JUDr. Miroslav Šimončič, zomrel 30. októbra 2018, parte

Jaroslav Kováč, zomrel 20. septembra 2018, parte