MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2024 usporiada už XIII. ročník súťaže vo varení gulášu. Súťaž sa bude konať dňa 15. júna 2024 od 9:00 h v areáli parku obce Čechy. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu , program a prihlášku si môžete pozrieť tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 1.3.2024 sa v KD v obci Čechy konala členská schôdza. Zúčastnilo sa 67 členov a dvaja čestní členovia. Po prerokovaní všetkých bodov našej schôdze a odovzdaní ocenení členom, sme si pochutnali na skvelom guláši ktorý pripravili naši členovi Jozef Kompas a Peter Bilko. Ďakujem im. Zároveň ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Jozefovi Baranovičovi za poskytnutie priestorov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky. Členská schôdza sa bude konať 1. marca 2024 v priestoroch kultúrneho domu v obci Čechy.

Program:

1, 15.30 – 16.00 hod. prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2024.
2, 16.00 hod. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3,
Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie  a overovateľa zápisnice.
4,
Správa zo zasadnutia XVIII. kongresu APVV.
5,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023, revízna správa za rok 2023.
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Voľba revízora MO APVV Nové Zámky.
9,
Návrh plánu činnosti na rok 2024.
10,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
11,
Odovzdávanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12,
Diskusia.
13,
Prijatie uznesenia, záver.

     Na členskej schôdzi je potrebné uhradiť členský príspevok na rok 2024 vo výške 20 €. Svoju účasť nahláste p. Jolane Kováčovej na mobil 0903 670422 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 25.2.2024.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 24.11.2023 sme usporiadali pre našich členov, ich rodinných členov v KD obce Čechy Koncoročnú kapustnicu. Do tanca nám zahrali Komjackí mládenci. Pochutnali sme si na vynikajúcej kapustnici ktorú pripravil náš člen Jozef Kompas a náš sympatizant Vladimír Cifra. Ďakujem všetkým zúčastneným, starostovi obce Čechy Ing. Jozefovi Baranovičovi ako aj Komjackým mládencom. Pri tejto príležitosti som odovzdal Ďakovný list od Prezidenta APVV Veteran polis Slovakia, Komjatickým mládencom ako poďakovanie za našu spoluprácu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Vážení členovia,
členský príspevok na rok 2024 vo výške 20 € je možné uhradiť u:
Jolana Kováčová - Nové Zámky, mobil: 0903 670422
Ing. Rudolf Strigáč - Šurany, mobil: 0907 172452
František Šimon - Štúrovo, mobil: 0905 927858
prípadne na číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3456 3522.
     Členský príspevok bude možné uhradiť aj na Koncoročnej kapustnici 24. 11.2023 v obci Čechy. Poznamenávam, že členský príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 31.3.2024.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky pozýva svojich členov na posedenie pri koncoročnej kapustnici dňa 24. novembra 2023 so začiatkom o 17:00 h v Kultúrnom dome v obci Čechy. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Členovia predsedníctva MO APVV dňa 25.10.2023 navštívili pri príležitosti životného jubilea 80 rokov nášho člena Pavla Šuchu a zaželali mu do ďalších rokov života veľa zdravia. Pri tejto príležitosti mu predseda MO APVV odovzdal Plaketu za zásluhy a rozvoj Policajného zboru, ktorú mu na návrh predsedníctva našej MO APVV udelil poverený predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ľudovít Ódor. Gratulujeme. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 23.9.2023 v areáli Poľovníckeho združenia obce Komjatice sa konala naša rodinná grilovačka. I napriek tomu, že nám počasie neprialo sme si pochutnali na grilovanom mäsku. Ďakujem všetkým ktorí sa i v tomto počasí zúčastnili. Ďakujem Jolanke Kováčovej, Helenke Masarovičovej a Eleonóre Gašparovskej ktoré sa postarali o mäsko. Poďakovanie patrí aj JUDr. Ľudovítovi Galbavému a Jánovi Galbavému ktorí sa postarali o občerstvenie. Zároveň ďakujem Emilovi Vrabcovi za poskytnutie priestorov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce organizuje Rodinnú grilovačku dňa 23. septembra 2023 so začiatkom od 12:00 h v areáli Poľovníckej chaty v obci Komjatice. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu .
     Srdečne Vás pozývame.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    Dňa 10.6.2023 v športovom areáli obce Čechy, sme usporiadali už XII. ročník súťaže vo varení gulášu. Zúčastnilo sa 5 trojčlenných družstiev a jedno družstvo ako hostia z obce Čechy. Po vyhodnotení súťaže kde víťazom sa stalo družstvo Dewils sme si pochutnali na vynikajúcich gulášikoch. O super atmosféru a zábavu sa postarala folklórna skupina Komjackí mládenci s ich krásnou heligonkárkou. Na mieste nám usporiadala vernisáž svojich obrazov aj ukrajinská maliarka ktorá našla útočisko pred vojnou v obci Čechy. Touto cestou sa chcem poďakovať súťažiacim, folklórnej skupine Komjackí mládenci ako aj obyvateľom obce Čechy v zastúpení ich starostovi Ing. Jozefovi Baranovičovi. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    Dňa 20.5.2023 v meste Zlaté Moravce sa naše družstvo v zložení Peter Bilko, Peter Kopáč a Mgr. Norbert Kárász zúčastnilo IX. ročníka súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO APVV Zlaté Moravce. Po vyhodnotení súťaže, kde víťazom sa stala MO APVV Komárno, sme si pochutili na super guláši. Ďakujem za prezentáciu našej MO. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2023 usporadúva dňa 10. júna 2023 so začiatkom o 9:00 h v športovom areáli obce ČechyXII. ročník súťaže vo varní gulášu. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu . Propozície k súťaži, program a prihlášku si môžete pozrieť tu .
     Srdečne Vás pozývame.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    Vážený kolegovia. Dostali sme pozvánku od Územná úradovňa Nové Zámky Slovenskej sekcie IPA.

