Predseda MO APVV Bardejov v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 18. januára 2024 o 16:00 h v jedálni Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove.
 
Anna Kaščáková
predseda MO APVV Bardejov
v zastúpení podpredsedníčka MO APVV Bardejov

     Dňa 2. júna 2023 o 16:00 h (piatok) sa uskutoční kultúrno-spoločesnké posedenie pri guláši s ľudovou hudbou pre členov APVV a ich rodinných príslušníkov. Táto akcia bude pri Floriho chate na Mníchovskom potoku, v katastri mesta Bardejov. nahlásiť účasť je potrebné najneskôr do 25.5.2023 telefonicky u predsedu MO APVV Mgr. Andreja Sovu, mobil: 0905 742337. O konaní danej udalosti bude každý člen informovaný osobne formou sms.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


     Dňa 20. júla 2022 o 16:00 h v priestoroch reštaurácie Les (bývalý Salaš Lesná oproti Strojárňam) v Bardejove sa uskutoční kultúrno-spoločenské posedenie pri guľáši s hudbou pre členov APVV a ich rodinných príslušníkov. Záväzné prihlášky je potrebné nahlásiť telefonicky alebo sms-kou predsedovi MO APVV na číslo 0905 742337 do 17.7.2022. Záujemcovia z Bardejova môžu využiť aj mestskú dopravu, výstupná zastávka pri Strojárňach.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


     Predseda MO APVV Bardejov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV slávnostnú členskú schôdzu aj s voľbou nového predsedníctva, ktorá sa bude konať 25. marca 2022 (piatok) o 16:00 h v jedálni Spojenej školy Juraja Heniša, t.j. (Strojárenského učilišťa) vedľa OD Billa v Bardejove.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


     Predseda MO APVV Bardejov oznamuje, že:
• dňa 16. augusta 2020 sa uskutoční turistický pochod na Kapušiansky hrad. Zúčastniť sa môžu členovia MO APVV aj rodinní príslušníci. Zraz je o 8:10 h na železničnej stanici v Bardejove. Odchod vlaku do Kapušian pri Prešove je o 8:28 h.
• dňa 21. augusta 2020 sa bude konať kultúrno spoločenské posedenie pri guľáši s hudbou v lokalite Mníchovský potok, Floriho chata. Začiatok tejto akcie bude o 15:00 h, zúčastniť sa taktiež môžu aj rodinní príslušníci.
     Účasť je potrebné nahlásiť bud e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo telefonicky na mobil 0905 742337 predsedovi MO APVV týždeň pred danou akciou.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


     Predseda MO APVV Bardejov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 2. júla 2020 (štvrtok) o 15:00 h v priestoroch jedálne Spojenej Strednej odbornej školy Juraja Henischa v Bardejove (bývalé SOU strojárske v Bardejove), vedľa OD Billa. Schôdza sa uskutoční za prísnejších hygienických opatrení v zmysle nariadenia Vlády SR.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


 "Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená". 

     Predseda MO APVV Bardejov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 20. marca 2020 o 16:00 h v priestoroch jedálne Spojenej Strednej odbornej školy Juraja Henischa (bývalé SOU strojárske, vedľa OD Billa) v Bardejove.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


     V dňoch 16. a 17. septembra 2019 sa uskutoční zájazd do Maďarska, Miškolc Tapolca. Odchod autobusu je 16.9.2019 o 8:00 h z parkoviska pred športovou halou v Bardejove. Príchod je na druhý deň asi o 19:00 h. Program zájazdu je: návšteva mesta Miškolc, jaskynné kúpanie, ochutnávka vín a dobrého jedla. Večer si každý upraví program podľa seba alebo aj spoločne. Cena je 60,-€ na osobu, v tom je zahrnuté: doprava, ubytovanie, včera a raňajky. Každý si môže so sebou zobrať rodinného príslušníka, priateľa, či nejakú inú osobu. Účasť je potrebné nahlásiť do 27.8.2019.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


    Dňa 1. septembra 2019 v nedeľu MO APVV Bardejov usporiada turistický pochod na Zborovský hrad. Zraz účastníkov je o 10:00 h pri minerálnom prameni v Dlhej Lúke.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


    Dňa 2. augusta 2019 v piatok o 15:00 h MO APVV Bardejov usporiada kultúrno-spoločenskú akciu, posedenie pri guláši s rodinnými príslušníkmi. Táto akcia sa uskutoční v rekreačnej oblasti Mníchovský potok, Floriho chata, lokalita okolie Bardejova. Potvrdenie účasti je potrebné nahlásiť u predsedu MO APVV Bardejov, Mgr. Andreja Sovu formou sms alebo hovorovo na mobilnom čísle 0905 742337. Zároveň na túto akciu pozývam aj Prezidenta APVV JUDr. Christa Gluškova.

Mgr. Andrej Sova
predseda MO APVV Bardejov


Oznam MO APVV Bardejov

     Predsedníctvo MO APVV v Bardejove oznamuje svojim členom, že členská schôdza sa bude konať o 15:30 h dňa 25. januára 2018 (štvrtok) v hoteli Šariš v Bardejove, na ktorej bude voľba nového predsedníctva na ďalšie volebné obdobie. Vyzývam preto všetkých členov MO APVV Bardejov, aby prejavili svoju vôľu aktívne sa zapojiť do činnosti v prospech APVV v ďalšom volebnom období a aby svoj záujem pracovať v predsedníctve nahlásili predsedníčke MO APVV Bardejov.

Anna Kaščáková
predsedníčka MO APVV Bardejov


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze MO APVV Bardejov, konanej dňa 24. marca 2017

Členská schôdza
berie na vedomie
1. Správu o stave členskej základne
2. Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti MO APVV Bardejov za obdobie od 1.1.-31.12.2016

s c h v á ľ u j e

1. Správu o činnosti za rok 2016 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
2. Správu o výsledku hospodárenia s finančými prostriedkami za r. 2016.
3. Plán činnosti na rok 2017.
4. Plán čerpania finančných prostriedkov v roku 2017.

a  u k l a d á

1. Zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2017.
          Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: úloha stála
2, Zrušiť doručovanie publikácií APVV z dôvodu, že všetci členovia majú možnosť oboznámiť sa s obsahom publikácií na web stránke.
          Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: úloha stála
3, Vianočné pozdravy zasielať členom iba e-mailovou poštou.
          Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: úloha stála
4, Od 1.1.2018 zrušiť kupovanie vecných darov pre členov - jubilantov.
    Jubilantom počnúc 50-tym rokom života, ďalej 55, 60, 65 ... blahoželať aj naďalej, bez vecných darov.
          Zodp. predsedníctvo MO                                         Termín: od 1.1.2018
5. Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017, správu o výsledku predložiť členskej schôdzi v roku 2018.
          Zodp. revízor                                                        Termín: ako v texte

Predseda návrhovej komisie: Mgr. Anna Petríková v.r.

Predsedníčka MO APVV Bardejov: Anna Kaščáková v.r. 


  Oznam MO APVV Bardejov

     Predsedníctvo MO APVV v Bardejove pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na stretnutie pri hudbe. Spoločenský večer sa uskutoční od 17:00 hod. dňa 30. septembra 2016 v kúpeľnej Dvorane v Bardejovských Kúpeľoch. Svoju účasť môžte nahlásiť u predsedníčky MO, mobil: 0918 570 750 do 25.9.2016.

Anna Kaščáková
predsedníčka MO APVV Bardejov


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze MO APVV Bardejov, konanej dňa 26. februára 2016

Členská schôdza

berie na vedomie
1. Správu o stave členskej základne
2. Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti MO APVV Bardejov za obdobie od 1.1.-31.12.2015

s c h v á ľ u j e

1. Správu o činnosti za rok 2015 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
2. Správu o výsledku hospodárenia s finančými prostriedkami za r. 2015.
3. Plán činnosti na rok 2016 - celý plán činnosti si môžete pozrieť tu.
4. Plán čerpania finančných prostriedkov na r. 2016.

a  u k l a d á

1. Zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2016.
          Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: úloha stála
2. Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2016, správu o výsledku predložiť členskej schôdzi v roku 2017.
          Zodp. revízor                                                        Termín: ako v texte

Predseda návrhovej komisie: Juraj Humeník v.r.

Predsedníčka MO APVV Bardejov: Anna Kaščáková v.r. 


Oznam MO APVV Bardejov

     Predsedníctvo MO APVV v Bardejove oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza bude dňa 26. februára 2016 o 15:30 hod. v hoteli Šariš v Bardejove. Účasť je potrebné potvrdiť u predsedníčky MO na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na mobil: 0918 570750.

Anna Kaščáková
predsedníčka MO APVV Bardejov

 


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze MO APVV Bardejov, konanej dňa 6. marca 2015

Členská schôdza

s c h v a ľ u j e

1. Správu o činnosti za rok 2014 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
2. Správu o stave členskej základne za rok 2014.
3. Plán činnosti na rok 2015.
4. Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2014.
5. Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2015.
6. Správu revíznej komisie za rok 2014.
7. Mimoriadny vklad do pokladne MO APVV Bardejov vo výške 6 € od všetkých členov MO

a  u k l a d á

1. Zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2015.
          Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: úloha stála
2. Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2015, správu o výsledku predložiť členskej schôdzi v roku 2016.
          Zodp. revízor                                                        Termín: ako v texte

Predseda návrhovej komisie: JUDr. Milan Baran v.r.

Predsedníčka MO APVV Bardejov: Anna Kaščáková v.r.


P O Z V Á N K A 

     Predsedníčka MO APVV Bardejov v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 2015 o 15:30 hod. v reštaurácii Arkáda na ul. Ťačevskej v Bardejove s navrhovaným programom:
1, Otvorenie a schválenie programu.
2, Voľba overovateľa zápisnice a návrhovej komisie.
3, Odovzdanie ocenení APVV.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2014, vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze, správa o stave členskej základne a návrh plánu činnosti na rok 2015.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2014 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2015.
6, Správa revízora o inventarizácii pokladničnej hotovosti.
7, Diskusia.
8, Odovzdanie vecných darov jubilantom.
9, Záver - prijatie uznesenia.
     Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 1.3.2015 u predsedníčky MO na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel.č.: 0918 570750.
     Najneskôr na členskej schôdzi je potrebné uhradiť členský príspevok vo výške 14 € na rok 2015. ak sa členskej schôdze nemôžte zúčastniť, splnomocníte prosím vašim zastupovaním iného člena, ktorý bude na schôdzi prítomný.

Anna Kaščáková
predseda MO APVV Bardejov


     Predsedníctvo MO APVV Bardejov pozýva všetkých svojich členov s rodinnými príslušníkmi na priateľské predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2014 o 15:00 hod. v reštaurácii Arkáda na ul. Ťačevskej v Bardejove. Poplatok 5 € na osobu je potrebné uhradiť pri vstupe do reštaurácie. Svoju účasť nahláste u predsedníčky MO APVV na tel.č.: 0918 570750 alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Anna Kaščáková
predseda MO APVV Bardejov


     Predsedníctvo MO APVV Bardejov pozýva svojich členov s rodinnými príslušníkmi na priateľské posedenie pri guľáši a hudbe, ktoré sa uskutoční od 15:00 hod. dňa 7.6.2014 v priestoroch Motorestu Javorina v Lenartove. Prihlásiť sa môžte u predsedníčky MO do 31.5.2014. Poplatok, člen MO APVV bardejov 5 €, rodinný príslušník 10 €, je potrebné uhradiť najneskôr do 5.6.2014 p.Štefanovi Jacečkovi.


U  Z  N  E  S  E  N  I  E
z členskej schôdze Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Bardejov,
konanej dňa 7. februára 2014

Členská schôdza  b e r i e  n a  v e d o m i e

1, Výsledky volieb Predsedníctva MO APVV Bardejov
     - predseda                                 Anna Kaščáková
     - podpredseda                            Ing. Ján Giňovský
     - člen - pokladník                        Štefan Jacečko
     - náhradník                                Andrej Redaj
a výsledky volieb revízora
     - revízor                                    Jaroslav Rešetár
     - náhradník                                Ján Kosť
2, Preregistráciu 23 členov z MO APVV Bardejov do novovytvorenej MO APVV Stropkov.

s c h v a ľ u j e

1, Správu o činnosti, správu o stave členskej základne za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014.
2, Správu o výsledku hospodárenia s vinančnými prostriedkami v r.2013 a návrh čerpania finančných prostriedkov v r.2014
3, Správu revíznej komisie a správu o inventarizácii za rok 2013

a  u k l a d á

1, Zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu činností a rozpočtu pre rok 2014.
          Zodp. predsedníctvo MO                                       Termín: úloha stála
2, Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2014 a inventarizáciu prezentov APVV k 31.12.2014. Správy o výsledkoch predložiť členskej schôdzi v roku 2015.
          Zodp. revízor                                                       Termín: ako v texte
3, Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti v evidenciách k správnemu preregistrovaniu členov z okresov Svidník a Stropkov, ktorí o to požiadali.
         Zodp. predsedníctvo MO                                        Termín: do 31.3.2014

Predseda návrhovej komisie: Marián Straka v.r.

Predsedníčka MO APVV Bardejov: Anna Kaščáková v.r.
 


     Predsedníctvo MO APVV Bardejov pozýva svojich členov s rodinnými príslušníkmi na posedenie pri guľáši, ktoré sa uskutoční od 16:00 hod dňa 14. júna 2013 v priestoroch poľovníckej chaty v Potokoch, okr. Stropkov. Na chate je možnosť ubytovania.
     Prosím, svoju účasť mi nahláste do 8:00 hod dňa 12.6.2013.

Anna Kaščáková
predsedníčka MO APVV Bardejov


U  Z  N  E  S  E  N  I  E
z členskej schôdze Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Bardejov,
konanej dňa 8. februára 2013 

Členská schôdza   s c h v a ľ u j e :

1, Správu o činnosti MO APVV Bardejov za rok 2012, správu o stave členskej základne a návrh plánu činnosti na rok 2013.
2,
Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2012 a návrh čerpania finančných prostriedkov v roku 2013.
3,
Správu revíznej komisie za rok 2012 a správu o inventarizácii prezentov APVV k 31.12.2012.

a   u k l a d á :
1, Vykonať výber členských príspevkov na rok 2013 a v prípade neuhradenia do 31.3.2013, riešiť ukončenie členstva v súlade so stanovami.
         
Zodp. predsedníctvo MO                              Termín: ako v texte
2, Najmenej 4-krát v roku zvolať zasadnutie predsedníctva MO.
          Zodp. predsedníčka MO                              Termín: ako v texte
3, Venovať pozornosť realizácii žiadosti o členstvo v APVV a zodpovedne vykonávať činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
         
Zodp. predsedníctvo MO                          Termín: úloha stála
4, Vytvárať možnosti stretávania sa členov a ich rodinných príslušníkov. Za tým účelom pripraviť a uskutočniť stretnutie členov s rodinnými príslušníkmi pri varení guľáša a posedení v prírode.
          Zodp. predsedníctvo MO                               Termín: jún - august 2013

5, Každý člen prispeje mimoriadnym vkladom do pokladne sumou 6 €.
         
Zodp. predsedníctvo MO                               Termín: do 31.3.2013
6, Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a inventarizáciu prezentov APVV za rok 2013, revízne správy predložiť na členskej schôdzi v r. 2014.
         
Zodp. predseda revíznej komisie                    Termín: 31.12.2013
                   a člen poverený predsedníctvom

7, Zabezpečiť spracovanie a odoslanie listov pre poslancov NR SR z okresov BJ, SK a SP s požiadavkou na uplatnenei pozmeňujúcich návrhov v rámci II. čítania návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov.
          Zodp. predsedníčka MO                               Termín: 12.2.2013
8, Telefonickú informovanosť zo strany predsedníctva, zebezpečovať len prezvonením na telefónne číslo člena, ktorý spätne bude reagovať na neprijatý hovor od predsedníčky, pokladníka a podpredsedu pre príslušný okres.
          Zodp. predsedníctvo a členovia MO               Termín: úloha stála

Predseda návrhovej komisie:  Vasiľ Sagan, v. r.

Anna Kaščáková, v.r.
predsedníčka MO APVV Bardejov