Vitajte v Miestnej organizácii APVV Stará Ľubovňa !

     Miestna organizácia APVV Stará Ľubovňa   vznikla na ustanovujúcej schôdzi 24. februára 2007, kde bolo prítomných 42 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Ján Maxinčák. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 12. 2. 2016 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Anton Budoš, podpredseda Vladimír Juričko,  člen predsedníctva Tatiana Šujetová, Jozef Strakula, Mgr. Ján Imrich a revízor Mgr. Rudolf Vojtek. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 61  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Starej Ľubovni, 064 01 St. Ľubovňa, Okružná 25, tel.: 0961 83 1111
OO PZ Stará Ľubovňa, 064 01 St. Ľubovňa, Okružná 25, tel.: 0961
83 3705
OO PZ Ľubotín, 065 03 Ľubotín, Na rovni 25, tel.: 0961 83 3975
OO PZ Podolínec, 065 41 Podolínec, Lesná 8, tel.: 0961 83 3905