"Vážení kolegovia a kolegyne!

     V prvom rade Vám chcem zaželať príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Zároveň Vám chcem pripomenúť, že  Územná úradovňa Nové Zámky Slovenskej sekcie IPA Vás srdečne  pozýva  na 6. ročník rybárskych pretekov „IPA – KAPROVINY“ Kedy: 27.5.2023 Kde: súkromný rybník „ TROJMETROVKA“ Andovce (www.rybniktrojmetrovka.sk). Súťažiaci nemusí byť držiteľom rybárskeho povolenia. Záväzná registrácia do 20.4.2023, takisto je potrebné uhradiť do tohto dátumu štartovné na účet Územnej úradovne IPA Nové Zámky č. IBAN: SK62 1100 0000 0026 2780 3690, v správe pre adresáta uveďte meno, priezvisko a heslo: Kaproviny. Štartovné 15.-Eur, členom IPA NZ bude štartovné vrátené v deň konania pretekov (štartovné obsahuje rybársky poplatok, obed a občerstvenie - 1kofola alebo 1pivo). V prípade neúčasti sa vráti len suma 6.- eur, (rybársky poplatok) keďže jedlo a občerstvenie bude už objednané a zaplatené majiteľovi rybníka.
Ceny: I. až IV. miesto + prémia
Kontakt na registráciu: Franko Henrich, tel. 0905971225, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Propozície pretekov:
Preteky sa uskutočnia za každého počasia zo začiatkom od 7:00 hod. do 13:00 hod.
• Zraz pretekárov do 7:00 hod.
• Zápis a losovanie stanovíšť od 7:00 hod. do 07.30 hod.
Kŕmenie od 7:45 hod.
Zahájenie pretekov od 8:00 hod.
Ukončenie pretekov o 13:00 hod.
Registrácia úlovkov od 13:00 hod. do 13:15 hod.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien  o 13:45 hod.
Po odovzdaní cien obed, posedenie.

Technické pokyny pre preteky:
Loviť je povolené na dve udice (s jedným náväzcom a háčikom bez protihrotu)
Ako návnadu možno použiť všetko, čo je v súlade so zákonom o rybolove.
Zakázané je loviť prívlačou.
Podberák a poduška – podložka  na ryby sú potrebné
Hodnotiť sa budú úlovky nad 30 cm bodovým systémom 1 cm = 1 bod a budú sa zaznamenávať sektorovým  rozhodcom na úlovkových lístkoch pretekárov.
Ulovené ryby je potrebné po zaznačení do úlovkových lístkov okamžite vrátiť späť do vody.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme že si spoločne užijeme peknú sobotu v kruhu priateľov a pretek si spoločne zopakujeme aj v nasledujúcich rokoch.

     Člen IPA, ktorý sa chce zúčastniť stretnutia avšak nie je rybárom a nechce pretekať, môže sa takisto zúčastniť. Záväzná registrácia do 20.4.2023, takisto je potrebné uhradiť do tohto dátumu konzumné na účet Územnej úradovne IPA Nové Zámky č. IBAN: SK62 1100 0000 0026 2780 3690, v správe pre adresáta uveďte meno, priezvisko a heslo: Kaproviny. Poplatok 9.-Eur. V deň konania pretekov mu bude suma vrátená. V prípade neúčasti nie, keďže jedlo a občerstvenie bude už objednané a zaplatené majiteľovi rybníka. V prípade malého počtu prihlásených pretekárov si ÚU IPA Nové Zámky vyhradzuje právo preteky zrušiť.

Vedenie Územnej úradovne Nové Zámky
Slovenskej sekcie IPA"

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 24.2.2023 v priestoroch KD obce Čechy sa konala členská schôdza našej MO. Zúčastnilo sa 57 členov a 3 hostia. Medzi hosťami bol 2 viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prednesení správ sa konala voľba predsedníctva, do funkcií boli potvrdení doterajší členovia. Po ukončení oficiálnej časti sme si pochutili na super guláši, ktorý pripravili naši členovia Peter Bilko a Jozef Kompas. Ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predseda MO APVV Nové Zámky zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24. februára 2023 v obci Čechy v kultúrnom dome so začiatkom od 15:30 h. Keďže tento rok sa končí volebné obdobie, na schôdzi prebehne hlasovanie predsedu, podpredsedov, revízora a členov predsedníctva. Svoje návrhy môžete posielať predsedovi MO APVV Nové Zámky Radoslavovi Petrášovi (0903 570122), resp. osobne volebnej komisii priamo na členskej schôdzi. Bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2023 vo výške 20,- €. Účasť nahláste p.Kováčovej (0903 670422) do 20.2.2023.

Program schôdze:

1, 15.30 – 16.00 hod. prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2023.
2,
16.00 hod. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3,
Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie  a overovateľa zápisnice.
4,
Správa zo zasadnutia XVII. kongresu APVV.
5,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022, revízna správa za rok 2022.
7,
Správa o stave členskej základne
8,
Voľba predsedu, podpredsedov, členov výboru MO APVV Nové Zámky a revízora MO APVV Nové Zámky.
9,
Návrh plánu činnosti na rok 2023.
10,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
11,
Odovzdávanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12,
Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV v zmysle plánu práce na rok 2022 zorganizovalo Koncoročnú kapustnicu. Akcia sa uskutočnila dňa 2.12.2022 v kultúrnom dome obce Čechy. Na akcii sa zúčastnili naši členovia MO, ich manželky a priatelia našej MO. Pochutnali sme si na fantastickej kapustnici, ktorú nám pripravili naši členovia Peter Bilko a Jozef Kompas, ktorým srdečne ďakujem. O zábavu a spríjemnenie atmosféry sa postarali KOMJACKÍ MLÁDENCI a ich krásne dve heligonkárky. Pri ich hudbe sa piesňach sme si zatancovali a z chuti zaspievali. Zo srdca im ďakujem. Zároveň ďakujem vedeniu obce Čechy ako aj ich starostovi Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov Kultúrneho domu na našu akciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojím členom, že usporiada dňa 2. decembra 2022 so začiatkom od 17:00 h. koncoročné posedenie pri kapustnici, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome obce Čechy do tanca nám zahrajú a zaspievajú KOMJACKÍ MLÁDENCI. Tohto posedenia sa môžu zúčastniť aj manželky, manželia, priateľky ako aj sympatizanti a priatelia APVV. Alkoholické nápoje si prinesie každý sám.
    
Člen MO APVV Nové Zámky zdarma, ostatný za poplatok 5 €. Svoju účasť je potrebná nahlásiť p. Kováčovej na tel. číslo 0903670422, prípadne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 28.11.2022.
    
Srdečne Vás pozývame

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojim členom, že členský príspevok za rok 2023 vo výške 20 € je možné uhradiť u p.Kováčovej 0903 670422, u p.Strigáča 0907 172452 a u p.Šimona 0905 927858, prípadne sumu 20 € zaslať na účet SK65 0900 0000 0000 3456 3522, pričom do správy uveďte meno člena, za ktorého členské uhrádzate.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Na základe výzvy - požiadavky NTS Nové Zámky, MO APVV Nové Zámky vyzýva svojich členov, priateľov, rodinných príslušníkov a všetkých komu záleží na živote iného, aby v dňoch od 19. septembra 2022 do 30. septembra 2022 sa dostavili na NTS Nové Zámky prípadne do inej NTS vo svojom okolí a darovali túto vzácnu tekutinu. Viac informáciu tu .
     Zároveň vyzýval aj ostatné MO APVV, aby sa pridali k tejto život zachraňujúcej akcii.
Ďakujem.
    Pri darovaní krvi uveďte, že ste člen APVV.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 10.9.2022 v športovom areáli obce Čechy MO APVV Nové Zámky zorganizovala pod záštitou Prezídia APVV VIII. ročník súťaže vo varení gulášu Nitrianskeho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: MO APVV Nitra, MO APVV Komárno, MO APVV Štúrovo, MO APVV Želiezovce a organizátor súťaže MO APVV Nové Zámky.
    
Nad regulárnosťou súťaže dozeral víceprezident APVV Mgr. Ladislav Dome. Po predložení vzoriek štvorčlenná komisia rozhodla, že na treťom mieste sa umiestnilo družstvo MO APVV Komárno, na druhom mieste MO APVV Štúrovo, a víťazom sa stalo družstvo MO APVV Nové Zámky. Po odovzdaní cien bola losovaním vylosovaná MO APVV Zlaté Moravce, ktorá v roku 2023 prevezme štafetu od MO APVV Nové Zámky a usporiada už IX ročník tejto súťaže.
    
