Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 20. júna 2019, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach a ďalšími. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50,55,60,65,70,71,72,73 až 93, ktoré v tomto roku oslávi najstarší člen  Andrej Ferko. Akcie sa zúčastnilo 91 členov a 9 hostí.
     V príhovore vystúpili predseda MO APVV Košice a za KR PZ v Košiciach riaditeľ odboru poriadkovej polície plk. Mgr. Kopčo, ktorý okrem iného pozval prítomných na akciu Polícia deťom dňa 26. 6. 2019 v Košiciach, kde by sa mala zúčastniť aj ministerka vnútra SR.
     Na tejto akcii, boli pri príležitosti oslavy 50., 60. a 70. výročia narodenia, odovzdané ocenenia APVV (Čestný odznak APVV a Pamätný list), ktoré udelil prezident APVV. Okrem toho prezident PZ udelil na návrh prezidenta APVV a riaditeľa KR PZ v Košiciach 6. členom miestnej organizácie ocenenie Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ, ktoré im bude odovzdané v mesiaci september pri príležitosti osláv Dňa polície na KR PZ v Košiciach.
     Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší, Naši členovia ocenili možnosť vymeniť si informácie so súčasným vedením KR PZ v Košiciach a ostatných útvarov PZ pri takejto významnej udalosti. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice