2018

Strelecké preteky
Dňa 7.9.2018 sa konali na strelnici "Štrky" v Trnave v rámci našej MO skvelé strelecké preteky. Najlepší strelci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Po streľbách bolo družné posedenie pri dobrom guláši.

Policajné múzeum v Bratislave
Dňa 20.7.2018 sa uskutočnila prehliadka policajného múzea v Bratislave. Zúčastneným členom spolu s manželkami a vnúčaťami sa táto akcia páčila. Prehliadka múzea bola veľmi poučná a zaujímavá. Spoločne s nami sa na tejto prehliadke zúčastnil aj 1. viceprezident APVV JUDr. Martin Sitiar.

Športové popoludnie na štadióne Mier - Hlohovec
Dňa 25.5.2018 bola MO Trnava vykonaná akcia športové popoludnie na štadióne Mier - Hlohovec. Akcia bola spojená s ukážkou bývalej policajnej techniky a posedením pri dobrom guláši. Najlepší športovci boli odmenení vecnými cenami.

Členská schôdza
Dňa 23.3.2018 sa konala členská schôdza MO Tranva.

2017

Strelecká súťaž Štrky
Dňa 29.9.2017 prebehla od 12:00 h skvelá akcia - strelecké preteky členov MO Trnava na strelnici Štrky v Trnave. Táto akcia sa traduje a vykonáva od založenia MO a na túto súťaž sa naši členovia veľmi tešia. Prvé miesto obsadil ako vždy Mgr. Stanislav Hutar, ktorý sa už roky zúčastňuje riadenia súťaže, ale i jej samotnej prípravy.