Vitajte v Miestnej organizácii APVV Trenčín !

     Miestna organizácia APVV Trenčín vznikla na ustanovujúcej schôdzi 17. februára 2011, kde bolo prítomných 30 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Dušan Vido. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 23. 1. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Dušan Vido, podpredseda Pavel Ondruška,  člen predsedníctva Alena Vandžalová, JUDr. Alena Mešková, Peter Zicha a revízor JUDr. Viliam Cverenkár. Celkový počet členov odvtedy narástol a k 31. 12. 2018 bol 148.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

KR PZ v Trenčíne, 911 42 Trenčín, Jilemnického 1, tel.: 0961 20 1111
OR PZ v Trenčíne, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, tel.: 0961
20 1111
OO PZ Trenčín, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, tel.: 0961
20 3755
OO PZ Trenčianske Teplice, 911 42 T. Teplice, M. R. Štefánika 4, tel.: 0961 20 7610
OO PZ Nemšová, 914 41 Nemšová, Mládežnícka 1, tel.: 0961 20 7608
OO PZ Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica n/V, Jesenského 294, tel.: 0961 22 7606
OO PZ Ilava, 019 01 Ilava, J. L. Bellu 131/24, tel.: 0961 22 7607
OR PZ v Bánovciach nad Bebravou, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Školská 769/27, tel.: 0961 213101
OO PZ Bánovce nad Bebravou, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Školská 769/27, tel.: 0961 213755
OR PZ v Novom meste nad Váhom, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 39, tel.: 0961 243101
OO PZ Nové Mesto nad Váhom, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1, tel.: 0961 243755
OO PZ Stará Turá, 916 01 Star Turá, Hlubockého 308/3, tel.: 0961 247616
OO PZ Myjava, 907 01 Myjava, Pažitie 433/7, tel.: 0961 233955