Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2019 o 14:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 28.11.2019 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce