Predseda MO APVV Rimavská Sobota zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 1. apríla 2022 o 14:30 h v jedálni Lesík (Lesy SR) na Potravinárskej ulici č. 1855 v Rimavskej Sobote.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota


    Dňa 22.8.2020 sa 7 členov našej MO APVV v Rimavskej Sobote zúčastnilo družobnej akcie s organizáciou "RENYUBE" Salgótarján - "Posedenie v lesíku", kde si niektorí zasúťažili v hádzaní loptičiek a niektorí zas v ťahaní cigariet. Všetko bolo zakončené chutným "haláslé". Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Jaroslav Dzuba
predseda MO APVV Rimavská Sobota