Náladu ako i dobrú atmosféru nám spríjemnili Komjackí mládenci ktorí mali vystúpenie a krásne nám zaspievali. Po vyhodnotení súťaže sme si spoločne pochutnali na super gulášoch. Osobe sa chcem poďakovať primátorovi mesta Šurany, starostom obcí Komjatice a Semerovo za poskytnutie propagačných materiálov pre súťažiacich a obrovské ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Jozefovi Baranovičovi ako aj obyvateľom tejto obce za poskytnutie priestorov a vytvorením super atmosféry. Ďakujem každému kto sa súťaže zúčastnil a obrovské Ďakujem organizátorom súťaže. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky Ťa pozýva na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční dňa 10. septembra 2022 v športovom areáli obce Čechy od 12:00 h. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky usporiadalo dňa 28.5.2022 v športovom areáli obci Čechy už XI. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo 7 trojčlenných družstiev zložených z našich členov. Víťazom sa stalo družstvo TOPINKA v zložení Peter Bilko, Peter Kopáč a Mgr. Miloš Hegedúš. Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme si pochutnali na skvelých gulášoch. Ďakujem všetkým členom ako i ich rodinný príslušníkom a priateľom ktorí sa súťaže ako i celej akcie zúčastnili. Zároveň ďakujem členom poroty ako i starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie priestorov. Fotografie a video si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky pre svojich členov organizuje už XI. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2022 od 9:00 h v parku pri obecnom úrade v obci Čechy. Pozvánku si môžete pozrieť tu , propozície k súťaži, program a prihlášku si môžete pozrieť tu .
     Srdečne Vás pozývam.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 26.3.2022 v kultúrnom dome obce Čechy sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnilo 49 členov, za prezídium Mgr. Ladislav Dome a čestný člen Ing. Jozef Baranovič. Po prejednaní programu schôdze sme si pochutnali na super guláši ktorý pripravili naši členovi Peter Bilko, Peter Kopáč a Jozef Kompas za čo im veľmi ďakujem. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Vážená členka, vážený člen
v zmysle čl. 7 ods. 2 Stanov Asociácie policajtov vo výslužbe zvolávam členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v priestoroch kultúrneho domu v obci Čechy v sobotu 26. marca 2022 od 14.00 hod.

Program schôdze:

1. 14.00 – 14.30 hod. prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2022.
2. 14.30 hod. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
4. Správa zo zasadnutia XVI. kongresu APVV.
5. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021
7. Správa o stave členskej základne.
8. Návrh plánu činnosti na rok 2022.
9. Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022.
10. Odovzdanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom,
11. Diskusia.
12. Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Nové Zámky bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0903670422 (p. Jolana Kováčová), najneskôr do 22.03.2022. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
Pred konaním členskej schôdze je možné uhradiť členský príspevok vo výške 16,- € na rok 2022. Inak v zmysle Stanov APVV je potrebné uhradiť ho najneskôr do 31.03.2022.
Žiadam týmto zároveň jubilantov, aby sa prevzatia Pozdravných listov a upomienkových darčekov zúčastnili osobne (okrem príčin zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu pracovného zaradenia, ktoré je možné ešte zmeniť). Darčeky sa na základe rozhodnutia Predsedníctva MO APVV Nové Zámky nebudú dodatočne odovzdávať, ani zasielať po iných členoch v prípadoch, ak sa jubilant nezúčastní schôdze bez riadneho ospravedlnenia.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Z dôvodu opatrení Covid-19 (zákaz zhromažďovania sa), členská schôdza dňa 19. februára 2022 sa nekoná. Nový termín Vám bude oznámený. Upozorňujem, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2022.
     Dňa 19. februára 2022 (sobota) so začiatkom o 14:00 h sa v priestoroch Kultúrneho domu v obci Čechy uskutoční členská schôdza MO APVV Nové Zámky. Účasť je potrebné oznámiť do 15.2.2022 na mobil 0903 670422 - p.Jolana Kováčová. Bližšie informácie si môžete prečítať tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky v mesiaci február 2022 organizuje dobrovoľné darovanie krvi. Príďte podporiť dobrú vec a darujte svoju krv tým, ktorý ju potrebujú. Bližšie informácie si môžete prečítať tu .
     Ďakujem

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


    

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Kolegyne, kolegovia.
Členský príspevok na rok 2022 vo výške 16 € je možné uhradiť:
Šurany - u Ing. Rudolfa Strigáča, mobil: 0907 172452
Štúrovo - u Františka Šimona, mobil: 0905 927858
Nové Zámky - u Jolana Kováčová, mobil: 0903 670422
prípadne zaslať na číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3456 3522.
     V prípade, že budete platiť aj za iného člena, uveďte jeho meno v správe.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Z dôvodu pandemických opatrení sa akcia Koncoročná kapustnica 17. decembra 2021 - r u š í !!!

