2024

Posedenie 2024
Dňa 15. júna 2024 organizovalo predsedníctvo MO BA II posedenie členov aj s manželkami pri guláši z diviny a opekaní špekáčikov a cigánskej. Posedenie sa konalo už po štvrtýkrát pri jazere v Rovinke, tentokrát za účasti 43 členov s rodinnými príslušníkmi. Po konzumácii výborného gulášu a špecialít, popíjaní dobrého vínka, piva, kávičky a koláčikov ktoré priniesli naše gazdinky, sme si s bývalými kolegami zaspomínali na dobré časy. Nakoľko nám slniečko dodávalo pozitívnu energiu, mnohí sme odchádzali až vo večerných hodinách.

Členská schôdza 2024
Dňa 22. februára 2024 sa v zmysle plánu činností MO Bratislava II uskutočnila 16 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 68 členov ( 46,9 % ) a 2 hostia. Z prezídia APVV sa rokovania zúčastnil opäť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov informoval o činnosti Prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu, ale i sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov v roku 2024  Podľa programu ČS bolo odovzdaných 6 „Pamätných listov APVV“ od prezidenta APVV a 2 Plakety APVV  od predsedníctva MO APVV. Predseda MO BA II udelil  3 členom predsedníctva „Medaile APVV 3 st. Okrem toho každý člen MO obdržal písacie pero s vygravírovaným názvom MO APVV Bratislava II a farebným logom APVV. Taktiež každý prítomný člen obdržal aj nástenný kalendár s názvom MO APVV Bratislava II. Po ukončení členskej schôdze sme si spoločne posedeli pri večeri a občerstvení.

2023

Posedenie pri jedličke
Členovia predsedníctva MO pripravili na 21. december 2023Posedenie pri jedličke“. Tentokrát sa posedenie konalo v Dome kultúry Ružinov v krásnom prostredí. Po krátkom príhovore predsedu, privítaní hostí a prítomných členov, predseda spoločne s riaditeľom OR PZ Bratislava II odovzdali tohtoročným členom – 18  jubilantom ocenenia - „Pamätné listy APVV a Plakety APVV“. Posedenia sa zúčastnilo 73 členov6 hostí: riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete, riaditeľ DK Ing. Richard Bednár a náš čestný člen MO APVV Bratislava II, pán Dávid Petruš a 3 darcovia 2%. Po ukončení plánovaných oficialít si členovia pochutili na výbornej večeri s popíjaním dobrého vínka a ako vždy, tak i teraz v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov a kamarátov, opäť po roku spomínali na dobré a krásne minulé časy.

Opäť jedna úspešná akcia
Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, usporiadalo v zmysle plánu činnosti  dňa 7.10.2023 stretnutie svojich členov a ich rodinných príslušníkov pri jazere Veľká voda - Rovinka. 40 účastníkov si pochutilo na zabíjačkových špecialitách. Ale musím pochváliť aj naše manželky, ktoré priniesli vlastnoručne vyrobené sladké dobroty, ktoré nám všetkým veľmi chutili. Po celú dobu sme sa príjemne zabávali a spomínali na dobré časy v služobnom pomere. Veselých príhod bolo neúrekom. Všetci, ktorí sa lúčili nešetrili pochvalou so želaním, aby sa takéto akcie opakovali každoročne.

Opäť ďalšia vydarená akcia
Tak ako sme z minulosti zvykli, aj tentokrát sa nám osvedčila spolupráca s cestovnou kanceláriou V.V.I.P. travel, s ktorou má už 3 roky naša MO podpísanú dohodu o spolupráci. Po úspešných zájazdoch v minulom roku na klobásový festival do Maďarska, či Vianočné trhy do Viedne, alebo aj púť do Mariazellu, nás tentokrát  CK pozvala na krátky jednodňový zájazd na Moravu do mestečka BUCHLOVICE. A tak sme sa mimo nášho plánu činnosti zúčastnili 29. 7. na slávnosti cesnaku. Účasť na tomto podujatí prijalo 6 našich členov7 rodinných príslušníkov. Cesta bola veľmi príjemná, keďže sme mali pohodlný, dobre ozvučený a klimatizovaný autobus. Organizátor zvolil trasu naprieč historickými časťami Záhoria od Kútov, cez Šaštín, Kopčany, Holič a Skalicu. Veľmi dobre vzdelaná a milá sprievodkyňa nás po ceste informovala o histórií každého mesta, no nezabudla ani na súčasne osobitosti každého z nich. Do cieľa sme sa dostali približne po dvoch hodinách jazdy. Samotný festival sa konal v rozsiahlom Buchlovickom parku v strede ktorého je situovaný historický zámok, pôvodne patriaci rodu Habsburgovcov. Náš program mal dve časti. Jedna a tá najväčšia spočívala vo voľnej prechádzke trhoviskom, kde bolo množstvo stánkov a každý z nich mal ako hlavnú ponuku cesnak, respektíve výrobky z neho. Takto sme mali možnosť ochutnať vynikajúce zemiakové placky, cesnakový kefír, cesnakové syrové korbáčiky, cesnakový koláč, cesnakový likér a iné gurmánske špeciality. Každý z nás si domov so sebou niesol aspoň kilo cesnaku, čo bolo cítiť počas celej cesty autobusom späť do Bratislavy. Osobitným zážitkom bola pre nás prehliadka historickej časti zámku. Tu sa najviac zdržiaval manžel Márie Terézie, ktorý má neoceniteľný podiel na kultúrnom, spoločenskom ale najmä hospodárskom význame tohto krásneho kúta našej krajiny. Akciu sme zakončili o 16.00 hod, plní dojmov a vynikajúcich zážitkov. Počasie nám prialo, tým že bolo prevažne pod mrakom ale nepršalo. Po príchode do Bratislavy o 18.00 hod sme sa všetci poďakovali sprievodkyni za pekný a hodnotný výlet a vodičovi za bezpečnú jazdu dlhým potleskom. Sprievodkyňa nás následne milo prekvapila, pozvala nás v mene riaditeľky CK V.V.I.P travel aj na ich ďalšiu najbližšiu akciu.

Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a grilovaní
Dňa 8.7.2023 pripravili členovia predsedníctva MO Bratislava II podľa plánu činnosti „Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a grilovaní“. Posedenie sa konalo v prekrásnom prostredí v priestoroch bufetu pri jazere v Rovinke. Okolie jazera je veľmi pekne upravené a sprístupnené k vode na kúpanie, člnkovanie, ale i ležanie na piesku a opaľovanie sa. Počas celého dňa bolo nádherné slnečné počasie a mnohí z nás si pripadali ako by boli  niekde pri mori ( viď foto ). Inak aj veľké parkovisko bolo obsadené autami do posledného parkovacieho miesta.
Všetci naši prítomní členovia sa postupne po 9:00 h zvítali, priebežne si pochutnávali na rôznych grilovaných špecialitách, ale i dobrotách, ktoré pre kolektív kolegov so sebou priniesli. Neskôr sme si pochutnali už tradične na výbornom kotlíkovom guláši. Zo začiatku sa pri miešaní základných ingrediencií podieľali všetci prítomní a to podľa pravidla „každý chvíľku“. Samozrejme nakoniec hotovému gulášu dali tú správnu chuť naše manželky. Medzi tým sme sa občerstvovali a popíjali vychladené vínko, prípadne vinný strek a žiaľ vodiči iba nealko nápoje. Veľa členov bolo tak spokojných, že tam zostali oddychovať v chládku aj  po 16 hodine.

Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 5.5.2023 o 16:00 h si členovia MO Bratislava II uctili pamiatku a položili veniec kvetov už tradične vo farbách zástavy SR pri mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Ako už všetci dobre vieme bol to významný slovenský vedec, politik, diplomat, vojenský generál, ktorý sa veľkou mierou v roku 1918 zaslúžil o vznik Československa. V tomto roku Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo uctenie si jeho pamiatky z príležitosti 104. výročia jeho tragickej udalosti.   Pripomíname si túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II, kde má naša miestna organizácia svoju pôsobnosť a predovšetkým i z toho dôvodu, že jeho pamiatka a úcta, nám nie je ľahostajná. Po celkovom pietnom akte a odfotografovaní, sme akciu zakončili posedením v blízkom gastro zariadení  na námestí v Ivanke pri Dunaji. Tam si všetci prítomní členovia s rodinnými príslušníkmi pochutili na najlepšom langoši v okolí Bratislavy a v prijemnej atmosfére a v krásnom slnečnom počasí posedeli, občerstvili sa, porozprávali a aj zaspomínali na minule krásne časy. Tejto pre nás významnej akcii sa zúčastnilo 12 členov5 rodinných príslušníkov.

Členská schôdza 2023
Dňa 23.2.2023 sa v zmysle plánu činností MO uskutočnila 15 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 76 členov a 3 hostia. Z prezídia APVV sa rokovania zúčastnil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov informoval o činnosti Prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu, ale i sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov.  Z PZ SR nás už tradične navštevujú dvaja funkcionári a to zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický a riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete. Keďže členská schôdza sa niesla tak trochu slávnostnejšie z príležitosti 15. výročia jej vzniku, bolo v rámci programu ČS odovzdaných 6 „Pamätných listov APVV“ a 4 Plakety APVV jubilantom 2023 a od prezidenta APVV obdržalo 10 členov „Medaile APVV 3 st. ( jednu obdržal aj plk. Mgr. Pažický ) a 1 člen Medailu  APVV 2 st.“ Predseda MO odovzdal 40 Plakiet APVV k 15 výročiu vzniku MO Bratislava( jednu obdržal aj plk. Mgr. Fekete ). Okrem toho každý člen MO obdržal pamätné písacie pero na ktorom bol vygravírovaný názov MO APVV Bratislava II, farebné logo APVV15 v ratolesti. Pred zahájením členskej schôdze prijala pozvanie TVR ( televízia Ružinov ), ktorá si kamerou nasnímala zopár záberov na prítomných členov a zaznamenala dva rozhovory.  

2022

Posedenie pod jedličkou
Členovia predsedníctva MO v zmysle „Plánu činnosti“ pre tento rok, pripravili na 15. decembra 2022 poslednú akciu, ktorá sa už tradične niekoľko rokov koná v decembri a to pod názvom „Posedenie pod jedličkou“.  Po krátkom príhovore predsedu, privítaní hostí a prítomných členov, predseda spoločne so zástupcom riaditeľa KR PZ Bratislava odovzdali tohtoročným členom – 14 jubilantom, 6 darcom 2% a 3 darcom krvi ich ocenenia - „Pamätné listy APVV a Plakety APVV“. Aj keď u našich členov momentálne prevláda veľká chorobnosť, nakoniec sa posedenia zúčastnilo 58 členov 4 pozvaní hostia : zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický, riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete, zástupca starostu MČ Ružinov Ing. Michal Gašaj  ( v poslednej dobe sa prehlbuje spolupráca s týmto úradom ) a náš čestný člen MO APVV Bratislava II, pán Dávid Petruš ( a hlavne aj darca 2% a krvi ). Po ukončení plánovaných oficialít si členovia pri hudbe z 80 rokov pochutili na výbornej večeri s popíjaním dobrého vínka a ako vždy, tak i teraz v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov a kamarátov, opäť po roku spomínali na dobré a krásne minulé časy.

Vianočné trhy vo Viedni
10. decembra 2022 naši 13 členovia12 rodinní príslušníci ukončili poslednú z 8 akcií, návštevou Vianočných trhov vo Viedni, ktoré sme financovali z prostriedkov od darcov 2% ( 9 792,98 € ). Zažili sme prekrásnu vianočnú romantiku v honosnom prostredí zámku Schönbrunn, Vianočný trh sa rozprestiera v nádhernom historickom prostredí. Neskôr sme sa presunuli viedenským metrom do historického centra Viedne, na najznámejšie a najkrajšie Vianočné trhy vo Viedni – na Christkindlmarkt, kde sa každoročne konajú na Radničnom námestí ( Rathausplatz ). Obdivovali sme nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky, ktoré boli vystavované vo viac ako 150 stánkoch. Poniektorí sme aj ochutnali vianočné špeciality – viedenské varené víno alebo punč, taktiež aj kulinárske špeciality akými sú viedenské praclíky, jablká v čokoláde alebo v karameli, ale aj výbornú grilovanú klobásu v rožku. Slniečko nám síce nesvietilo, ale hlavné pre nás bolo, že nepršalo a nebolo ani studené či sychravé počasie. Autobusy mali zákaz vjazd do centra Viedne, tak sme sa museli od Schönbrunnu a späť presúvať metrom. Do Bratislavy sme sa vrátili vo večerných hodinách. Opäť sme získali nové poznatky a vedomosti, o našej susednej krajine, ktorými nás neustále informoval náš milý a usmievavý sprievodca z CK V.V.I.P. travel s.r.o. Bratislava.

3 dňový výlet do Maďarska
Ďalšou našou organizovanou plánovanou činnosťou zo série akcií zameranej na oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie našich členov, ktoré sú hradené z finančných prostriedkov od darcov 2%, bol „3 dňový výlet do Maďarska. V dňoch 21. až 23. októbra sme prostredníctvom CK V.V.I.P. travel s.r.o. navštívili najskôr mesto Kecskemét a v ňom známu pálenicu Zwack.  V rámci exkurzie v súkromnej pálenici bola aj ochutnávka kvalitnej marhuľovice a ďalších druhov vyrábanej pálenky. Na druhý deň po raňajkách sme sa presunuli do Békešskej Čaby, kde sa konal „festival svetoznámej Čabajskej klobásy“. Na tomto veľkom výstavnom priestranstve sa zišlo neuveriteľné ( ťažko spočítateľné )  množstvo súťažiacich družstiev z okolitých štátov. Celodenná nádherná hudba od rôznych kapiel, vytvorila tú správnu atmosféru veľkému množstvu návštevníkov. Nejednému pozornému oku fotografa sa taktiež nevyhol náš exprezident Gašparovič ( jedno foto ), ktorý sa taktiež prišiel podívať a podporiť svojich starousadlíkov na Dolnej zemi. Na tretí deň sme navštívili Budapešť, kde sme absolvovali dvoj hodinovú prehliadku ( z autobusu ) a ukončili ju osobnou návštevou sídla predsedu vlády.  Akcie sa zúčastnilo 10 členov s rodinnými príslušníkmi. Ubytovaní sme boli v trojhviezdičkovom hoteli s perfektnou polpenziou, vynikajúcou starostlivosťou v kúpeľnom komplexe Oroshazu, s možnosťou využitia wellness s termálnymi kúpeľmi vrátane saunového sveta ( 10 rôznych sáun ).

Veľký Meder
Po úspešnej jednodňovej turistickej akcií na južnej Morave sme sa tentokrát stretli v rekreačnom zariadení vo Veľkom Mederi. Začali sme stredou 14. 9. a končili piatkom 16. 9. Akcie sa zúčastnilo 7 členov so 7 rodinnými príslušníkmi. Ubytovaní sme boli v trojhviezdičkovom hoteli s polpenziou, perfektnou starostlivosťou a materiálno-technickou výbavou, ktorá by určite postačovala aj na usporiadanie väčších akcií ako napr. nášho kongresu.  V cene zájazdu boli aj vstupenky do areálu účelových zariadení, ktoré sú vybavené dostatočným množstvom termálnych, relaxačných a plaveckých bazénov. Spokojnosť a uznanie organizátorom nikto nezakrýval. Viacerí účastníci vo svojich vyjadreniach vyslovili svoj budúci zámer; individuálne navštevovať areál počas celého roka o víkendoch či sviatkoch, pretože po absolvovaní všetkých zaujímavých procedúrach sme sa cítili svieži, duševne vyrovnaní, ale hlavne veľmi spokojní. Škoda že sa neprihlásilo viac členov. Náš rozpočet by to určite zniesol.

Výlet do Strážnice a Skalice
Dňa 23. augusta sa 7 členov MO aj s manželkami zúčastnilo výletu do StrážniceSkalice. Výlet bol financovaný z prostriedkov 2% od našich darcov. Podľa vopred pripraveného programu cestovky V.V.I.P. Travel s.r.o. Bratislava, sme výlet zahájili na českej strane obhliadkou veterného mlyna z roku 1842 v Kuželove.  Mlyn patrí medzi najlepšie zachované a navštevované mlyny v ČR. Po jeho obhliadke sme pokračovali do Strážnice. Je to mestečko známe folklórnymi festivalmi ( podobne našej Východnej ). Navštívili sme aj skanzen – múzeum dediny juhovýchodnej Moravy. Podľa plánu sme mali mestečko Strážnice ukončiť  plavbou po Baťovom kanáli, ale z technických dôvodov ( prevádzkovateľa plavby )  sme boli priamo na mieste, iba oboznámení s jeho históriou. Cestou sme videli aj často navštevované Vínne sklepy v dedinke Petrov. Počas cesty nás sprievodkyňa informovala o histórii jednotlivých miest ( Leopoldov, Vrbové, myjavské kopanice, Myjava, Strážnice, Skalica, Kúty a Malacky ). Výlet sme zakončili popoludní návštevou v rodinnej firme s dlhoročnou tradíciou výroby slávneho trdelníka na pahrebe. Bola nám odprezentovaná krátka ukážka kompletnej výroby trdelníka, jeho ochutnávka, ktorá bola doplnená aj s ochutnávkou nemenej slávneho vína – skalický rubín. V závere prehliadky sme si mohli zakúpiť trdelník aj s vínom podľa potreby. Priatelia, kto z Vás má záujem o výrobu tradičného „Trdelníka či Skalických rožkov“ doma, môže využiť priložený recept. Čerstvo upečené chutnajú ozaj veľmi dobre.

Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a halászlé
Dňa 25.6.2022 pripravili členovia predsedníctva MO Bratislava II podľa plánu činnosti „Posedenie členov s rodinnými príslušníkmi pri guláši a halászlé“. Posedenie sa konalo v krásnom prostredí  vedľa bufetu jazera v Rovinke. Z rána nás vítalo daždivé počasie, ale v priebehu krátkej doby sa vyčasilo a svietilo nám hrejivé slniečko. I keď dážď nám mnohých členov odradil, nakoniec prišlo 15 členov a 17 rodinných príslušníkov. Všetci prítomní ( i s obsluhou v bufete ) si pochutnali na dobrom guláši a halászlé, zväčša sme sa na varení gulášu podieľali všetci prítomní podľa pravidla „každý chvíľku“ a nakoniec mu  samozrejme dali tú správnu chuť naše manželky. Halászlé nám pripravil Ing. Ľuboš Dubovan. Po prvýkrát medzi nás prišiel i náš bývalý kolega Ferko Medveď, ktorý nás po celú dobu rozveseľoval hraním ľudových piesni na harmonike. Pri správnom občerstvení a dobrej hudbe nás to nenechalo dlho čakať a hneď sme si zaspievali a poniektorí dokonca i zatancovali.  Poslední členovia sa lúčili až pred 16 hodinou.

2. ročník súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce Miloslavov
Dňa 28.5.2022 sa naša MO zúčastnila 2. ročníka súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce Miloslavov. Pre nás to bolo o to ťažšie, že v 1. ročníku sme obsadili 1. miesto. Teraz sme sa museli snažiť a spomedzi 13 súťažných družstiev ho obhájiť a predovšetkým všetkým prítomným dokázať, že naše posledné víťazstvo nebolo iba náhodné. Súťažné družstvo tvorili Bc. Ján Redler, JUDr. Martin Sitiar a Ing. Jozef Králič. Samozrejme sa nám to podarilo a porota nás s veľkým rozdielom bodov označila za víťaza. Naša „Zbierka pohárov“ sa tak opäť rozšírila. Z našej MO sa zúčastnilo 17 členov a 17 bolo rodinných príslušníkov. Všetci sme mali z 1. miesta radosť, boli sme nadmieru spokojní a výborne sme si aj pochutili na maďarskom guláši. Počasie nám prialo a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie pri ďalšej akcii podľa nášho plánu činnosti.

Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Za posledných 6 rokoch sa už stalo tradíciou, že v „Pláne činností“ si okrem iného naši členovia odsúhlasujú aj položenie kytice kvetov  pri mohyle M. R. Štefánika, slovenského vedca, politika, diplomata, vojenského generála a od roku 2019 aj „NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA. V tomto roku Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo položenie kytice a uctenie si jeho pamiatky 10. mája z príležitosti 103. výročia jeho tragickej udalosti. Pripomíname si túto udalosť aj preto, že bratislavské letisko, kde Štefánik zahynul a ktoré nesie aj jeho meno, leží na území obvodu Bratislava II., kde má naša miestna organizácia svoju pôsobnosť a predovšetkým i z toho dôvodu, že jeho pamiatka a úcta, nám nie je ľahostajná. Po celkovom pietnom akte a odfotografovaní, sme akciu zakončili krátkym posedením v blízkom gastro zariadení  na námestí v Ivanke pri Dunaji. Tam si všetci prítomní členovia pochutili na najlepšom langoši v ďalekom okolí a v prijemnej atmosfére si mohli aj konečne po dvoj ročnej absencii z dôvodu pandémie posedieť, občerstviť sa, porozprávať a pospomínať na minule krásne časy.

Členská schôdza 2022
Dňa 24. marca sa v zmysle plánu činností MO uskutočnila 14 členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 56 členov a  3 hostia. Z prezídia APVV bol na schôdzu delegovaný 1. viceprezident APVV JUDr. Ján Štepanovský. Z PZ SR nás navštívili dvaja zástupcovia a to zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický a riaditeľ OR PZ Bratislava II plk. Mgr. Roman Fekete. Na členskej schôdzi bolo v rámci programu ČS odovzdaných 7Pamätných listov APVV“ od prezidenta APVV a 7Plakiet APVV“ od predsedu MO našim jubilantom „70“. Taktiež bolo odovzdaných 14Pamätných listov APVV s Plaketou APVV“ od predsedu MO členom a ich rodinným príslušníkom, ktorí MO Bratislava II darovali finančný dar ( 2 % z ich daní... ) za rok 2020.

2021

Posedenie členov aj s rodinnými príslušníkmi pri guláši
Predsedníctvo MO Bratislava II zorganizovalo dňa 25.9.2021 v súlade s "Plánom činnosti na tento rok" tradičné "Posedenie členov aj s rodinnými príslušníkmi pri guláši" tento rok v obci Veľké Úľany v okr. Galanta. Na dané posedenie bol pozvaný aj viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme (nachádzali sme sa v regióne jeho MO APVV), ktorý pozvanie prijal aj s manželkou. Tejto akcie v krásnom prostredí pri jazere a nádhernom slnečnom počasí sa zúčastnilo celkovo 24 osôb. Všetci prítomní sme si pochutili na vynikajúcom guláši od nášho osvedčeného šéfkuchára Palina Garaja.

Členská schôdza 2021
Dňa 22.7.2021 sa v podvečerných hodinách konala už 13 členská schôdza MO APVV Bratislava II. Na schôdzu bol delegovaný viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Pozvanie prijal aj zástupca riaditeľa KR PZ Bratislava plk. Mgr. Ján Pažický, ktorý pravidelne navštevuje naše členské schôdze. Po prvýkrát bol hosťom aj náš nový čestný člen Dávid Petruš. Členovia si vypočuli jednotlivé hodnotiace správy za rok 2020 a prijali návrh rozpočtu a plán hlavných činnosti na rok 2021 a zvolili si nové predsedníctvo. Jedným z bodov programu bolo aj uctenie a ocenenie si našich 10 jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum. Zároveň boli 6 členom odovzdané i Pamätné listy APVV s plaketami za darovanie 2% z ich daní našej MO a 3 členom Medaile APVV 3. stupňa za ich aktívnu prácu v prospech MO Bratislava II. Na záver rokovania si členovia pochutili na tradičnej večeri s popíjaním dobrého vínka a v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov spomínali na časy minulé.

2020

Celoplošné testovanie obyvateľov
V týchto dňoch Slovenskom najviac rezonuje "Celoplošné testovanie obyvateľov". Hlavnú úlohu v ňom zohrávajú primátori miest, starostovia mestských časti a starostovia obcí. Dňa 23. októbra našu MO APVV Bratislava II e-mailom oslovil Ing. Michal Gašaj PhD, zástupca starostu Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov a požiadal nás o pomoc pri zabezpečení testovania ich občanov v Ružinove a to v dňoch 30.10. až 1.11. a následne v dňoch 6. až 8.11.2020.
Obratom som e-mailom s touto neobvyklou požiadavkou oslovil všetkých členov našej MO s prosbou o prihlásenie sa predovšetkým členov, ktorí nepatria do rizikovej skupiny a zdravotne sú na tom dobre. Na moju žiadosť sa prihlásili 3 členovia, Peter Barták, JUDr. Ivan Sliva a JUDr. Martin Sitiar (všetci traja starší ako 65 rokov). Nakoniec z MČ Ružinov si do testovania v prvom kole pozvali iba jedného z nich a to Petra Bartáka. Podľa vyjadrenia Ing. Gašaja budú naši členovia JUDr. Sliva spoločne s JUDr. Sitiarom pozvaní na výpomoc do 2. kola testovania, ktoré sa však nakoniec v Bratislave nekonalo. Touto cestou by som chcel všetkým 3 členom vysloviť moje veľké poďakovanie a uznanie predovšetkým za ich ochotu, láskavosť a hlavne pomoc v núdzi iným.
Taktiež by som sa chcel poďakovať aj našim 4 stálym darcom krvi - Ing. Janke Hlásnej, Mgr. Dušane Petrušovej s manželom Davidom a Mgr. Martinovi Sitiarovi. Všetci štyria sa v tomto roku na základe neodkladnej výzvy NTS rozhodli darovať krv (napriek pandémii). Spolu odovzdali 5 krát drahocennú krv v NTS Ružinovskej nemocnici. Aj oni si zaslúžia veľké poďakovanie, nakoľko v tejto ťažkej chvíli ju chorí ľudia veľmi potrebujú.

Exkurzia v priestoroch KEÚ PZ Bratislava
Podľa plánu činnosti pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II dňa 27. augusta 2020 "Exkurziu v priestoroch KEÚ PZ Bratislava" v počte 17 členov a jednej poslankyne MČ Ružinov. Zástupca riaditeľa KEÚ nám v hodinovej prednáške priblížil všetky činnosti, ktoré pracovníci KEÚ PZ vykonávajú. Následne nás previedli cez dve pracoviská (pyrotechniky a balistiky), v ktorých sme mali možnosť vidieť techniku, ktorou v súčasnej dobe disponujú a pracujú. Taktiež sme videli aj veľké množstvo archivovaného streliva a zbraní, pochádzajúcich ako z trestnej činnosti, ak aj dobrovoľne odovzdaného z amnestie zbraní.
Tejto našej akcii sa zúčastnil aj redaktor televízneho programu "POLÍCIA" televízie RTVS PhDr. Štefan Rajtár s kameramanom a natočili filmový dokument, ktorý odvysiela RTVS na STV 2 dňa 3.9. o 23:05 h a zreprízuje ho 5.9 o 7:40 h a 7.9. ráno o 8:30 h.
Touto vydarenou akciu sme si pripomenuli, ale aj opäť osvojili, vedomosti získané z čias našich študijných pobytov v rôznych policajných školách a kurzoch a poniektorí aj zo svojho pracovného zaradenia počas služobného pomeru.

2019

Slávnostné posedenie pod jedličkou
Dňa 19.12.2019 v zmysle Plánu činnosti  pre tento rok, zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie pod jedličkou". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 60 členov. Zároveň na tomto posedení sme odovzdali  "Pamätné listy APVV" našim 11 členom, ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum. Predseda MO Bratislava II s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom, odovzdali 5 členom MO  "Pamätný list APVV s plaketou", ktorí  v 9 prípadoch v tomto roku darovali krv pod hlavičkou MO APVV Bratislava II ( Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna, Mgr. Dušana Matulová, jej priateľ Dávid Petruš a Mgr. Martin Sitiar ).


1. ročník súťaže vo varení "Miloslavovského gulášu"
Mimo plánu činností sa dňa 15.6.2019  uskutočnila akcia a to 1. ročník súťaže vo varení „Miloslavovského gulášu“. Do súťaže bolo prihlásených 11 družstiev. Za našu organizáciu súťažili 3 členovia. Kapitán: Ing. Jozef Králič. Členovia: JUDr. Martin Sitiar a JUDr. Juraj Matiaško. Keďže družstvo mohlo mať iba troch členov, tak ďalší náš člen JUDr. Ján Holečka nám držal palce a podporoval nás opodiaľ. I keď obec organizovala takúto akciu po prvýkrát, treba uznať že príprava a priebeh boli zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni.


Darovanie krvi
Blížiaci sa 14. jún bude patriť darcom krvi. Preto sa pri príležitosti Svetového dňa darcovstva doň zapojili aj policajné zložky na všetkých úrovniach. Organizačne sme sa po prvý krát začlenili aj my. členovia MO APVV Bratislava II. Prišli sme medzi prvými, hneď po 8 hodine ráno. Naše farby hájili Tibor Bóžing, Ing. Janka Hlásna a Mgr. Martin Sitiar. Ešte 28. 3 .2019 darovala krv Mgr. Dušana Matulová a jej priateľ Dávid Petruš. Darcov sme prišli osobne povzbudiť aj s I. viceprezidentom APVV JUDr. Martinom Sitiarom.

Z akcie vznikol aj krátky šot v správach televízie TA3:

 

Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
V zmysle „Plánu činností“ na tento rok Predsedníctvo MO Bratislava II  zorganizovalo  6.5. o 15.30 hod akciu v Ivánke pri Dunaji, kde si pri mohyle M. R. Štefánika, slovenského vedca, politika, diplomata,  vojenského generála a dnes už aj „NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA,  uctili pamiatku z príležitosti 100. výročia tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život v 38. roku svojho života.


11 členská schôdza MO APVV Bratislava II
Dňa 14.2.2019 sa v podvečerných hodinách konala už 11 členská schôdza MO Bratislava II, ktorej sa zúčastnilo 72% členov.

2018

Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia MO a zároveň i posedenie pri jedličke
Dňa 20.12.2018 zorganizovalo predsedníctvo MO Bratislava II pre všetkých svojich členov "Slávnostné posedenie k 10. výročiu založenia MO a zároveň i posedenie pri jedličke". Slávnostného posedenia sa zúčastnilo 55 jej členov. Na akcii sa zúčastnil aj riaditeľ OR PZ Bratislava 2 plk. Mgr. Ján Pažický.


Krajská súťaž vo varení guláša - MO Bratislavského kraja
Dňa 8.9.2018 sa v Jelke pri Malom Dunaji uskutočnila súťaž vo varení guláša MO Bratislavského kraja, a to: Bratislava II, Bratislava mesto a okolie, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a Pezinok. Diplomy, poháre a medaily prevzali: 1. miesto MO Bratislava mesto a okolie - 68 bodov, 2. miesto MO Bratislava II - 61 bodov, 3. miesto MO Pezonok - 60 bodov, 4. miesto pripadlo ďalším trom družstvám, ktorí získali bodové ohodnotenie od 50 do 60 bodov.


8. ročník súťaže vo varení guláša - Dolná Poruba
V sobotu 30.6.2018 sme sa zišli v prekrásnom malebnom prostredí Strážovských hôr v obci Dolná Poruba, kde sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce. Naše družstvo sa tejto súťaže zúčastnilo už piaty krát v rade za sebou. V tomto roku súťažilo 15 družstiev, kde okrem nás sa zúčastnili i kolegovia z MO Trenčín, Klubu priateľov polície Trenčín i kolegovia Veterán polície z ČR.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 3.5.2018 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M.R.Štefánikovi, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul pri bratislavskom letisku. Trinásti členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, položili veniec kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom APVV Bratislava II, pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji.


Členská schôdza
Dňa 15.2.2018 sme sa už po 10 krát zišli na členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 80 členov a 3 hostia z OR PZ Bratislava II. Boli odovzdané ocenenia: 26 členom "Pamätný list APVV", 2 členom "Čestné uznanie za prácu v APVV" a 2 členom "Medaila APVV".

2017

Posedenie pri predvianočnej kapustnici
Dňa 19.12.2017 sa naši členovia zišli na posedení pri predvianočnej kapustnici, kde okrem dobrého pohostenia sme si uctili a odovzdali našim 13 členom aj ocenenie APVV a zároveň sme medzi seba prijali aj 4 nových členov.


Súťaž vo varení guláša
Dňa 9.9.2017 sme sa zúčastnili v Moste pri Bratislave súťaže vo varení guláša, kde sa zúčastnilo rekordných 41 súťažných družstiev z okolie Bratislavy. Naši členovia nás navštívili v hojnom počte, posedeli, ochutnali, popili i pospomínali a zároveň urobili APVV i dobrú reklamu s veterán - motorkou, ktorá je majetkom nášho člena p. Marcinku.


Súťaž o pohár starostu obce Dolná Poruba vo varení guláša
Dňa 24.6.2017 sa MO Bratislava II. už po štvrtýkrát zúčastnila "súťaže o pohár starostu obce Dolná Poruba vo varení guláša". V príjemnom a krásnom prostredí Strážovských vrchov na skok od Trenčianskych Teplíc sa konal už 7. ročník tejto spoločenskej akcie. Naša MO prihlásila 2 družstvá - laickí kuchári: Ing. Dušan Jamrich, JUDr. Martin Sitiar a Ing. Jozef Králič. "Bodovacie" družstvo boli skúsení guláš majstri: JUDr. Vladimír Brezovák, JUDr. Jozef Majtán a Miroslav Kardoš, ktorí získali 3. cenu.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 4.5.2017 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" pamiatke slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Siedmi členovia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, pollžili veniec živých kvetov vo farbách našej štátnej zástavy s ozdobnou stuhou a nápisom pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

2016

6. ročník súťaže vo varení guláša
Dňa 25.6.2016 sa uskutočnil už šiesty ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce Dolná Poruba. Tento rok zasiahli "do bojov" až 2 družstvá - prvé v zložení na čele s Jožkom Králičom a členmi Vladom Brezovákom a Petrom Bulíkom. Ako nestranná konzultantka Valika Králičová. V druhom družstve "séfkuchár" Paľo Garaj a jeho priateľka Vierka Pavlíková.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 4.5.2016 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi M.R.Štefánikovi, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul na bratislavskom letisku. Piati členovia určení predsedníctvom MO BA II. položili pri mohyle M.R.Štefánika v Ivánke pri Dunaji kyticu s ozdobnou stuhou s nápisom.

2015

Členská schôdza príslušníkov APVV Bratislava II
Po takmer ročnej dobe sa veteráni, členovia APVV Bratislava II. stretli na členskej schôdzi, aby bilancovali svoju prácu počas roka 2015.


16. ročník vo varení guláša
Dňa 5.9.2015 sa konal 16. ročník vo varení guláša pod záštitou starostky Podunajských Biskupíc p. Alžbety Ožvaldovej. Naše družstvo: Miro Kardoš, Dušan Jamrich, Miško Mešťan a Jožko Králič.


5. ročník súťaže vo varení slovenského guláša
Dňa 27.6.2015 si na "bojovom" poli športového areálu obce Dolná Poruba vytiahlo svoje "nádobíčka" 14 kuchárskych tímov.


Vzdanie úcty M. R. Štefánikovi
Dňa 2.5.2015 sa uskutočnila plánovaná akcia "Vzdanie úcty" slovenskému vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi Milanovi Rastislavovi ŠTEFÁNIKOVI, ktorý dňa 4.5.1919 tragicky zahynul na bratislavskom letisku.


Členská schôdza
Dňa 19.2.2015 sa stretli členovia MO Bratislava II. na členskej schôdzi, aby bilancovali uplynulý rok a vytýčili si nové úlohy pre rok súčasný.