Vitajte v Miestnej organizácii APVV Svidník !

     Miestna organizácia APVV Svidník vznikla na ustanovujúcej schôdzi 26. marca 2014, kde bolo prítomných 26 členov a za predsedu bol zvolený Štefan Koziot. Na členskej schôdzi dňa 22. 2. 2015 sa konali doplňujúce voľby, kde bolo  zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení  predseda Dušan Boršovský, podpredseda Imrich Kuziak, člen predsedníctva Vasiľ Sagan a revízor JUDr. Michal Nirka.
     Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 29  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ vo Svidníku, 089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/35, tel.: 0961 85 1111
OO PZ Svidník, 089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/35, tel.: 0961
85 3705
OO PZ Giraltovce, 087 01 Giraltovce, Bardejovská 9, tel.: 0961 85 3905