Vitajte v Miestnej organizácii APVV  Želiezovce !

     Miestna organizácia APVV Želiezovce  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 5. augusta 2008, kde bolo prítomných 25 členov a za predsedu bol zvolený Pavol Radics. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 23. 3. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Daniel Bellus, podpredseda Bc. Juraj Králik,  člen predsedníctva Anna Vrábelová, Mgr. Gabriel Ottmára, Margita Köpönceiová - Nagyová a revízor Mgr. František Hamran. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 61  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Leviciach, 934 03 Levice, Ľudovíta Štúra 51, tel.: 0961 32 1111
OO PZ Levice, 934 03 Levice, Sv. Michala 35, tel.: 0961
32 3705
OO PZ Želiezovce, 937 01 Želiezovce, Schubertova 1, tel.: 0961 30 4001
OO PZ Šahy, 936 01 Šahy, Petöfiho 1, tel.: 0961 32 3865
OO PZ Tlmače, 935 21 Tlmače, Ružová 24, tel.: 0961
32 3805
OO PZ Kalná nad Hronom, 935 32 Kalná nad Hronom, Dlhá 13, tel.: 0961
32 3901