Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 22. marca 2024 (piatok) o 15:30 h v reštaurácií „ SZÚNYOG CSÁRDA“ v Želiezovciach. Svoju záväznú účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Členovia, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok, doneste zo sebou 20 €.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


     Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2023 (piatok) o 15:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2024. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 12.12.2023 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Oznamujeme členom MO APVV Želiezovce, že plánujeme dňa 23. septembra 2023 (sobota) spoločné stretnutie s členmi AP. Posedenie sa uskutoční v Sacherovom dome, pri parku (Magyrház) v Želiezovciach. Bude poskytnuté občerstvenie, variť začíname cca o 9:00 h, príchod je možný kedykoľvek. Ak máte dobré víno, alebo domácu, srdečne vítame. Bližšie informácie poskytne predseda p.Mgr. Bellus na mobile 0907 791989, môžete písať aj na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prosím členov, aby nás informovali o účasti na akcii, aby sme vedeli zabezpečiť dostatok surovín na túto akciu.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17. marca 2023 o 15:00 h v reštaurácii "SZÚNYOG CSÁRDA" v Želiezovciach. Svoju záväznú účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Členovia, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok, doneste zo sebou 14 €, alebo 5 €.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2022 (piatok) o 15:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2023. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 12.12.2022 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19. marca 2022 o 14:00 h v reštaurácii "PIZZERIA KINO" v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
     Vzhľadom k situácii týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Členovia, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok, doneste zo sebou 14 €, alebo 5 €.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Dňa 11.9.2021 sa po ročnej prestávke (vďaka pandémii) konal VII. ročník súťaže 3-členných družstiev vo varení gulášu v rámci Nitrianskeho kraja. Súťaž sa konala za krásneho letného počasia v priestoroch MŠK Želiezovce a zúčastnilo sa jej 7 družstiev. Odborná porota mala ťažkú prácu pri určovaní toho najlepšieho diela z rúk šikovných kuchárov, ale rozhodnúť musela a víťazom a zároveň držiteľom "Putovného pohára súťaže" sa stalo družstvo MO APVV Štúrovo. Po vyhodnotení súťaže prebehlo žrebovanie o usporiadateľa ďalšieho ročníka súťaže (I. ročníka II. kola súťaže) a táto úloha pripadla MO APVV Nové Zámky. Naše družstvo reprezentovali p. Gabriel Gažo, Helena Mlynárová a Viliam Zajac - reprezentácia bola úspešná, v silnej konkurencii obsadili pekné 3. miesto.
Prehľad (I. kola) držiteľov "Putovného pohára súťaže" v jednotlivých ročníkoch:
rok 2014 - I. ročník - "Zálesáci" z MO APVV Nové Zámky
rok 2015 - II. ročník - MO APVV Šaľa
rok 2016 - III. ročník - "Trio" z MO APVV Komárno
rok 2017 - IV. ročník - MO APVV Želiezovce
rok 2018 - V. ročník - MO APVV Nitra
rok 2019 - VI. ročník - MO APVV Zlaté Moravce
rok 2021 - VII. ročník - MO APVV Štúrovo.
Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Dňa 9.7.2021 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Želiezovce za prítomnosti viceprezidenta APVV p. Mgr. Ladislava Dömeho v priestoroch "Szúnyog csárdy" v Želiezovciach. Prítomní členovia vzali na vedomie predložené správy o činnosti, hospodárení, výsledkoch revízie hospodárenia a stave členskej základne, schválili plán činnosti a hospodárenia na rok 2021, zloženie predsedníctva a revízora na ďalšie volebné obdobie. Pamätné plakety APVV si prevzalo 9 jubilujúcich členov organizácie. Na záver nás čakalo chutné jedlo, pitie a družná debata. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. júla 2021 o 15:00 h v reštaurácii "SZÚNYOG CSÁRDA" v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Vzhľadom k situácii týkajúcej sa COVID-19 je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Členovia, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok, doneste zo sebou 14€.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Oznamujem členom MO APVV Želiezovce, že vzhľadom na pretrvávajúci stav nákazy COVID-19 sa členská schôdza v stanovenom termíne konať nebude. Konanie členskej schôdze Vám bude včas oznámené. Čo sa týka platenia členských príspevkov, skontaktujte predsedu MO APVV na mobile 0907 791989, aby sa členské podarilo vyzbierať do konca marca 2021.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 12. februára 2021 o 14:00 h v reštaurácii "SZÚNYOG CSÁRDA" v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19 je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR, na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom člena predsedníctva (pokladník) MO APVV Želiezovce.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce vyzýva svojich členov, ktorí ešte neuhradili členský príspevok, že po konzultácií s pani Gitkou Köpönceiovou, môžu od nej prebrať známky za rok 2020. Zastihnete ju na mobilnom čísle 0918 428873.
     Ďakujeme!

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 o 14:00 h v "Magyarház" (pri parku) v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- Eur.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Želiezovce za rok 2019 a oboznámenie členov MO APVV s XIV. kongresom APVV.
3, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Želiezovce v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
4, Správa o revízii hospodárenia MO APVV Želiezovce za rok 2019.
5, Diskusia.
6, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
7, Uznesenie z výročnej členskej schôdze MO APVV Želiezovce.
8, Občerstvenie, výber členských príspevkov na rok 2020 a kontrola členských preukazov.
9, Ukončenie schôdze.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2019 o 14:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 28.11.2019 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce