Predseda MO APVV Martin v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 1. marca 2024 zo začiatkom o 16:00 h do reštaurácie Čierna pani v Martine. Predaj členských známok zabezpečený od 15:00 h.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Dňa 2. marca 2023 sa uskutočnila v reštauračnom zariadení Čierna pani v Martine  členská schôdza MO APVV Martin za účasti člena prezídia APVV Bc. Milana Piroha a 111 členov MO. Členskú schôdzu viedol predseda MO, Mgr. Branislav Kráľ. Na schôdzi boli odovzdané jubilantom MO pamätné listy od prezidenta APVV a medaila III. stupňa. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Dňa 3.5.2022 od 16.00 hod. sa konala členská schôdza MO APVV Martin v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine. Členskej schôdze sa zúčastnilo 102 členov a hosť a to: p.Milan Piroh - člen predsedníctva prezídia APVV.
     Na členskej schôdzi sme zhodnotili našu doterajšiu činnosť a stanovili si nové ciele na ďalšie obdobie.
     Ocenili sme našich 16 členov, ktorí mali a budú mať v roku 2022 životné jubileá. Všetci  obdržali Pamätný list Asociácie policajtov vo výslužbe, ktorý im udelil prezident APVV JUDr. Gluškov.
     Na záver našej členskej schôdze bol spoločný obed.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Predseda MO APVV Martin zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa bude konať 3. mája 2022 o 16:00 h v priestoroch reštaurácie Čierna pani v Martine. Po skončení členskej schôdze bude spoločenské posedenie.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Martin spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 107 členov a ako hostia zástupca riaditeľa OR PZ Martin mjr. Mgr. Marcel Kolář a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý vo svojom diskuznom príspevku spomenul sociálne istoty výsluhových dôchocov, ozrejmil systém zvyšovania dôchodkov a odpovedal na dotazy.
     Naše jednanie prišli pozdraviť členovia ľudového súboru Sučianka. Občerstvenie nám spríjemnila svojim vystúpením country skupina Šťastní chlapci z Bystričky.
     Na stretnutí boli odovzdané pamätné listy prezidenta APVV a predsedu MO členom, ktorí sa dožili významného životného jubiela. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Predseda MO APVV Martin zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá bude dňa 1. marca 2019 o 16:00 h v priestoroch novej časti reštaurácie Čierna pani v Martine. Predaj členských známok na rok 2019 v sume 15 eur bude z časových dôvodov zabezpečený od 14:30 h.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin