný rozhodca   :   Jozef  Čagala
Rozhodca             :   Anton Hlava

Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu propozícií.

Mgr. Adam Janešík
predseda MO APVV Čadca