Dňa 9.7.2021 sa konala výročná členská schôdza MO APVV Želiezovce za prítomnosti viceprezidenta APVV p. Mgr. Ladislava Dömeho v priestoroch "Szúnyog csárdy" v Želiezovciach. Prítomní členovia vzali na vedomie predložené správy o činnosti, hospodárení, výsledkoch revízie hospodárenia a stave členskej základne, schválili plán činnosti a hospodárenia na rok 2021, zloženie predsedníctva a revízora na ďalšie volebné obdobie. Pamätné plakety APVV si prevzalo 9 jubilujúcich členov organizácie. Na záver nás čakalo chutné jedlo, pitie a družná debata. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. júla 2021 o 15:00 h v reštaurácii "SZÚNYOG CSÁRDA" v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Vzhľadom k situácii týkajúcej sa COVID-19 je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Členovia, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok, doneste zo sebou 14€.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Oznamujem členom MO APVV Želiezovce, že vzhľadom na pretrvávajúci stav nákazy COVID-19 sa členská schôdza v stanovenom termíne konať nebude. Konanie členskej schôdze Vám bude včas oznámené. Čo sa týka platenia členských príspevkov, skontaktujte predsedu MO APVV na mobile 0907 791989, aby sa členské podarilo vyzbierať do konca marca 2021.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 12. februára 2021 o 14:00 h v reštaurácii "SZÚNYOG CSÁRDA" v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19 je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR, na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom člena predsedníctva (pokladník) MO APVV Želiezovce.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce vyzýva svojich členov, ktorí ešte neuhradili členský príspevok, že po konzultácií s pani Gitkou Köpönceiovou, môžu od nej prebrať známky za rok 2020. Zastihnete ju na mobilnom čísle 0918 428873.
     Ďakujeme!

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 o 14:00 h v "Magyarház" (pri parku) v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- Eur.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Želiezovce za rok 2019 a oboznámenie členov MO APVV s XIV. kongresom APVV.
3, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO APVV Želiezovce v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
4, Správa o revízii hospodárenia MO APVV Želiezovce za rok 2019.
5, Diskusia.
6, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
7, Uznesenie z výročnej členskej schôdze MO APVV Želiezovce.
8, Občerstvenie, výber členských príspevkov na rok 2020 a kontrola členských preukazov.
9, Ukončenie schôdze.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce


    Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých svojich členov na "Posedenie pri kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2019 o 14:00 h v Laki Pizza Želiezovce, adresa: Tržná 236/3.
     Zároveň Vás informujeme, že si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 28.11.2019 na 0907 791989.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Daniel Bellus
predseda MO APVV Želiezovce