Dňa 21.6.2019 v čase od 8:00 h do 15:30 h sa v priestoroch strelnice Rožňava uskutočnili strelecké preteky pod záštitou Armády SR, ktorého sa zúčastnili celkom až 8 družstiev. Ostrostrelci strieľali v disciplíne pištoľ a samopal vz. 58 na medzinárodný pištoľový terč. Zbrane na streľby zabezpečili organizátori z posádky v Rožňave. Každí strelec dostal tri strely - rany "nástrelné", aby sa zoznámil so zbraňou a súťažne 10 striel v každej disciplíne. Družstvo MO APVV Rožňava reprezentovali p. Hronec, Rybár, Ďuran, kde v silnej konkurencii obsadili 5. miesto. Ďakujem družstvu MO APVV Rožňava za kvalitne dosiahnuté výsledky a za dobrú reprezentáciu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Streľby

     Dňa 21. júna 2019 v čase od 8:00 do 15:00 h sa uskutočnia v priestoroch strelnice Rožňava strelecké preteky z pištole a samopalu. Strieľať sa bude na medzinárodný pištoľový terč a terč nekryte ležiaca figúra. Družstvo MO APVV Rožňava budú reprezentovať p. Hronec Ondrej a Rybár Ján. Streľby sa uskutočnia pod záštitou "Armády SR".

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 31.5.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo vo varení gulášu MO APVV Rožňava v Tornali, ktorého sa zúčatnili celkom 3 družstvá, a to: 2 družstvá z Rožňavy a 1 z Tornale. Víťazom sa stalo družstvo z Rožnavy (p. Šmihuľa Albert 81 ročný, Dr. Šmihuľová a Ing. Brezina. 2 miesto kolektív pod vedením p. Krajkoviča z Rožňavy a 3. miesto pod vedením p. Šama kolektív z Tornale. Víťazi obdržali prekrásne diplomy a vecný dar varechy podľa veľkosti. Tieto neopakovateľné chvíle zaznamenával Ing. Brezina František. Akcie sa zúčastnilo celkom 15 záujemcov.
     Zároveň sa odovzdali vecné dary (pamätný list a náramkové hodiny) pre našich 50. ročných oslávencov, ktorí sa na VČS nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, a to p. Csízi Attilovi a Árvay Gabrielovi z Tornale.
     Účastníkom bol zabezpečený pitný režim a rovnaké podmienky, ako aj celkové jednotné proviantné zabezpečenie.
     Ďakujem každému účastníkovi aj organizátorom z Tornale, ktorí sa akcie zúčastnili a vytvorili prekrásne chvíle, na ktoré isto budeme radi spomínať.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Kolky

     Dňa 18.5.2019 sa uskutočnil 2. ročník kolkárskej súťaže v Plešivci v miestnej kolkárni. Na regulérnosť súťaže dohliadal ligový rozhodca. Víťazom sa stal p. Karol Polyák a každí, kto sa športového dopoludnia zúčastnil. Víťazi boli ocenení pekným diplomom a medailou. Po športových výkonoch sme spoločne posedeli a v družnej debate si zaspomínali na časy našej z mladosti.
     Ďakujem každému účastníkovi za účasť, ako aj za dosiahnuté kvalitné  výsledky.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Okresné kolo vo varení guláša

Termín konania:   31.5.2019 - /piatok/
Miesto konania:   Tornaľa, reštaurácia PITYEGO
Čas konania:          10.00 hod.

Organizačné pokyny a pravidlá súťaže:
   - prezentácia sa uskutoční od 09.45 hod. do 10.00 hod.
   - začatie varenia guláša o 10.00 hod., a koniec varenia o 14.00 hod.
   - počet súťažiacich 3 osoby(iba členovia APVV) kde každé družstvo si zvolí kapitána, ktorý bude mať právo dávať pripomienky,
Garanti akcie : P. Šamo Ladislav , Šamo Karol, Kán Jozef, Majoroš Ondrej ktorí zabezpečia profesionálneho kuchára, ktorý spoločne s ďalšími 2 nezávislými členmi budú tvoriť odbornú komisiu,
   - súťažiaci pripravia guláš podľa vlastného receptu a z vlastných surovín v minimálnom množstve 5 litrov,
   - súťažiace družstvá si zabezpečujú na varenie guláša materiál na vlastné náklady (potrebné kuchynské riady a pomôcky, nádoby),
   - organizátori pre každé družstvo zabezpečia chlieb, misy, lyžice, servítky, stoly, stoličky a základné občerstvenie,
   - organizátor /družstvo  Tornaľa/ zabezpečia odbornú porotu na čele ktorej bude profesionálny kuchár,
   - víťazné družstvo získa diplom , vecný dar varechu,  a  bude reprezentovať MO APVV Rožňavu na krajskom kole ,ktoré sa uskutoční dňa 11.7.2019 na Zemplínskej Šírave. Víťazné družstvo obdrží propozície k uvedenej súťaži.
      Ostatné súťažiace družstvá obdržia ďakovný list za účasť.

HODNOTENIE:
-
hodnotenie vzoriek guláša sa uskutoční od 14.00 hod.,

- množstvo hodnotiacej vzorky guláša je cca 5 litre, vzorku tvorí 0,5 l.
- zloženie hodnotiacej poroty: predseda – profesionálny kuchár, členovia poroty 2 z členov APVV  / vylosuje sa z prítomných t.z. Rožňava, Tornaľa, Revúca, Plešivec,  Štitník  prípadne aj Dobšina, a pod.
- určení členovia poroty zabezpečia o 14.10 hod. odobratie vzoriek guláša od jednotlivých družstiev., každé družstvo si označí vlastnou  značkou spodnú stranu nádoby v ktorej bude vzorka a túto odovzdá určenému členovi poroty, / aby bola zabezpečená objektivita a nestrannosť/
- súťažiaci sa počas hodnotenia poroty zdržiavajú v určenom priestore,
- členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú medzi sebou komunikovať,
- vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po ukončení hodnotenia členov poroty.

Záväznú prihlášku (príloha) pošlite najneskôr do 26.5.2019 na @ adresu našej organizácie : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na číslo O918840301 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Môžete poslať aj cez poštovú schránku na adrese: Asociácia policajtov vo výslužbe, Veterán Police SR, Janka Kráľa, 04001 Rožňava.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     V zmysle plánu činnosti pre rok 2019 Vás predsedníctvo MO APVV Rožňava pozýva na 2. ročník kolkárskej súťaže, ktorá sa uskutoční v miestnej kolkárni Plešivec dňa 18. mája 2019 so začiatkom od 9:00 h. Na regulárnosť súťaže bude dozerať ligový rozhodca s licenciou A. Pre účastníkov bude zabezpečený pitný režim a proviantné zabezpečenie. Víťazi obdržia medailu a diplom. Organizačné zabezpečenie p.Bukovič, technické zabezpečenie p.Polyák Karol, proviantné zabezpečenie p.Kán Jozef. Záujemci sa hláste do 15.5.2019 na mobil: 0918 840301.
     Zároveň informujem predsedníctvo MO APVV Rožňava, že na uvedený deň zvolávam do Plešivca aj schôdzu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 14.4.2019 sa uskutočnili v Lubeniku strelecké preteky jednotlivcov aj družstiev z malorážnej zbrane s počtom striel 30 na pištolový medzinárodný terč 50x50 za účasti aj dvoch našich členov MO APVV Rožňava - Ondrej Hronec a Ján Rybár, ktorí v družstvách obsadili celkovo 5. meisto.
     Za účasť, ako aj za dobrú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky im ďakujem.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


      Dňa 13.4.2019 sa v Miestnom kultúrnom dome Jablonov nad Turňou, okr. Rožňava uskutočnila akcia "Ochutnávka vín 2019". Celkovo bolo hodnotených až 142 vzoriek vín, a to biele, ružové a červené. Víťazom veľkolepej akcie sa stal každí, kto sa jej zúčastnil. Okrem kvalitných vín na účastníkov čakali aj kvalitné jedlá (rôzne druhy gulášov, kapustnica, halušky, klobásky, jaternice, langoše a pod.) ako aj dobrá hudba. Zo strany MO APVV sa zúčťastnilo celkom 12 účastníkov. Zvlášť ďakujem Mgr. Draveckému, ktorý i napriek tomu, že býva v Nitre, bral účasť na tejto akcii, ako aj iným členom APVV z iných organizácii. Verím, že každý účastník APVV si odniesol neopakovateľné spomienky a zážitok. Medzi vystavovateľmi vín boli aj traja naši členovia.
     Ďakujem každému členovi, ktorí brali účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava