2023

Vianočný turnaj v bowlingu
MO APVV Žilina usporiadala dňa 8.12.2023 III. ročník Vianočného bowlingového turnaja. Akcie sa zúčastnili  štyri družstvá a to dve za MO APVV Žilina, po jednom družstve Veterán polície ČR Zlín a OZP pri OR PZ Žilina. Ako najlepší jednotlivec s najväčším náhodom bol vyhodnotený p. Štefan Kováčik z MO APVV Žilina "A" - s počtom bodov 201. Poradie družstiev bolo nasledovné: 1/ MO APVV Žilina "A" - 1975 bodov, 2/ OR PZ Žilina = 1611 bodov, 3/ Veteráni policie CZ = 1438 bodov, 4/ MO APVV Žilina "B" = 1436 bodov.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 1.12.2023 sa uskutočnil III. ročník stolnotenisového turnaja v športovej hale Bôrik v Žiline pod vedením predsedníctva MO APVV Žilina. Zúčastnili sa ho členovia MO APVV Žilina. Víťazmi sa stali: 1. miesto: Rudolf Kubík, 2. miesto: Milan Baránek, 3. miesto: Jozef Kubiš.

Členská schôdza
Dňa 27.1.2023 sa konala členská schôdza MO Žilina, na ktorú prijal pozvanie Prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, predseda OZP OR PZ Žilina mjr. Ing. Miroslav Ďurfina. Rokovania sa zúčastnilo 113 členov MO APVV Žilina. Pri príležitosti životného jubileá dosiahnutia veku 75 rokov bol odovzdaný 7 členom Pamätný list APVV.

2022

Vianočný turnaj v bowlingu
Dňa 16.12. 2022 sa uskutočnil 2. ročník vianočného bowlingového  turnaja MO APVV za účasti štyroch družstiev a to MO APVV Žilina, OZ  POLÍCIE ŽILINA, OZ ZVJS ŽILINA a družstvo z VETERÁN POLICIE ČR  ZLÍN . Turnaj zahájil podpredseda MO APVV ŽILINA Viliam Sypták. Výsledky turnaja: 1. miesto družstvo MO APVV ŽILINA v zložení  Jaroslav LINET, Dalibor BÍROŠ, Štefan Kováčik, 2. miesto družstvo OZ ZVJS ŽILINA v zložení Branislav PRÁŠEK, Roman HELECZ, Darina VACHALÍKOVÁ, 3. miesto družstvo VETERÁN POLÍCIE ČR  v zložení Ivan HRBÁČEK, Milan HANÁK, Vlastimil ADÁMEK, 4.miesto družstvo OZ PZ ŽILINA v zložení Eduard TVRDÝ, Zuzana JAKNAŠOVÁ, Renáta BRONČEKOVÁ. Predsedníctvo MO APVV ŽILINA ďakuje všetkým zúčastneným súťažiacim za ich športový výkon a za príjemnú predvianočnú atmosféru.

Turnaj Uherské Hradište
Dňa 10.12.2022 sa naši členovia MO APVV Žilina zúčastnili 18. ročníka VÁNOČNÍ TROJBOJ, ktorý organizoval INTERNATIONÁL POLICE ASSOCIATION Uherské Hradište. Účastníkmi boli Anton Tatar, Jozef Pekárik a Ivan Smatana. Menovaným predsedníctvo MO APVV Žilina ďakuje za reprezentáciu.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 1. 12. 2022  sa konal stolnotenisový  turnaj MO APVV Žilina. Turnaja sa zúčastnilo sedem súťažiacich. Výsledky súťaže sú nasledovné: 1. Milan BARÁNEK, 2. Jozef KUBEŠ, 3. Ivan SMATANA, 4. Ján JOMBÍK, 5. Peter TICHÝ, 6. Viliam SYPTÁK, 7. Anton TATÁR. Za organizáciu športového podujatia predseda MO APVV Mgr. Peter Tichý vyslovuje poďakovanie JUDr. Jankovi Jombíkovi  a za športové výkony patrí poďakovanie  aj zúčastneným  súťažiacim.

2. ročník krajského turnaja v bowlingu
Dňa 25.11. 2022 sa uskutočnil 2. Ročník krajského bowlingového turnaja MO APVV za účasti šiestich družstiev a to MO APVV Žilina (organizátor), MO APVV Čadca, MO APVV Martin, MO APVV Ružomberok okolie, MO APVV Liptovský  Mikuláš a MO APVV Dolný Kubín. Turnaj zahájil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.
Výsledky turnaja :
Družstvá: 1. APVV Žilina - 2240b, 2.APVV D.Kubin - 2238b, 3. APVV Rbk.okolie - 1610b
Jednotlivci: 1. Peter Sahuľ - 868b/D.K./, 2. Štefan Kováčik - 812b/ZA/, 3. František Gažo - 776b /ZA/
Najlepší náhod: 1. Peter Sahuľ - 205b/D.K/, 2. Ondrej Macura - 188b/D.K./, 3. Štefan Kováčik - 184b/ZA/

Posedenie pri guláši
Dňa 28.5.2022 predsedníctvo MO APVV Žilina zorganizovalo pre svojich členov spoločenskú akciu "posedenie pri guláši". Podujatia sa zúčastnilo 40 členov MO APVV. Nálada bola skvelá, guláš od Janka Sagana chutil výborne.

2021

 

2020

 

2019

Vianočný turnaj v bowlingu
MO APVV Žilina usporiadala už 2 ročník Vianočného bowlingového turnaja, ktorý sa konal dňa 11.12.2019 v Academy bowlingovej hale v Žiline za účasti družobných organizácií z Odborového zväzu Polície Okresného riaditeľstva Žilina a Odborového zväzu z ZVJS organizácie v Žiline a za MO APVV Žilina bojovali tri trojčlenné družstvá. Výsledky jednotlivcov: 1. miesto František Gažo, 2. miesto Jozef Daňa, 3. miesto Milan Zacher. Výsledky družstiev: 1. miesto družstvo z MO Žilina v zložení František Gažo, Michal Zache a Jozef Daňa. 2. miesto družstvo z MO Žilina v zložení Peter Tichý, Anton Tatár a Ján Jombík. 3. miesto družstvo z Odborárskej organizácie ZVJS Žilina v zložení Michal Španko, Peter Kurta a Matej Chovan.

1. ročník krajského turnaja v bowlingu
MO APVV Žilina zorganizovala 1. ročník bowlingového turnaja pod záštitou Prezídia APVV, ktorý sa konal dňa 22.11.2019 v Academy Bowlingovej hale v Žiline. Zúčastnili sa MO zo Žilinského kraja - Martin, Čadca, Dolný Kubín, Ružomberok - Okolie, Liptovský Mikuláš, dve žilinské trojčlenné družstvá a hostia z Českej sekcie policajtov vo výslužbe, Českého veterán klubu zo Vsetína. Putovný pohár Prezidenta APVV získalo družstvo zo Žiliny.


1. ročník turnaja v Stolnom tenise
Predsedníctvo MO APVV Žilina zorganizovalo 1. ročník turnaja v Stolnom tenise, ktorý sa konal dňa 30.10.2019 v stolnotenisovej hale na Bôriku v Žiline, ktorého sa zúčastnili členovia MO APVV Žilina. Výsledky: 1. miesto: Rudolf Kubík, 2. miesto: Jozef Kubeš, 3. miesto: Ivan Smatana. Priebeh súťaže prebehol vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére a maximálne splnil svoj cieľ stretnutia s kolegami a priateľmi pri športovej činnosti.


Kladenie vencov
Členovia MO APVV Žilina a ZO OZP pri OR PZ v Žiline sa dňa 7.9.2019 zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov v rámci 28. stretnutia občanov Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska pri príležitosti 75. výročia SNP pri pamätníku padlým Francúzskym partizánom na vrchu Zvonica v Strečne a položili veniec pri pamätníku padlým príslušníkom ZNB v obci Varín v rámci 72. výročia porážky banderovských sotní na Slovensku.


Posedenie pri guľáši
Členovia predsedníctva MO APVV Žilina zorganizovali pre svojich členov spoločenskú akciu "posedenie pri guláši", ktorá sa konala v sobotu dňa 25. mája 2019 od 13:00 h v priestoroch hostinca "Pri červenom kríži" v Žiline. Akcie sa zúčastnilo 35 našich členov. Guláš, počasie ako aj zábava boli výborné.


MO APVV Žilina v mestskej bowlingovej lige
Členovia našej Miestnej organizácie APVV Žilna sa zapojili do súťaže mestskej bowlingovej ligy v Žiline, pod názvom "Bowling Academy Gambrinus Liga", ktorá sa bude konať v priebehu celého roku 2019. Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo historicky prvé kolo Bowling Academy Gambrinus Ligy. Zišlo sa tu 6 tímov pod týmito názvami: Elir, Hoblik Team, Bad Boys, Harry Potter, APVV Žilina, Mobis Varriors. Už od začiatku bolo vidno, že išlo tímom viac o zábavu ako o výsledok. V utorok dňa 23.4.2019 sa bez problémov odohralo 2 kolo Bowling Academy Gambrinus Ligy. Teraz k výsledkom 2. hracieho dňa.


Členská schôdza
Dňa 18.1.2019 sa konala členská schôdza MO Žilina, na ktorú prijali pozvanie Prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, riaditeľ Ústavu na výkon väzby Žilina plk. PaedDr. Pavol Kuba, predseda OZP OR PZ Žilina por. Mgr. Ján Filip, predseda OZ ÚVV v Žiline kpt. Bc. Marián Danaj, vedúci Územnej úradovne Slovenskej sekcie IPA v Žiline Ing. Peter Kurta. Za dlhoročné členstvo a pri príležitosti jubilejných výročí bol odovzdaný 12 členom Pamätný list APVV. Medailu APVV udelil predseda MO 5 členom.

Prvé kolo turnaja v bowlingu
Dňa 15.1.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov APVV v Žiline v Novom roku, ktorí sa zúčastňujú turnaja v Bowlingu. Na tréningovom kole nás bolo v peknom a modernom prostredí v Bowling Academy v OC IDEA na ul. Kamenná v Žiline, celkovo 11. Najviac sa darilo Milanovi Zacherovi, avšak zabavili sme sa výborne všetci. O prvom kole turnaja budú informovať organizátori Ferko Gažo a Ivan Smatana.

2018

1. ročník bowlingové turnaja
Dňa 16.11.2018 sa konal 1. ročník bowlingového turnaja v Athéna Klube v Žiline. Turnaja sa zúčastnili aj hostia z družobnej organizácie Českej sekcie policajtov vo výslužbe, Českého veterán klubu Morava zo Vsetína, MO APVV Martin a naše 4. trojčlenné družstvá.

Posedenie pri guláši
Dňa 26.5.2018 predsedníctvo MO Žilina zorganizovalo akciu posedenie pri guláši. Na akciu prijali pozvanie aj priatelia z Veterán Polície ČR pre Zlínsky kraj.

4. kolo turnaja v bowlingu
Dňa 23.5.2018 sa v športovej hale Bytča konalo v poradí už štvrté kolo turnaja v bowlingu. Zúčastnilo sa ho 10 členov MO APVV Žilina. Za zorganizovanie akcie patrí poďakovanie členovi predsedníctva MO APVV Žilina JUDr. Jankovi Jombíkovi.

Členská schôdza
Dňa 19.1.2018 sa konala v hoteli Slovakia v Žiline členská schôdza MO Žilina, na ktorej sa zúčastnilo 133 členov MO a 5 hostí a to 1. viceprezident APVV JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik, riaditeľ Ústavu na výkon väzby Žilina plk. PaedDr. Pavol Kuba, predseda OZP OR PZ Žilina ppor. Mgr. Ján Filip, predseda OZ ÚVV v Žiline kpt. Bc. Marián Danaj.

2017

0. ročník turnaja v bowlingu
Dňa 5.12.2017 bol uskutočnený turnaj 0. ročníka v bowlingu, na ktorom sa aktívne zúčastnilo 11 pretekárov z členov MO Žilina. Víťazom v dvojkolovom súťažení boli: 1. miesto: Jozef Pekarík (325 bodov), 2. miesto: František Gažo (275 bodov), 3. miesto: Jaroslav Linet (255 bodov).

Neformálne posedenie pri guláši
Členovia predsedníctva MO Žilina dňa 27.5.2017 zorganizovali pre svojich členov neformálnu akciu "posedenie pri guľáši", na ktorej sa zúčastnilo 35 našich členov, hostia z Veterán polície ČR spolu s koordinátorom Zlínskeho kraja Mgr. Ivanom Hrbáčkom a našu akciu podporil svojou účasťou aj prvý viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik.

2016

Posedenie pri guláši
Dňa 28.5.2016 sa konalo posedenie pri guláši v priestoroch pohostinstva "Pri červenom kríži" v Žiline. Zúčastnilo sa 35 členov. Šéfkuchár Mgr. Ján Sagan.

Turnaj v bowlingu v ČR
Dňa 16.4.2016 o 17:00 hod. sa v priestoroch Sportcentra MORAVA na základe pozvania kolegu p.Hrbáčka (koordinátora Zlínskeho kraje VETERÁN POLÍCIE ČR, Územní část - Zlínsky kraj) zúčastnilo turnaja v bowlingu trojčlenné družstvo našej MO: p.Jarina, p.Makuka a Mgr. Linet. Víťazom sa stalo družstvo z MO Trenčína.

Výročná členská schôdza
Dňa 29.1.2016 sa v priestoroch hotela Slovakia konala výročná členská schôdza za účasti 130 členov MO. Pozvanie prijali hostia a to prezident APVV Ing. Eduard Pokorný, riaditeľ KR PZ Žilina plk.Mgr. Ivan Špánik, zástupca riaditeľa ÚVV a VT Žilina mjr.Mgr. Gabriela Lončíková, predseda OZ ZVJS v Žiline kpt.Bc. Marián Danaj a Ing. Vincent Vojtek predseda predstavenstva COOP Jednota Žilina.

2014

Brigáda pri zveľaďovaní záhrady Mini ZOO
Dňa 4.9.2014 sa zúčastnili brigády organizovanej CVČ Žilina pri zveľaďovaní záhrady Mini ZOO Žilina členovia MO APVV Žilina a to Stanislav Petraško, Jozef Daňa, Pavol Závodský, Róbert Brezňan.

Členská schôdza
Dňa 24.1.2014 sa konala výročná členská schôdza, pozvanie prijali prezident APVV Ing. Eduard Pokorný, viceprezident Zväzu vojakov RSDr. Juraj Drotár, podpredseda OZ ZVJS kpt.Bc. Marián Danaj.

2013

Posedenie pri guláši
Dňa 26.7.2013 bolo spoločenské posedenie pri guláši. Zúčastnilo sa asi 40 členov ako aj pozvaní hostia a to prezident APVV Ing.Eduard Pokorný, viceprezident Zväzu vojakov RSDr.Juraj Drotár, podpredseda OZ ZVJS kpt.Bc.Marián Danaj.