2024

Členská schôdza 2024
MO APVV v Spišskej Novej Vsi uskutočnila členskú schôdzu dňa 15.3.2024. Miestom konania schôdze bol opäť Park Hotel na Čingove. Schôdze sa zúčastnili hostia a to primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Zo 70 členov MO bolo prítomných 42 členov. Zhodnotili sme našu činnosť od predchádzajúcej členskej schôdze a prijali sme úlohy na rok 2024 a do konania členskej schôdze v roku 2024. Po ukončení  členskej schôdze sme si posedeli pri občerstvení, ktoré nám, pripravili zamestnanci hotela.

2023

Strelecká súťaž za účasti členov MO APVV Spišská Nová Ves
Aj v tomto roku 2023 nás Územná organizácia IPA SNV pozvala III. ročník streleckej súťaže. Doteraz sme sa zúčastnili všetkých troch ročníkov tejto súťaže, ktorá sa stáva tradíciou. V tomto roku sa súťaž uskutočnila 23.9.2023 za veľmi príjemného počasia na Strelnici MAS Schulerloch Spišská Nová Ves. Súťaže sa zúčastnili členovia IPA, Mestskej polície Spišská Nová Ves a našej organizácie. Opäť sa jednalo o súťaž jednotlivcov, ktorá mala dve disciplíny a to veľkokalibrová pištoľ 15 rán na vzdialenosť terča 25m a parkúr č. 1. Tohto roku sa súťaže zúčastnili piati členovia našej MO APVV Spišská Nová Ves v zložení PhDr. Ivan Lesnický, Mgr. Marián Kuchár, Ján Lukáč, Ondrej Šomšák a JUDr. František Fabian. Ešte lepší výsledok ako v roku 2022 dosiahol náš člen Mgr. Marián Kuchár, keď skončil na stupni víťazov na druhom mieste.

Príjemné posedenie
Podľa plánu práce našej MO APVV sme uskutočnili tradičné stretnutie členov a rodinných príslušníkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.7.2023. Opäť sme sa stretli v priestoroch Park Hotela na Čingove, kde nám zabezpečili veľmi dobré podmienky, za čo im ďakujeme. Náš člen Ondro Šomšák nám uvaril tradičný výborný guláš, ktorý chutil všetkým tridsiatim deviatim účastníkom. K pohode nám prialo aj nádherné počasie a príjemná atmosféra.

Členská schôdza 2023
MO APVV v Spišskej Novej Vsi uskutočnila členskú schôdzu dňa 24.3.2023. Miestom konania schôdze bol opäť Park Hotel na Čingove. Schôdze sa zúčastnili hostia a to Riaditeľ OR PZ v SNV plk. Peter Bednár a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Zo 74 členov MO bolo prítomných 45 členov. Zhodnotili sme našu činnosť od predchádzajúcej členskej schôdze a prijali sme úlohy na rok 2023 a do konania členskej schôdze v roku 2024. Po ukončení  členskej schôdze sme si posedeli pri občerstvení, ktoré nám, pripravili zamestnanci hotela.

Oslobodenie Spišskej Novej Vsi
Od oslobodenia Spišskej Novej Vsi Červenou armádou dňa 27.1.1945 uplynulo 78 rokov. Toto výročie oslobodenia sme si pripomenuli spoločenským podujatím, ktoré sa uskutočnilo 27.1.2023 na mestskom cintoríne pri pamätníku Červenej armády, ktorého sa zúčastnili aj členovia MO APVV Spišská Nová Ves.

2022

Strelecká súťaž
Územná organizácia IPA SNV pozvala aj členov našej MO APVV SNV na streleckú súťaž. Táto súťaž sa uskutočnila 24. septembra 2022 na Strelnici MAS Schulerloch Spišská Nová Ves. Jednalo sa o súťaž jednotlivcov, ktorá mala dve disciplíny a to veľkokalibrová pištoľ 15 rán na vzdialenosť terča 25m a parkúr č. 1. Takejto súťaže sme sa zúčastnili aj v roku 2021. Tohto roku sa súťaže zúčastnili štyria členovia našej MO APVV SNV v zložení PhDr. Ivan Lesnický, Mgr. Marián Kuchár, Ján Lukáč a JUDr. František Fabian. Vynikajúci výsledok dosiahol náš člen Mgr. Marián Kuchár, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste v celkovom hodnotení. Bola to výborne organizovaná súťaž nielen kvôli výsledkom ale aj spoločné stretnutie priateľov a známych. Veríme, že IPA SNV takúto súťaž usporiada aj v roku 2023.

Súťaž vo varení gulášu 2022
Tohto ročnej súťaži vo varení gulášu v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili traja naši členovia v zložení Jozef Maričák, Vincent Matuňák a výborný kuchár Ondrej Šomšák. Ich druhé miesto je našim najlepším doterajším umiestnením a zaslúžia si našu gratuláciu. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori súťaže, ktorí vytvorili veľmi dobré podmienky pre súťažiacich. Tešíme sa už na ďalší ročník tejto súťaže.

2021

Členská schôdza 2021
Dňa 26.7.2021 sa v príjemnom prostredí hotela Čingov na Čingove konala riadna členská schôdza APVV Spišská Nová Ves, kde bola bilancovaná doterajšia činnosť APVV za predošlé obdobie. Ako hostia brali účasť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za zväz vojakov vo výslužbe p. Ján Dulaj. Bolo zvolené aj nové predsedníctvo na ďalšie obdobie v zložení predseda JUDr. František Fabian, podpredseda Vincent Matuňák, pokladník JUDr. Jozef Maričák a členovia Bc. František Spišák a Ondrej Šomšák. Za dlhoročnú prácu v APVV bol p. Jánovi Šandrejovi udelený titul "Čestného predsedu APVV". Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a pri dobrom guláši si členovia podebatovali a zaspomínali na časy svojej aktívnej služby a poinformovali sa navzájom o svojich aktivitách, nakoľko osobné stretnutia počas pandemických opatrení boli len sporadické.

2019

Stretnutie pri guláš
Dňa 30.6.2019 zorganizovali členovia predsedníctva APVV Spišská Nová Ves pri príležitosti "Spišských folklórnych slávností" stretnutie členov APVV s rodinami pri guláši na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí, kde sa všetci mali možnosť pri guláši a pivku v tento horúci slnečný deň dobre zabaviť pri družnej debate a ľudovej muzike, ktorá sa ozývala všade v okolí Spišského salaša a tak si všetci priaznivci folklóru a dobrého guláša prišli na svoje.


Členská schôdza 2019
Dňa 15.3.2019 sa konala v zasadačke OO PZ SNV členská schôdza MO Spišská Nová Ves, na ktorej sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Pozvanie prijali aj primátor mesta SNV Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ SNV plk.JUDr.Jaroslav Dulík a za Zväž vojakov SR v SNV p.Ladislav Janíček.

2018

Výročná členská schôdza
Dňa 26.3.2018 sa v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves konala výročná členská schôdza MO Spišská Nová Ves za účasti prezidenta APVV JUDr. Christa Gluškova.

Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov.

2014

Členská schôdza 2014

2011

Členská schôdza 2011

2009

Putovný pohár riaditeľa OR PZ v Spišskej Novej Vsi
13.11.2009 - strelecká súťaž ozbrojených zložiek Spiša o putovný pohár okresného riaditeľa PZ v Spišskej Novej Vsi.