Dňa 1.3.2019 o 16:00 h sa konala členská schôdza MO APVV Martin spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 107 členov a ako hostia zástupca riaditeľa OR PZ Martin mjr. Mgr. Marcel Kolář a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý vo svojom diskuznom príspevku spomenul sociálne istoty výsluhových dôchocov, ozrejmil systém zvyšovania dôchodkov a odpovedal na dotazy.
     Naše jednanie prišli pozdraviť členovia ľudového súboru Sučianka. Občerstvenie nám spríjemnila svojim vystúpením country skupina Šťastní chlapci z Bystričky.
     Na stretnutí boli odovzdané pamätné listy prezidenta APVV a predsedu MO členom, ktorí sa dožili významného životného jubiela. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin


      Predseda MO APVV Martin zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá bude dňa 1. marca 2019 o 16:00 h v priestoroch novej časti reštaurácie Čierna pani v Martine. Predaj členských známok na rok 2019 v sume 15 eur bude z časových dôvodov zabezpečený od 14:30 h.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin