"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predsedníctvo MO APVV Zvolen oznamuje svojim členom, že v súlade s článkom 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na 20. marca 2020. Schôdza sa bude konať o 16:00 h v zasadačke miestneho Klubu jednoty dôchodcov na ulici Milana Rastislava Štefánika vo Zvolene. 
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Milan Poliačik
predseda MO APVV Zvolen