Vitajte v Miestnej organizácii APVV Nitra !

     Miestna organizácia APVV Nitra vznikla na ustanovujúcej schôdzi 7. septembra 2006 kde bolo prítomných 31 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Ivan Urban. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 4. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Ivan Urban, podpredseda PaedDr. Marián Grác a JUDr. Milan Remeň, člen predsedníctva PaedDr. Mikuláš Kutiš, JUDr. Imrich Arpáš, Mgr. Štefan Uher, Jozef Kosorü  a revízor RSDr. Jozef Frišo. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 290  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

KR PZ v Nitre, 949 01 Nitra, Piesková 32, tel.: 0961 30 1111
OR PZ Nitra, 950 08 Nitra, Nábrežie Mládeže 1, tel.: 0961
30 1111
OO PZ Nitra - Kalvária, 950 08 Nitra, Nábrežie Mládeže 1, tel.: 0961 30 3905
OO PZ Nitra Chrenová, 950 08 Nitra, Nábrežie Mládeže 1, tel.: 0961 30 3705
OO PZ Lužianky, 951 41 Lužianky,
Rastislavova 334, tel.: 0961 30 3906
OO PZ Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce, Hlavná 943, tel.: 0961 30 3835
OO PZ Veľké Zálužie, 951 35 Veľké Zálužia, Cintorínska 379, tel.: 0961 30 3903
OO PZ Vráble, 952 01 Vráble,
Moravská 9, tel.: 0961 30 4015
OO PZ Zlaté Moravce, 953 01 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 109/B, tel.: 0961 36 3705