Dňa 12.12.2019 sa už tradične pri predvianočnej kapustnici stretli členovia MO APVV Liptovský Mikuláš v príjemnom prostredí Šport hotelu Tatran Liptovský Mikuláš v Okoličnom. Na tejto akcii sa zúčastnilo 63 členov MO z celkového počtu 92 členov.
     Akcia prebehla v duchu výbornej predvianočnej nálady, kde sme pri dobrom jedle a malom občerstvení zaspomínali na pekne prežité spoločné chvíle. Na každého zúčastneného člena tejto akcie čakala pod vianočným stromčekom malá pozornosť. Pred samotným zahájením si jednotliví členovia zakúpili členské známky na rok 2020. Na záver sme si popriali šťastné a veselé Vianočné sviatky, veľa zdravia a rodinnej pohody do Nového roku 2020. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Na základe návrh člena p. Antošku predniesol predseda MO pred členskú základňu návrh na finančnú podporu osobám postihnutým pri výbuchu plynu v Prešove na ulici Mukačevskej. Finančná pomoc vo výške 100 € bola jednohlasne schválená, táto bude zaslaná priamo na účet zriadený poškodenými osobami uvedeného bytového domu.

PhDr. Igor Málik
predseda MO APVV Liptovský Mikuláš