Vitajte v Miestnej organizácii APVV Nové Zámky !

     MO APVV Nové Zámky bola založená ustanovujúcou schôdzou dňa 2. februára 2007. Na schôdzi sa zúčastnilo celkovo 37 členov. Ako prvý predseda bol zvolený JUDr. Eduard Sabopál PhD., podredsedovia: František Šimon, RNDr. Anton Dian, člen predsedníctva: Jolana Kováčová a pokladník: Juraj Jozaf.
     Počas nasledujúcich rokov sa naša členská základňa rozrástla na dnešný stav 175 členov. V súčasnej dobe máme jedného čestného predsedu: JUDr. Eduarda Sabopála PhD. a troch čestných členov. Čestní členovia sú Róbert Jurík, Ing. Jozef Baranovič a Ida Krnčanová.
     Predsedníctvo MO APVV po posledných voľbách pracuje v nasledovnom zložení:
predseda: Radoslav Petráš
podpredsedovia: Jolana Kováčová, František Šimon, Ing. Rudolf Strigáč
člen predsedníctva a pokladník: Helena Masarovičová
revízor: Peter Kopáč
     Naša MO APVV má široký záber organizovania podujatí. V tomto roku usporiadame už VII. ročník súťaže vo varení gulášu. Začínali sme skromne s účasťou 3 družstiev a v súčasnej dobe sme sa dostali na stav 7 trojčlenných družstiev. Po prvotných skúsenostiach nám priestory do ďalších ročníkov poskytuje obec Čechy.
     Našou ďalšou akciou je spoločná grilovačka, kde nám v organizovaní a s priestormi napomáha obec Komjatice a miestne Poľovnícke združenie.
     Pred 5 rokmi sme oprášili krajskú súťaž vo varení gulášu a zorganizovali sme prvý ročník tejto súťaže. Od tejto doby sa akcie zhostili okolité MO a pokračujú v organizovaní tejto súťaže, kde sa každoročne zúčastňuje aj víťazné družstvo našej miestnej súťaže.
     V mesiaci december sme už druhý rok usporiadali akciu na ukončenie roku - Posedenie pri kapustnici. V minulom roku nám spestrili naše posedenie Komjackí mládenci, ktorí nám zaspievali krásne slovenské ľudové piesne. Členom tejto folklórnej skupiny z obce Komjatice je náš člen JUDr. Ľudovít Galbavý PhD.
     Predseda našej MO od roku 2015 pravidelne organizuje s Národnou transfúznou službou Nové Zámky dobrovoľné darovanie krvi, ktorého sa zúčastňujú naši členovia ako i sympatizanti našej MO APVV.