Štatutárny zástupca (prezident): 
JUDr. Hristo Gluškov

Sídlo:
Kuzmányho 1449/88
040 01 Košice - Staré Mesto

IČO:
55221751

Telefón:
+421905899330

Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

     Záujmové združenie právnických osôb bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb Okresným úradom Košice dňa 31. 01. 2023 pod číslom ZZPO/1/2023 (právoplatnosť rozhodnutia 02. 02. 2023).

Zakladajúcimi členmi združenie sú:

1, Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), Mestská časť Staré Mesto, Kuzmányho 1449/8, 040 01 Košice,  IČO 42043514, občianske združenie (má podpísané Memorandum o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR).
APVV okrem poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia ministerstva vnútra SR (policajtov), zastupuje svojich členov vo svojich 47 organizačných jednotkách po celom území Slovenskej republiky, ktorými sú aj poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia Ministerstva spravodlivosti SR (Zbor väzenskej a justičnej stráže), Národného bezpečnostného úradu a zastupuje aj profesijné stavovské organizácie so vzťahom k Policajnému zboru:
● Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina,
● Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Trebišov,
Klub priateľov polície Banská Bystrica,
Klub priateľov Polície Trenčín a
Klub priateľov polície Lučenec.
2,
Zväz vojakov Slovenskej republiky, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín, IČO 31871453, občianske združenie (má podpísanú Dohodu o vzájomnej spolupráci s Ministerstvom obrany SR).
ZV SR, okrem poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia ministerstva obrany SR (vojakov), zastupuje profesijné stavovské organizácie so vzťahom k rezortu obrany SR a k Ozbrojeným silám SR, členov Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky a svojich členov v kluboch ZV SR po celom území Slovenskej republiky.
3,
ABSD - Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, Nevädzová ulica 806/5, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO 37928007, občianske združenie.
4,
Asociácia hasičov na dôchodku, Stolárska 7024/23, 831 06 Bratislava-Rača, IČO 42227402, občianske združenie.

     ÚVD SR združuje najmä profesijné stavovské organizácie zastupujúce poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia podľa príslušnosti k:
a) Policajnému zboru,
b) Ozbrojeným silám SR,
c) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
d) Slovenskej informačnej službe,
e) Národnému bezpečnostnému úradu,
f) Hasičskému a záchrannému zboru,
g) Finančnej správe SR a
h) Horskej záchrannej služby
za účelom spoločnej ochrany ich záujmov.

     Členmi ÚVD SR môžu byť iba právnické osoby, ktoré zastupujú profesijné stavovské organizácie združujúce poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia podľa príslušnosti uvedenej v písm. a) až h) a tieto musia preukázať, ktoré stavovské profesijné organizácie v záujmovom združení právnických osôb zastupujú.

   Stanovy ÚVD SR si môžete pozrieť tu .