Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava IV !

     Na členskej schôdzi MO APVV Bratislava mesto a okolie v roku 2007 dal jej predseda p. Karol Hrúza návrh na prerozdelenie tejto MO na viac častí a to z dôvodu značného počtu jej členov. V roku 2008 začali vznikať samostatné MO (január - Bratislava V, február - Bratislava IV a máj - Bratislava II). MO Bratislava IV vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 28. februára 2008 kde bolo prítomných 68 členov a za predsedu bol zvolený Ing. Eduard Pokorný. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 20. 2. 2019 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie predsedníctvo v zložení predseda Ing. Ján Palárik, podpredseda PaedDr. Vladislav Lišťák, člen predsednícva JUDr. Emil Bosák, Jozef Fraňo, RNDr. Peter Hollý a revízor Milan Pavlovič. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie k 31. 12. 2018 bol 127 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Bratislave IV, 844 22 Bratislava, M. Sch.Trnavského 1, tel.: 0961 01 1111
OO PZ Dúbravka, 841 02 Bratislava, Saratovská 24/A, tel.: 0961
03 4805
OO PZ Karlová Ves, 844 22 Bratislava, Matejkova 5, tel.: 0961 03 4905
OO PZ Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava, Na Grbe 2, tel.: 0961 03 4705