     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2021 organizuje dňa 17. decembra 2021 so začiatkom o 17:00 h "Koncoročnú kapustnicu". Viac informácií si môžete pozrieť tu . Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2022 vo výške 16 €.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Naše družstvo sa dňa 11.9.2021 zúčastnilo už VII. ročníka krajskej súťaže vo varení gulášu. Reprezentovali nás Peter Bilko, Peter Kopáč a Jolana Kováčová. Súťaž sa uskutočnila v areáli MŠK Želiezovce a táto MO ju zorganizovala. Naše družstvo sa v konkurencii 7 družstiev nestratilo.
     Po vyhodnotení súťaže bolo vykonané žrebovanie, ktorá MO v roku 2022 zorganizuje túto súťaž. Žreb určil, že to bude naša MO. Už teraz všetkých vrelo pozývame. Záverom chcem poďakovať za super zorganizovanie tejto súťaže MO APVV Želiezovce. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     V zmysle plánu práce na rok 2021 sme dňa 4.9.2021 v poľovníckom areáli obce Komjatice zorganizovali rodinnú grilovačku. Posedeli sme v krásnom prostredí v kruhu priateľov a rodinných príslušníkov. Pochutnali sme si na super mäsku, ktoré s láskou prichystali Eleonóra Gašparovská, Elenka Masarovičová a Jolana Kováčová. Mäsko sme zapili chutným pivkom a kofolou.
     Ďakujem všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili, ďakujem starostovi obce Komjatice ako aj našim členom Emilovi Vrabcovi, JUDr. Ľudovítovi Galbavému a samozrejme našim kuchárkam. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     V zmysle plánu činnosti na rok 2021 organizujeme "Rodinnú grilovačku", ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra 2021 od 12:00 h na Poľovníckej chate v Komjaticiach. Bližšie informácie tu .
     Srdečne Vás pozývame.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Dňa 11.6.2021 sa v Nových Zámkoch v reštaurácii Perla konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnilo celkovo 63 členov a dvaja hostia: Mgr. Ladislav Döme - II. viceprezident APVV a Ing. Jozef Baranovič - čestný člen a starosta obce Čechy. Po zhodnotení roku 2020 a určenia si programu na rok 2021 sme posedeli pri občerstvení v družnej debate. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky dňa 5.6.2021 v športovom areáli obce Čechy usporiadala už X. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 5 trojčlenných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo "TOPINKA" v zložení: Peter Bilko, Peter Kopáč a Jolana Kováčová. O hudobnú produkciu sa postaral náš priateľ Viliam Bartal. Na naše pozvanie sa na našej súťaži ako hostia zúčastnili kolegovia z MO APVV Šaľa, ktorí prispeli k dobrej nálade. Po vyhodnotení súťaže sme si pochutnali na vynikajúcich gulášoch a pri tónoch harmoniky sme si spolu zaspievali.
     Chcem sa poďakovať za účasť všetkým súťažiacim, kolegom zo Šale, našej porote ako i obci Čechy v zastúpení starostu obce Ing. Jozefovi Baranovičovi. Fotografie a videá si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. júna 2021 so začiatkom o 15:30 h v priestoroch reštaurácie PERLA Nové Zámky, ul. Kapisztóriho č. 4239/42. Bližšie informácie tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky dňa 5. júna 2021 so začiatkom o 10:00 h v športovom areáli obce Čechy usporiada pre svojich členov a priateľov X. ročník súťaže vo varení gulášu. Trojčlenné družstvá je potrebné prihlásiť do 31.5.2021. Bližšie informácie a prihlášku si môžete pozrieť tu.
     Pozývam Vás k posedeniu v kruhu kolegov a priateľov.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojim členom, že členská schôdza naplánovaná na deň 26. februára 2021 sa NEUSKUTOČNÍ. Dôvod: Núdzový stav z dôvodu pandémie COVID-19. Náhradný termín Vám bude oznámený. Podotýkam, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Členský príspevok na rok 2021 vo výške 16 € je možné uhradiť na číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3456 3522, do správy pre prijímateľa uveďte meno člena MO APVV, ak platíte aj za iného člena, jeho meno tiež uveďte. Známka a propagačný materiál Vám bude doručený dodatočne. Táto možnosť je hlavne z dôvodu, že situácia s COVID-19 sa nezlepšuje, je možné, že členská schôdza sa bude konať až po termíne uhradenia členského, t.j. 31.3.2021 a členské do tohto termínu je potrebné mať uhradené.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce zvoláva na 26. februára 2021 (piatok) od 15:30 h členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie Perla, ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky. Program členskej schôdze si môžete pozrieť tu . Vzhľadom k pandemickým opatreniam je potrebné, aby sa členovia MO APVV informovali dotazom na člena predsedníctva MO APVV o konaní - nekonaní členskej schôdze. V prípade, že členská schôdza sa neuskutoční, bude oznámený náhradný termín. Členský príspevok na rok 2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 3. 2021.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2020 usporiadala dňa 12.9.2020 v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice "Rodinnú grilovačku". V prekrásnom prostredí pri nádhernom počasí sa nás stretlo 32 členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Pochutnali sme si na super mäsku, ktoré nám pripravili Jolana Kováčová, Helenka Masarovičová a Eleonóra Gašparovská, ktorým zo srdca ďakujem. Super jedlo sme zapili pivkom a kofolou, ktorú nám zabezpečil starosta obce Komjatice, ktorému ďakujem. O všetko sa nám postarali JUDr. Ľudovít Galbavý a Emil Vrabec. Ďakujem Vám. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2020 organizuje spoločnú grilovačku, ktorá sa uskutoční dňa 12. septembra 2020 od 11:00 h v areáli Poľovníckej chaty v obci Komjatice.
     Člen MO APVV Nové Zámky zdarma, ďalší rodinný príslušník za poplatok 5 €, deti do 10 rokov zdarma. Príďte si pochutnať na grilovanom mäsku, zapiť to dobrým pivkom alebo nealko nápojom a tak trochu si pokecať s kolegami. Prineste si dobrú náladu. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú spolu s počtom rodinných príslušníkov nahláste do 6.9.2020 na mobil 0903 670422 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poplatok je potrebné uhradiť pri prihlásení sa osobne alebo na číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3456 3522, v správe pre prijímateľa uveďte meno člena APVV. Celú pozvánku si môžete pozrieť tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     Dňa 4.7.2020 v obci Čechy sa konal už IX. ročník súťaže vo varení gulášu. Celkovo sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev. Počas varenia ako i po vyhodnotení súťaže vládla veselá atmosféra, ktorú nám spríjemnili svojím spevom Komjackí mládenci, ktorým touto cestou ďakujem. Zároveň by som sa chcel poďakovať aj starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie. Po vyhodnotení súťaže sme posedeli v kruhu priateľov a pochutnali sme si na vynikajúcom guláši. Víťazom sa stalo družstvo Mastertechnik v zložení Jozef Kompas, Slavomír Kovalík a Robert Tanoczki. Ale víťazi sme všetci, ktorí sme sa tejto akcie zúčastnili. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2020 usporiada dňa 4. júla 2020 o 10:00 h v športovom areáli - parku obce Čechy, súťaž vo varení gulášu. Propozície si môžete pozrieť tu a prihlášku si môžete stiahnuť tu.
     Príďte si pochutnať na super gulášoch, zapiť to dobrým pivkom alebo nealko nápojom a tak trochu si pokecať s kolegami. Prineste si dobrú náladu. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú spolu s počtom rodinných príslušníkov nahláste do 25.6.2020 na mobil 0903 670422 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


V Ý Z V A !!!
Dobrovoľného darovania krvi

     V súčasnej ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzame, Vás chcem touto cestou požiadať o dobrovoľné darovanie krvi. Je nedostatok tejto vzácnej tekutiny, ktorá je potrebná pre záchranu ľudských životov. Preto, kto môžete darovať túto tekutinu, dostavte sa na transfúznu stanicu na Slovensku, darcovia ako aj prvodarcovia.
     Nikdy nie je neskoro začať prvý krát. Ja osobne som začal darovať krv až vo veku 46 rokov a som pravidelným darcom. Už som daroval krv 31 krát. Preto, kto se zdraví, máte vek do 62 rokov, darujte túto vzácnu tekutinu.
     V tejto dobe je potrebné, aby ste telefonicky pred darovaním kontaktovali transfúznu stanicu a bude Vám daný termín na presný čas. Nové Zámky kontaktujte sa na tel. čísle 035 640 0185.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     Dňa 21.2.2020 v priestoroch reštaurácie Perla Nové Zámky sa konala členská schôdza našej MO. Pozvanie prijal náčelník Mestskej polície Nové Zámky Mgr. Jozef Tököly. Všetky body programu boli prejednané, bol prijatý plán činnosti na rok 2020, kde sme si vytýčili podujatia, ktoré chceme zorganizovať.
     Po oficiálnej časti nasledovalo spoločenské posedenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     V zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie PERLA na ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky v piatok 21. februára 2020 od 15:30 h.

Program schôdze:

1, 15:30 - 16:00 h prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2020.
2, 16:00 h otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa zo zasadnutia XIV. kongresu APVV.
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Návrh členského príspevku od roku 2021 vo výške 2 €, takže členský príspevok od roku 2021 bude vo výške 16 €.
9, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
10, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
11, Odovzdanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12, Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Nové Zámky bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0903 670422 (p. Jolana Kováčová), najneskôr do 15.2.2020. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Pred konaním členskej schôdze je možné uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2020. Inak v zmysle Stanov APVV je potrebné uhradiť ho najneskôr do 31.3.2020.
     Žiadam týmto zároveň jubilantov, aby sa prevzatia Pozdravných listov a upomienkových darčekov zúčastnili osobne (okrem príčin zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu pracovného zaradenia, ktoré je možné ešte zmeniť). Darčeky sa na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Nové Zámky nebudú dodatočne odovzdávať, ani zasielať po iných členoch v prípadoch, ak sa jubilant nezúčastní schôdze bez riadneho ospravedlnenia.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky     Dňa 6.12.2019 v priestoroch reštaurácie Perla Nové Zámky MO APVV Nové Zámky usporiadala Mikulášsko - Koncoročnú kapustnicu. Ďakujem všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Komjackí mládenci.
     Posedeli sme pri vynikajúcej kapustnici a dobrom vínku v kolektíve našich členov, našich pozvaných hostí a priateľov. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Ďakujeme Vám !!!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové zámky pod názvom NOVOROČNÁ KVAPKA KRVI APVV organizuje dobrovolné darovanie krvi v dňoch od 7. januára do 31. januára 2020 v dobe od 7:00 do 14:00 h. Bližšie informácie tu.
     Zároveň chcem vyzvať k darovaniu krvi aj členov iných MO APVV, nakoľko svojou krvou pomáhame tým, ktorí to potrebujú, krv môžete darovať na ktorejkoľvek NTS na Slovensku. V prípade, ak iný člen MO APVV daruje v týchto dňoch túto nenahraditeľnú tekutinu, poprosím ho, aby toto oznámil na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na mobil 0903 570122.
     ĎAKUJEM !!!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky Ťa čo najsrdečnejšie pozýva na posedenie pri koncoročnej kapustnici v reštaurácii PERLA, ul. Kapisztóryho č. 42, Nové Zámky dňa 6. decembra 2019 (piatok) so začiatkom o 17:00 h. Bližšie informácie tu .
     Zároveň Ťa čo najsrdečnejšie pozývam na VIANOČNÉ TRHY do Budapešti dňa 14. decembra 2019 (sobota). Odchod o 12:00 h spred budovy Okresného riaditeľstva PZ Nové Zámky, ul. Br. Baldigarov. Bližšie informácie tu .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     Oznamujem svojím členom, že členské príspevky na rok 2020 je možné uhradiť u:
Nové Zámky a okolie - pani Jolany Kováčovej, mobil: 0903 670422,
Šurany a okolie - Ing. Strigáča, mobil: 0907 172452,
Štúrovo a okolie - pána Šimona, mobil: 0905 927858.
     Termín úhrady si dohodnite telefonicky vopred.
     Ďakujem.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     MO APVV Nové Zámky usporadúva rodinnú grilovačku dňa 7. septembra 2019 so začiatkom o 11:00 h na Poľovníckej chate v obci Komjatice. Člen MO APVV zdarma, ostatní za poplatok 5,- €. Je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 5.9.2019 na mobil 0903 670422 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Poplatok je potrebné uhradiť do 5.9.2019, v opačnom prípade prihlásenie sa nebude akceptované. Viac info tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


VIII. ročník súťaže vo varení gulášu

     MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 dňa 22.6.2019 v Športovom areáli obce Čechy usporiadala už VIII. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev našej MO. Víťazom sa stalo družstvo Zálesákov-Jozef Hrabovský, JUDr. Eduard Sabopál, Rafael Mellen. Družstvo našich žien Jolana Kováčová, Ida Krnčanová a Eleonóra Gašparovská sa umiestnili na super druhom mieste.
     Po vyhlásení výsledkov sme si pochutnali na gulášoch, posedeli s priateľmi v super atmosfére. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Ďakujem všetkým účastníkom súťaže ako i ostatným, ktorí prišli povzbudiť naše družstvá. Ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie areálu a zabezpečenie podmienok pre súťaž.
     Už teraz máme plány na IX. ročník.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


 VI. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu

     Dňa 16.5.2019 sa naše družstvo v zložení Jozef Kompas, Slavomír Kovalík a Július Illés zúčastnilo na VI. ročníku krajskej súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO APVV Šaľa. Naše družstvo obsadilo krásne 3 miesto spomedzi 7 družstiev. Ďakujem za skvelú reprezentáciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s NTS Nové Zámky zorganizovalo v dňoch od 18.3. do 18.4.2019 dobrovoľné darovanie krvi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa darovania krvi zúčastnili a svojím činom pomohli tým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. ĎAKUJEM !!!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Dňa 28.4.2019 sa náš člen Pavol Kraslan dožil 88 rokov. Pri tejto príležitosti mu predseda a podpredsedníčka našej MO APVV v mene všetkých našich členov osobne zaželali veľa zdravia, šťastia, životnej pohody a radosti zo života do ďalších rokov života. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predseda MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch 18. marca až 18. apríla 2019 "Predveľkonočnú kvapku krvi APVV". Pozývam naších členov, sympatizantov ako i priateľov, rodinných príslušníkov ako aj členov iných MO APVV, aby sa zapojili do tejto našej akcie, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Viac informácii tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO APVV. Našej schôdzi sa zúčastnil za Prezídium APVV 1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2018. Bolo zvolené nové Predsedníctvo MO APVV. Za predsedu bol zvolený na ďalšie obdobie staronový predseda Radoslav Petráš. Po ukončení oficiálnej časti schôdze sme mali spoločenské posedenie. Ďakujem za účasť členov na našej schôdzi. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     V zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie PERLA na ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky v piatok 22. februára 2019 od 15:30 h.

Program schôdze:

1, 15:30 - 16:30 h prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2019.
2, 16:30 h otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa o činnosti XIII. kongresu APVV.
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2018 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Voľba predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva MO APVV Nové Zámky a revízora MO APVV Nové Zámky.
9, Návrh plánu činnosti na rok 2019.
10, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2019.
11, Odovzdanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12, Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Nové Zámky bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhladom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0903 670422 (p. Jolana Kováčová), najneskôr do 15.2.2019. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Pred konaním členskej schôdze je možné uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2019. Inak v zmysle Stanov APVV je potrebné uhradiť ho najneskôr do 31.3.2019.
     Žiadam týmto zároveň jubilantov, aby sa prevzatia Pozdravných listov a upomienkových darčekov zúčastnili osobne (okrem príčin zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu pracovného zaradenia, ktoré je možné ešte zmeniť). Darčeky sa na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Nové Zámky nebudú dodatočne odovzdávať, ani zasielať po iných členoch v prípadoch, ak sa jubilant nezúčastní schôdze bez riadneho ospravedlnenia.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojím členom, že pre minimálny záujem sa zájazd na Vianočné trhy do Bratislavy dňa 15.12.2018 nekoná.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2018 usporiadalo dňa 30.11.2018 v priestoroch reštaurácie PERLA Nové Zámky koncoročnú kapustnicu. Na tejto super akcii sa zúčastnilo 75 členov. Pochutnali sme si na výbornej kapustnici, ktorú sme zapili znamenitým vínkom. O dobrú náladu sa nám postarala folklórna skupina Komjatickí mládenci, ktorých členom je aj náš člen JUDr. Ľudovít Galbavý. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Chcem sa všetkým poďakovať za super náladu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky Ťa srdečne pozýva na Vianočné trhy do nášho hlavného mesta Bratislavy. Zájazd sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 s odchodom autobusu o 13:00 h spred budovy OR PZ Nové Zámky, ul. br. Baldigarov. Člen MO zdarma, rodinný príslušník a ostatní zúčastnení poplatok 5€. Toto je potrebné uhradiť pri prihlásení sa u p. Kováčovej na mobil 0903 670422. Bližšie informácie tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu činnosti na rok 2018 usporiada pre svojich členov Koncoročnú kapustnicu MO APVV Nové Zámky dňa 30. novembra 2018 so začiatkom o 17:00 h v reštaurácii PERLA, ul. Kapistóryho, Nové Zámky. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.
     Pozývame Ťa posedieť v kruhu svojich kolegov. Prines si so sebou len dobrú náladu. Bude možné uhradiť členské príspevky na rok 2019 vo výške 14€ na mieste konania akcie.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predseda MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch od 24. septembra 2018 do 25. októbra 2018 organizuje dobrovolné darovanie krvi. Krv je možné darovať každý pracovný deň od 7:00 h v priestoroch NTS Nové Zámky, ul. Slovenská. Bližšie informácie nájdete tu.
     Prídite a podelte sa o túto vzácnu tekutinu s tými, ktorí ju potrebujú.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2018 zorganizovalo za veľkej podpory predsedu MO APVV a člena predsedníctva p.Kováčovej grilovačku pre členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Spoločne sme sa stretli v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice.
     Posedeli sme spolu, pochutnali sme si na vynikajúcom mäsku, ktoré nám pripravili p.Kováčová, p.Masarovičová a p.Gašparovičová. K mäsku nám chutilo pivko a kofola, za ktorú ďakujeme starostovi obce Komjatice.
     Spoločne sme strávili popoludnie v príjemnom prostredí v príjemnej spoločnosti našich kolegov.
     Moje obrovské ĎAKUJEM smeruje k Dr. Ľudovítovi Galbavému a Jánovi Galbavému, ktorí nám príjemné prostredie pripravili.
     ĎAKUJEM tým, ktorí sa na zorganizovaní akcie podieľali !!!
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky