Predsedníctvo MO APVV Štúrovo v zmysle plánu činnosti na rok 2019 zorganizovalo dňa 25.5.2019 so začiatkom o 10:00 h pre členov našej MO APVV posedenie pri guláši. Na tomto posedení napriek prísľubom zo strany členov našej MO APVV sa zúčastnilo 19 členov. Pochutnali sme si na výbornom guláši, ktorý nám pripravil p. Struhár. Členovia, ktorí sa zúčastnili strávili príjemný deň s kolegami v príjemnom prostredí areálu Lodenice v Štúrove pri Dunaji. Počasie nám tiež prialo, takže tí, ktorí sa nezúčastnili, môžu iba ľutovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h v areáli lodenice v Štúrove organizuje Predsedníctvo MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí vedenie a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 18.5.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo