Vitajte v Miestnej organizácii APVV Šaľa !

     Miestna organizácia APVV Šaľa  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 6. augusta 2008, kde bolo prítomných 38 členov a za predsedu bol zvolený Dezider Marček. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 13. 1. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Dezider Marček, podpredseda JUDr. Ľudovít Herák a Mgr. Milan Jaroš,  člen predsedníctva František Mesáros, Terézia Šeboková a revízor František Varga. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 70  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Šali, 927 01 Šaľa, Staničná 23, tel.: 0961 30 1111
OO PZ Šaľa, 927 01 Šaľa, SNP 32, tel.: 0961
34 3705
OO PZ Močenok, 951 31 Močenok, Andreja Hlinku 10, tel.: 0961 34 3915
OO PZ Vlčany, 925 84 Vlčany, Vlčany 94, tel.: 0961 34 3902