2024

Členská schôdza 2024
Dňa 25.1.2024 sa v priestoroch reštaurácie GUSTO konala členská schôdza našej miestnej organizácie, na ktorej sa zúčastnilo 17 členov MO a za prezídium 1. viceprezident Mgr. Ladislav Döme. Na členskej schôdzi sme zhodnotili rok 2023 a stanovili plán na r. 2024. 1. viceprezident informoval členov o kongrese APVV ako aj o činnosti od kongresu do konania ČS. Na záver sme posedeli pri dobrom jedle a občerstvení.

2023

Stretnutie členov MO Komárno
Dňa 28.9.2023 sa uskutočnilo stretnutie členov MO APVV Komárno už tradične v Svätopeterskej pivnici, v dobrej nálade, pri dobrom jedle a vínku sme posedeli a podebatovali.

Členská schôdza 2023
Dňa 19.1.2023 sa konala členská schôdza MO APVV Komárno, na ktorej bol zhodnotený rok 2022 a stanovený plán na rok 2023. Členskej schôdze sa zúčastnil viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme, ktorý členov MO oboznámil s konaním kongresu APVV a činnosťou prezídia APVV v roku 2022. V závere členskej schôdze sme v príjemnej atmosfére posedeli a podiskutovali.

2022

Stretnutie členov MO Komárno
Dňa 29 septembra 2022 sa konalo stretnutie členov našej MO APVV v Svätopeterskej pivnici vo Svätom Petry na ktorom boli predané "Pamätné listy APVV", ktoré prezident APVV udelil členom našej MO pri príležitosti ich jubileí. Potom sme v prijemnej atmosfére pri dobrom jedle a občerstvení zaspomínali na dobu našej služby.

VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Nitrianský kraj
Dňa 10 septembra 2022 sa konalo Krajské kolo vo varení gulášu, na ktorom sa za našu MO APVV zúčastnilo družstvo v zložení Pavol PUK, Zoltán PODLEISZEK a Jozef KRUTOŠÍK a obsadilo 3.miesto za družstvami MO APVV Nové Zámky a MO APVV Štúrovo.

Členská schôdza 2022
Dňa 17.3.2022 sa konala členská schôdza MO APVV Komárno v reštaurácii Hoffer. Členskú schôdzu viedol predseda MO Jozef Krutošík a zúčastnilo sa jej 20 členov MO a za prezídium viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prerokovaní programu členskej schôdze sme posedeli pri občerstvení.

2021

Členská schôdza 2021
Dňa 24.6.2021 sa vo Svätopeterskej pivnici vo Svätom Petry konala členská schôdza, na ktorej sa okrem členov MO zúčastnil aj viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prerokovaní základných dokumentov a zvolení nového predsedníctva a revízora sme si posedeli pri občerstvení v družnej debate.

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 23.1.2020 sa konala členská schôdza MO Komárno spojená s posedením. Zúčastnilo sa jej 21 členov.

2019

Členská schôdza 2019
Dňa 17.1.2019 sa konala členská schôdza MO Komárno, na ktorej sa zúčastnil aj viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Prítomných bolo 19 členov.

2018

Členská schôdza 2018
Dňa 18.1.2018 sa konala členská schôdza MO Komárno, na ktorej sa zúčastnil aj viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Prítomných bolo 17 členov MO.

V. ročník vo varení guláša
16.6.2018 - V. ročník vo varení guláša v Janíkovciach.

2017

IV. ročník krajského kola vo varení guláša
Iža 2017

Členská schôdza
Dňa 20.1.2017 sa konala členská schôdza MO Komárno

2016

II ročník krajského kola vo varení guláša
Štúrovo 2016

Stretnutie členov MO Komárno
Dňa 22.6.2016 sa konalo stretnutie členov MO Komárno

2015

Koncoročná kapustnica
Dňa 26.11.2015 sa konalo stretnutie a posedenie členov MO Komárno pri koncoročnej kapustnici

Predseda MO na X. kongrese
Predseda MO Komárno na X. kongrese APVV v dňoch 23.-25.9.2015 vo Veľkej Lomnici.

Krajské kolo vo varení gulášu
Dňa 5.9.2015 sa v Zlatých Moravciach konalo Krajské kolo vo varení gulášu.

Stretnutie členov MO Komárno
Dňa 18.6.2015 sa konalo stretnutie členov MO Komárno vo Svätom Petri.

Výročie veľkých povodňových udalostí z roku 1965
Dňa 10.6.2015 sa konalo slávnostné podujatie, na ktorom minister vnútra SR Róbert Kaliňák ocenil policajtov, vojakov a hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane životov a majetku občanov. Medzi ocenenými boli i dvaja členovia MO Komárno - JUDr. Július Botka a Václav Sklenář.

2014

Krajské kolo vo varení gulášu
Krajské kolo vo varení gulášu konané dňa 5.9.2014 v obci Čechy, kde sme sa umiestnili na 2. mieste

2013

Stretnutie členov MO Komárno
Stretnutie členov MO APVV zo dňa 21.6.2013 vo Svätom Petri, kde bola odovzdaná "Plaketa za zásluhy o rozvoj APVV" starostovi obce Svätý Peter Ing. Jozefovi Jobbagyovi.

2012

Stretnutie členov MO Komárno
jún 2012 vo Svätom Petri

2011

Stretnutie členov MO Komárno
Dňa 23.6.2011 sa konalo stretnutie členov MO vo Svätom Petri

Členská schôdza MO Komárno
január 2011 - Centrum voľného času Komárno

2010

Stretnutie členov MO Komárno
jún 2010

2009

Členská schôdza
Dňa 14.3.2009 sa v Dome kultúry v obci Kameničná konala výročná členská schôdza MO Komárno

2008

Členská schôdza
20.9.2008 - sa konala členská schôdza MO Komárno

Súťaž v rybolove
24.5.2008 - družstvo MO APVV Komárno sa zúčastnilo súťaže v rybolove, ktorej poriadateľom bolo Okresné riaditeľstvo PZ Komárno. Na tejto súťaži MO APVV Komárno získala krásne druhé miesto.

Členská schôdza
15.3.2008 - v obci Kameničná sa konala členská schôdza MO Komárno

2007

Členská schôdza
22.9.2007 - sa v Kultúrnom dome v obci Kameničná, okr. Komárno konala členská schôdza MO Komárno.