Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava II ! 

História MO APVV Bratislava II.

     Na členskej schôdzi MO APVV Bratislava mesto a okolie v roku 2007 dal jej predseda p. Karol Hrúza návrh na prerozdelenie tejto MO na viac častí a to z dôvodu značného počtu jej členov. V roku 2008 začali vznikať samostatné MO (január - Bratislava V, február - Bratislava IV a máj - Bratislava II). MO Bratislava II vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 13. mája 2008 a mala v deň založenia 45 členov.
     Na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala v zasadačke OR PZ Bratislava II, bolo členskou schôdzou zvolené prvé predsedníctvo a to v zložení:

Prvé volebné obdobie
od
13.5.2008 do 20.2.2013

  predseda : JUDr. Peter Ščevík, ( zomrel 30.7.2012 )
  1.podpredseda : JUDr. Peter Schmidt
  podpredseda: Ing. Miroslav Milan
  tajomník : RSDr. Štefan Majdiak
  člen predsedníctva : JUDr. Michal Mešťan
  pokladník : Elena Bitarová

    
     Tejto schôdze sa zúčastnili aj prezident APVV p. Ľubomír Svorad, riaditeľ KR PZ Bratislava pplk. Pavel Brath a riaditeľ OR PZ Bratislava II pplk. JUDr. Csaba Faragó.

Druhé volebné obdobie
od
20.2.2013 do 2.3.2017

  predseda : JUDr. Martin Sitiar
  1.podpredseda : JUDr. Peter Schmidt
  podpredseda : Ing. Dušan Jamrich
  tajomník : JUDr. Štefan Maar (19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil )
  člen predsedníctva : JUDr. Michal Mešťan
  člen predsedníctva : Mgr. Zuzana Bolečková ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončila )
  pokladník : Ing. Jozef Kanálik  ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil )
    od 15.2.2015 Ing. Jana Hlásna
  revízor : Ing. Jozef Králič  od 20.4.2014


     Počet členov k 20.2.2013 : 107

Tretie volebné obdobie
od 2.3.2017 do
22.7.2021

  predseda : Ing. Jozef Králič
  1.podpredseda : Ing. Dušan Jamrich
  podpredseda : JUDr. Peter Schmidt ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil )
  člen predsedníctva : JUDr. Martin Sitiar ( 15.2.2018 na vlastnú žiadosť skončil )
    od 15.2.2018 nastúpila náhradníčka  Ing. Jana Hlásna
  člen predsedníctva : JUDr. Michal Mešťan
  člen predsedníctva : Tibor Bóžing ( 30.3.2020 na vlastnú žiadosť skončil )
    od 1.4.2020 kooptovaný Bc. Ján Redler
  člen predsedníctva : Mgr. Roman Vida  ( 14.2.2019 na vlastnú žiadosť skončil )
  pokladník : Ing. Jana Hlásna ( do 11.4.2018 )
    od 25.5.2018 Anna Juráčiková  ( 31.12.2019 na vlastnú žiadosť skončila )
    od 1.1.2020 poverená členka predsedníctva Ing. Jana Hlásna
  revízor : JUDr. Jozef Tomša ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil )


     Počet členov k 2.3.2017 : 115

Štvrté volebné obdobie
od 22.7.2021 do
.2025

  predseda : Ing. Jozef Králič
  podpredseda : Bc. Ján Redler
  člen predsedníctva : JUDr. Martin Sitiar (15.3.2024 na vlastnú žiadosť skončil)
    JUDr. Juraj Matiaško (od 16.3.2024 nastúpil náhradník)
  člen predsedníctva a pokladník : Ing. Jana Hlásna
  člen predsedníctva : Ing. Dušan Jamrich
  člen predsedníctva : JUDr. Michal Mešťan
  člen predsedníctva : Peter Barták
  revízor : Ing. Janka Jányová

 
     Počet členov k 22.7.2021 : 133